Adjiedj Bakhas: ‘Houdbaarheidsdatum Greenpeace verstreken’

De hele wereld weet het al, buiten dagblad Trouw, publieke omroep, de ambtenarij en provinciebestuurders die de wereldburger willen uithangen: klimaat en milieupaniek-gestuurde ‘duurzamigheid’ zijn uit. De voedselvoorziening – tegen minder milieulast meer mensen voeden- is in op de mondiale beleidsagenda. Dat vertelde Andrew Wardell van Cifor me al 2 jaar terug, hoge officials binnen de Euro-ambtenarij, Aalt Dijkhuizen kwam er bij de opening van het academisch jaar al mee.

The Future of Food ( Dat is de Engelse titel van een Nederlands boek over de toekomst van voedsel’)
En afgelopen maand deed trendkijker Adjiedj Bakhas er nog een schepje bovenop, nu zijn nieuwe trendboek uit is over ‘hoe we lekker(1), gezond(2) en duurzaam(3) gaan eten en drinken in de 21ste eeuw’.

De positie van milieuorganisaties als Greenpeace is onhoudbaar. En wellicht zelfs misdadig, want hoeveel eten ontzeggen ze de wereld straks

Bakhas bedoelt volgens mij onder andere het anti-GMO dogmatisme. Ironisch genoeg is er namelijk al een film uitgekomen met de zelfde titel ‘The Future of Food’, van anti GMO-activiste Deborah Koons Garcia.

Koons voert- Greenpeacestyle-actie tegen gewassen die minder bestrijdingsmiddel nodig hebben, meer gewasopbrengst leveren, minder water verbruiken: omdat slimme biotechnologen het dna op gunstigere wijze wisten te rangschikken dan via random-kruisingen en gewasveredeling in eeuwen gebeurt. Ze wil zelfs een ‘right to know’-label op ieder product dat niet via eindeloos random-kruisingen tot stand kwam maar via gerichte DNA-verandering door slimme wetenschappers.

Daar zijn sommige mensen tegen ja, mede omdat ze zich lieten gekmaken door Greenpeace en Jeremy Rifkin (nu ‘duurzaamadviseur die aangetrokken door Gristenunie-man Wouter de Jong voor 3 ton euro de Provincie Utrecht adviseerde hoe de economie terug te werpen in de Middeleeuwen/Groen Utopia).

En inderdaad verkondigen sommige mensen een mening waar de schimmel van de jaren ’70 op zit. Het enige ‘duurzame’aan het standpunt van Greenpeace (omzet kwart miljard euro per jaar) is dat dit 40 jaar onveranderd blijft in weerwil van alle bewijs, nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen, en zonder enige verantwoordingsplicht voor het beleid dat zij belijden.

Door | 2012-12-09T13:18:11+00:00 9 december 2012|33 Reacties

33 Reacties

 1. Ted 9 december 2012 om 16:12- Antwoorden

  Oké wij weten dat het zover is maar nu Greenpeace nog. Wat nu moet gebeuren is dat de overheid het subsidie beleid eens tegen het licht houd. In deze tijd van besparing geen slechte zaak om daar eens wat te hervormen

 2. Turris 9 december 2012 om 18:04- Antwoorden

  @ Ted:

  De natuur&klimaatnazi's van GreenPeace krijgen weinig Rijkssubsidie!

  Geldbronnen komen echter te meer van nationale loterijen, bedrijven die blind-politieke donaties doen, bedrijven die openlijk (en heimelijk) worden gechanteerd vanuit GreenPeace (Shell/BP etc. waar we niet van [mogen] weten!), en ook vanuit aanzienlijke particuliere donaties/legaten.

  Zo worden diverse legaten aan Greenpeace verstrekt vanuit erfenissen uit de "Linksbenige Grachtengordel Kliek".

