Misschien wel de slechtste krant van Nederland...

De Groen-redactie van ons favoriete dagblad Trouw doet vandaag een gooi naar een nieuw diepterecord in natuurverslaggeving. Nu gaat de reuzenpanda op zijn rug liggen in het artikel ‘Panda niet meer te redden’, uiteraard door ‘DE’Klimaatverandering: zo’n typisch bericht om linkse huismoeders bang te maken, met als vaste prik een tweet van Marianne Thieme.

Dit is wat Trouw overschrijft van een andere krant, die van een andere krant het volgende overschrijft:

Alle mooie intenties ten spijt ziet het ernaar uit dat ’s werelds favoriete dier, Ailuropoda melanoleuca of de reuzenpanda, niet meer te redden valt. Door de opwarming van ons klimaat zal zelfs volgens de meest optimistische modellen tegen het eind van deze eeuw de bamboe waarop het zeldzame dier overleeft niet meer kunnen groeien op de plaatsen waar de panda nu nog voorkomt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan Yale onder leiding van Mao-Ning Tuanmu, meldt HLN.be

Oh ja, blijkt dat? Gaan we zo zien in de ORIGINELE STUDIE.
En ze schrijven over:

Zelfs in het geval van de meest optimistische voorspellingen over de opwarming van ons klimaat zijn die daar verdwenen tegen het eind van de 21ste eeuw.

Ach gossie. En dan stapelt Trouw nog wat extra rapportonheil om hun in steen gebeitelde ideologie er in te rammen.

Wat deden de Yale-onderzoekers? Data creeren waar ze niet bestaan
Je kunt – in plaats van wat andere leeghoofdige journalisten te kopieren- de studie van de Chinese Amerikanen ook in zijn geheel opvragen en lezen: Climate Change Impacts on understorey bamboo species (and giant panda’s) in the Quinling Mountains

    Dan blijkt
    a. alleen in het zwartste (fictieve) scenario alle habitat verdwijnt, maar dan alleen omdat door habitatvernietiging alle bos al is versnipperd
    b. dat de auteurs toegeven dat ze geen flauw benul hebben hoe bamboe reageert op temperatuurveranderingen, en data fabriceren waar ze niet bestaan.

De panda wordt als sexy beest zo aan een doorsnee-modelspeculatie gekoppeld om de media te halen, terwijl de studie gewoon een vegetatiemodel-uitprobeersel is. Kijkt u maar mee.

Despite the vulnerability of bamboo species to climate change, knowledge of climate-change-induced dynamics of bamboo distribution and their effects on other species is lacking.

Ze zeggen, er is geen kennis, maar wij gaan die dan zelf bakken met ons eigen modelletje door daar wat IPCC-scenario’s te koppelen. Vervolgens postuleren ze de volgende interessante filosofische gedachtengang:

Many bamboo species are vulnerable to climate change because their unusual extended sexual reproduction intervals (from 10 to 120 yr; ref. 11), along with limited seed dispersal ability , render them less capable of adjusting their distributions to the rapidly changing climate projected to occur within this century

Dus de aanname is hier: ze zouden wel eens moeilijk op de vlucht kunnen slaan voor ‘De Opwarming’, die bamboe.
De voor bamboe geschikte klimaatzone zou dan sneller opschuiven dan de plant zich kan verspreiden. Dat zou wel/niet kunnen. Maar als je per definitie niet weet hoe dat gaat, moet je dus data maken waar ze niet zijn. Dat is wat de studie dan ook doet. Omdát de auteurs

    a. niet weten wat het klimaat gaat doen
    b. niet weten hoe bamboe reageert op verandering

…lopen ze twee uiterste, maar fictieve scenario’s door: één waarbij bamboe geen enkel dispersievermogen heeft, en één waarbij bamboe wél voldoende dispersievermogen heeft en fictief schuivende klimaatzones volgt. Je kunt nu al raden wélk scenario Trouw aanhaalt, én welke Trouw wéglaat.

Het fictieve scenario waarbij bamboe volledig de tel zou kwijt raken is de Trouw-favoriet. Wat gebeurt volgens de auteurs als de dispersie van bamboe wél in pas blijft met schuivende klimaatzones, Kameraad Willem Schoonen lees je mee?

Results suggest that almost the entire panda habitat in the region may disappear by the end of the twenty-first century (80100% projected decreases in median area) if bamboo species cannot colonize new CSAs beyond their present distributional ranges (Fig. 3b,d)(= fictieve extrme aanname/keuze van auteurs uit academische duim gezogen RZ).
With unlimited bamboo dispersal ability, a considerable amount of panda habitat is projected to persist over the entire century ….

Het is onwaarschijnlijk dat pandahabitat NIET wordt beinvloed door grote klimaatveranderingen. Dat is een waarheid als een koe.
De vochtige koude bergbossen met bamboe waren in de ijstijden vele malen uitgestrekter, tot Birma en Vietnam. Maar voor panda-conservation heeft deze studie verhoudingsgewijs geen enkele relevantie. Die gaat over versnippering, en houtkap door arme bevolking. Meer dan een interessante filosofische gedachtengang, ingekleed door modellen is het niet.

Punt van informatie: juist die voortplanting, als de bamboe massaal in bloei gaat is funest voor de panda. Het is dus ook mogelijk dat – áls bamboe een minder frequente bloei zou geven- dit gúnstig zou zijn voor de voedselvoorziening van de panda. Weten we niet. Wij mogen nu gerust concluderen: dit is de zoveelste klimaat/vegetatiemodeloefening – stop niets er in en je krijgt niets er uit, behalve de aannames van de auteurs- die de panda er bij sleept voor de media-aandacht, en die Nature Climate Change in November haalt omdat er druk nodig is voor de Doha-conferentie in December.

Welk dier dan de panda kun je daar beter voor gebruiken? Ik bedoel, daar houdt het WWF u ook al weer 50 jaar mee voor de gek. Een veilige conclusie is dat je voor betrouwbare informatie over natuur en wetenschap niet bij de groen linkse zeloten van Trouw terecht kunt. Zeg die krant toch op.