De moderne Milieubeweging is een vorm van georganiseerde milieucriminaliteit, zo zal ik in deze korte blog toelichten. Dat is een feitelijke constatering, geldig volgens heersende natuurwetgeving: door bedrijven dan/wel het aanzetten tot milieucriminaliteit via lobby en druk via media. De overheid die papieren doelen doordrukt ten koste van mens en natuur is een criminele organisatie.

Gelukkig heeft de SP een motie ingediend die deze criminele organisaties gaat inspecteren

Wyke Smit (@wykegroene11)
22-11-12 16:31
Motie SP:”slagkracht van de inspectie richting milieucriminaliteit vergroten” #begrIM

Prima motie van de SP.
En hard nodig, want de grootste milieucriminelen zitten in Den Haag. Wyke Smit lobbiet in Den Haag voor meer windmolens namens de milieucriminelen van Stichting Natuur en Milieu/ASN Bank, Greenpeace en Wereld Natuur Fonds/De Rabobank/Eneco.

Doden van wilde vogels is strafbaar en dus milieucriminaliteit
Volgens de Flora en Faunawet bent u strafbaar als u een wilde vogel vangt en deze houdt (art 13 ‘het onder zich hebben), of wanneer u zonder vergunning een roek schiet (doden, verontrusten) die de auto onderschijt ed. Uitgebreid Vlaams onderzoek naar de impact van turbines op vogels van het INBO toonde in 2008 nog: per windturbine vallen per jaar- afhankelijk van de locatie- 16 tot meer dan 120 slachtoffers per jaar per turbine, meest van beschermde soorten.

PvdA: 3 x zoveel Windustrieterrein op land, ‘provincies zoveel mogelijk planten!’
Dan nu weer naar ons Nigeria aan de Noordzee, vazalstaat der EUSSR: wij dienen voor 2020 6000 Megawatt windmolens op land te hebben, een VERDRIEVOUDIGING tov nu. Dat betekent 2000 turbines x gemiddeld 50 vogelslachtoffers= 100.000 duurzaam gedode vogels per jaar er bij, meest wettelijk beschermde. De PvdA wil dit doel serieus nemen:

PvdA:”wind op land moet zorgvuldig maar vooral voortvarend (= haast voor ons belangrijker dan natuurwetgeving en burgerrechten van gedupeerden). We willen het bod van de provincies graag per ommegaande ontvangen.”


Het strooien met subsidies ten koste van burgers en hun leefomgeving is traditioneel bij de PvdA in zeer goede handen, nu ook met Rutte de softe beloftenbreker;

PvdA:”RCR (= rijkscoordinatieregeling, die inpassing molens in geschikte gebieden onderzoekt RZ) zijn wij niet zo’n groot voorstander van. Als bod van provincies Wind op Land niet groot genoeg is moet minister terug.” #begrIM

Bij de inspectie ligt dus een schone taak
…. om bij de overheid en PvdA- die haast belangrijker vindt dan natuurwetgeving- een inval te doen. De onweerlegbare conclusie is dat de overheid zich andere standaarden permitteert en eenvoudig wetgeving terzijde schuift die op ONS wel van toepassing is. Om turbines te plaatsen waar niemand behoefte aan heeft, slechts om aan papieren doel van de EUSSR te voldoen. Voor miljarden euro’s subsidie per jaar in tijd van de ergste economische crisis in 90 jaar.

Wil een jager een gans schieten, dan wél in de gordijnen
Daarbij aangemoedigd door de milieucriminelen van de moderne milieubeweging, die hun medeplichtigheid voor de aantasting met windustrieterrein van ons mooie land blijven ontkennen. De clubs onder de vleugels van Wyke SMit zijn de zelfde clubs die meteen gaan steigeren, als boeren een jager willen uitnodigen om ganzenoverlast te bestrijden. Terwijl je dan biologisch scharrelvlees kunt oogsten.

De milieubeweging als criminele organisatie
Kortom, de moderne milieubeweging is een vijand van natuur, directe (lokale) democratie, mensen en een leugenachtig bedrijf. Het zijn organisaties en netwerken zonder iedere verantwoordingsplicht, met door oplichting en misleiding bemachtigde omzetten van tientallen miljoenen euro’s die buiten de wet en (lokale) democratie om hun doelen doordrukken.

En de overheid nodigt ons uit haar wettelijk gezag te ondergraven, als ze zelf met de wet een loopje neemt. Ik denk dat ik maar even een gans ga schieten, heb nog niets te eten vanavond: 1 gans? In het verkeer vallen meer slachtoffers (een excuus van de windustrielobby).