  Een ander walgelijk punt is, dat GreenPeace politieke wordt beschermd (vanuit de de Linkse & GroenLinkse kerk) en wordt voorgetrokken door de overheid, waardoor je aan deze natuur&klimaatnazi's BELASTINGVRIJ kunt doneren.

  http://www.greenpeace.nl/doneren/Doneer-met-een-b

 3. rembie 9 december 2012 om 21:06- Antwoorden

  Uhm, is het niet zo dat GMO vooral patentenjacht is en de voordelen zwaar overdreven worden?

 4. André van Del 9 december 2012 om 21:35- Antwoorden

  Ik ben het niet eens met deze kritiek op Greenpeace.

  De wereldbevolking blijft maar groeien, alleen begrensd door honger en misschien oorlogen. Greenpeace zorgt ervoor dat er minder voedsel is zodat de grens voor de wereldbevolking wat lager ligt. Op korte termijn betekent dat meer honger; op langere juist minder.

 5. Ted 9 december 2012 om 22:12- Antwoorden

  @Andre is het niet menselijker om nu via geboorte beperking dit doel te bereiken en voor de overblijfers voor voldoende gezonde voeding te zorgen en als dat niet via reguliere veredeling kan dan maar met GMO dit bv om een gewas zouttolerand te maken en niet om telers van jou producten afhankelijk te maken
  Turris

 6. Ted 9 december 2012 om 22:28- Antwoorden

  @Turris Ik geloof je dat het in de tijd van overvloed is scheefgegroeid maar dat in deze tijd van bezuinig er wat aan gedaan moet worden

 7. Hugo Matthijssen 9 december 2012 om 22:44- Antwoorden

  Andre van Delft

  Ga zelf eens 4 weken niet eten.

  Kijk hoe je je voelt en vertel dan nog eens zonder blikken of blozen hetzelfde verhaal.

  zelfs in ons rijke Nederland gaan kinderen zonder ontbijt naar school en hebben bijstand moeders met kinderen soms nog maar 60 euro per maand over voor de boodschappen.

  Toch zijn die nog veel beter af als mensen die echt honger hebben.

 8. boels069 9 december 2012 om 22:57- Antwoorden

  We gaan binnenkort griekse oplichters nog danken.

  Door het dempen van die bodemloze put met zuurverdiende euro's krijgen wij te maken met hoge tekorten.

  Dan moet er gehakt worden in alles wat niet tot de primaire behoeften gerekend kan worden.

  GP en WWF/WNF worden dan niet meer tot algemeen nut beogende instellingen gerekend en kunnen dan geplukt worden op basis van wetgeving die lijkt op de BIBOB.

 9. Turris 9 december 2012 om 22:57- Antwoorden

  GreenPeace, GroenLInks, haar bevriende Club van Rome en het Nederlandse overheidsadviesorgaan PBL zijn niet slechts heimelijk alarmistische propagandisten van de onheilsboodschap, dat de wereldbevolking geforceerd terug wordt gebracht tot 2 miljard in 2050 i.p.v. de wetenschappelijke prognose van juist 9,5 miljard mensen in 2050.

  Club-alarmist tevens ZZP-adviseur Wouter van Dieren (kind aan huis bij het "wetenschappelijke" PBL) was er zelf fier & feestelijk onder dit te kunnen debiteren in het Radio1-interview, dat de klimaatcatastrophes en wereldwijde voedseltekorten als gevolg de enige zekere weg rechtstreeks naar de crematoria zou zijn. 7 miljard hongerdoden te cremeren dus in 38 jaar.

  Het kan niet waar zijn en het is niet waar! Klimaat is geen alarm waard meer de komende 30 jaar, de zeer lichte opwarming zorgt juist voor meer groei en meer voedselopbrengst, en de wereld voedselcapaciteit is nu 2012 reeds voor 40 miljard (volgens Fresco/KNAW 2012).

  Het interview van Van Dieren heeft een fascistische fatalistische self-fulfilling prophesy in zich, als je rekent, dat hij en zijn courtage politiek voorstander zijn van uitsluitend biologische landbouw met 50% minder opbrengst en voorstander consuminderen tot de wereldeconomie geheel stilstaat. Dit terwijl van zijn politiek ideologische achterban juist verwacht mag worden op te komen voor de armen en hongerigen.

  Het is een politiek GroenLinks-geënte alarmistische propaganda waar weldenkende mensen geheel misselijk van worden.

  Wat zou het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, in haar nieuwe gedéprogrammeerde vrijdenken, hier van vinden?

  http://www.radio1.nl/items/35393-wereldbevolking-

 10. André van Del 10 december 2012 om 02:16- Antwoorden

  Ted, eens met die geboortebeperking als middel, maar het gebeurt niet niet, of niet genoeg waar het nodig zou zijn. Ik ben meermalen in arme landen geweest. Ik zag daar veel, heel veel kinderen. Dat kan niet goed gaan.

  Hugo, mooi dat je betrokken bent bij de ellende in de wereld. Dat ben ik ook. Ik verklaar hierbij dat ik fel tegen ondervoeding van wie dan ook ben, en voor wereldvrede. Maar ik laat het niet bij een goed gevoel over mijn menslievendheid; ik probeer ook over de problematiek na te denken, en mijn analyses te delen, ook wanneer die nogal hard klinken.

  Het lijkt mij dat de mensheid blijft doorgroeien totdat de voedselvoorziening het niet kan bolwerken. Er is ergens een grens. Vanaf dat punt sterft een bepaald percentage van de honger. Wanneer GreenPeace haar zin krijgt, verlaagt dat de maximale grootte van de mensheid, zegge met 10%. Die grens wordt bovendien eerder bereikt, dus allerlei mensen zullen GreenPeace dan de schuld geven. Maar tegelijk zorgt de 10% lagere wereldbevolking ook op langere termijn voor 10% minder sterfte door honger.

  Dus Hugo, als je dacht dat er iets mis was met mijn moraal moet ik je teleurstellen. Ik maak gewoon een andere analyse.

 11. Turris 10 december 2012 om 08:57- Antwoorden

  De hockeystick curve van de wereldbevolkingsgroei, is die vergelijkbaar met de hockeystick curve voor het klimaat?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking

  In 1970 kregen mannen / vrouwen in India bij sterilisatie een draagbaar radiootje cadeau. Zou de nieuwe iPad4 een rol daarin kunnen spelen?

 12. Rien 10 december 2012 om 09:10- Antwoorden

  André,

  Het is een bekend gegeven dat als mensen het wat beter krijgen, waardoor de kindersterfte afneemt, ook het aantal geboorten daald.

  Dat lijkt mij dan toch een humanere weg om een betere wereld te krijgen.

 13. Leo Bokkum 10 december 2012 om 10:06- Antwoorden

  @André:

  Wanneer GreenPeace haar zin krijgt, verlaagt dat de maximale grootte van de mensheid, zegge met 10%. Die grens wordt bovendien eerder bereikt, dus allerlei mensen zullen GreenPeace dan de schuld geven. Maar tegelijk zorgt de 10% lagere wereldbevolking ook op langere termijn voor 10% minder sterfte door honger.

  Deze denkwijze doorvoerend, is een paar bommentapijten op wat zwaarbevolkte Afrikaanse steden een zegen voor de mensheid?

  Want dat geeft het zelfde effect: Er zijn dan minder mensen en dús ook minder honger.

  Persoonlijk vind ik bommen ook humaner, want dat gaat sneller dan jarenlang krom lopen van de honger voordat je eindelijk eens crepeert.

 14. DWK 10 december 2012 om 12:59- Antwoorden

  Andre van Delft schrijft:

  “De wereldbevolking blijft maar groeien, alleen begrensd door honger en misschien oorlogen. Greenpeace zorgt ervoor dat er minder voedsel is zodat de grens voor de wereldbevolking wat lager ligt. Op korte termijn betekent dat meer honger; op langere juist minder.”

  Ik neem aan dat je dit gekscherend bedoelt? Zo niet, kun je me dan een GP-document laten zien waaruit deze diepere gedachte achter hun strategie blijkt.

  Moord door uithongering met voorbedachten rade?

 15. André van Del 10 december 2012 om 15:13- Antwoorden

  Rien, ik vind welvaartstoename ook een prima middel om een betere wereld te krijgen. Ik ben er helemaal voor! Ik zie het alleen niet gebeuren op de plaatsen waar het nodig is. Jij wel? Waarom is het dan nog niet gebeurd? Waarom zou het in de toekomst beter gaan?

  Leo, ik ben zoals ik al schreef voor wereldvrede. Een bommentapijt zou niet in mijn gedachten opkomen. In jouw gedachten wel?

  Overbevolking leidt overigens tot ellende, bijvoorbeeld in Ruanda en Burundi.

  "De overbevolking in beide landen is geen nieuw fenomeen. Zo was het tien jaar geleden een van de hoofdoorzaken voor het uitbreken van de genocide in Rwanda."
  http://www.vrede.be/nieuws/52-afrika/624 (2005)

  DWK, GP heeft het aspect van overbevolkingsproblematiek volgens mij niet goed overdacht, net als de meeste reageerders hier. Maar los daarvan heeft hun positie wel degelijk een goede kant.

  Er is nog een reden om de natuurlijke grens van de maximale voedselproductie niet te willen bereiken. Wanneer die bereikt is, hoort daar een grote wereldbevolking bij. De natuurlijke grens van de voedselproductie kan plotseling lager worden, door ziektes in gewassen, en door een plotselinge globale afkoeling. Als dat gebeurt wanneer de wereldbevolking op haar top zit, veroorzaakt dat grootschalige hongersnood, oorlog en chaos. Het lijkt mij veel beter om enige speling te hebben.

 16. Turris 10 december 2012 om 17:39- Antwoorden

  @ André: De genocide, honger, geweld en armoe in Afrika is grotendeels door de ontwikkelings"samenwerking" (en de snelle dekolonisatie) met corrupte regimes ontstaan, zo is één andere (minder populaire / minder politiek correcte / maar historisch bewijsbare) theorie.

  Die theorie gaat er van uit, dat de stammen vroeger op geregelde tijden op loopafstand met speren en assegaaien hun buurstammen afmaakten en dat dit via 50 jaar ontwikkelings-"samenwerking" dit nu met AK47's en Bakkies een stuk makkelijker gaat.

  Er zijn zoveel voorbeelden van rampzalige ontwikkelings-"samenwerking" te noemen.

  De meest opzichtige: Weet u nog, dat dictator Robert Mugabe een zeer grote vriend was van PvdA-minister Jan Pronk. Pronk schonk hem honderden miljoenen. Deze miljoenen werden niet besteed om het land verder te ontwikkelen.

  Zimbabwe is als 15 jaar 100% dictatoriaal communistisch en het armste land van de wereld. Gedurende 15 jaar zijn ca. 50% van de Zimbabwanen vanuit Zimbabwe op hongertocht naar Zuid-Afrika vertrokken.

  In Gauteng (SA) alleen al zijn er zo'n 50 of meer "plakkersplekken", ieder met meer dan 5000 hongervluchtelingen uit Zimbabwe, wonend in golfplaatdaken en afvalhouten hutjes, zonder voorzieningen.

  De economie van Zuid-Afrika wordt overspoeld met deze extra werkelozen.

  Op elk kruispunt in Johannnesburg staan de gevluchte Zimbabwanen, overlevenden van hun voettocht door het Krügerpark, met hun prullaria te venten.

 17. DWK 10 december 2012 om 18:22- Antwoorden

  De genocide in Rwanda had NIETS met honger of overbevolking te maken, wat niet wil zeggen dat er geen honger geleden werd / wordt.

 18. John Kenner 10 december 2012 om 20:44- Antwoorden

  Zoals Rien al schreef: de beste geboortebeperking is meer welvaart.

  Net zo als milieuvervuilingsgedrag met de Kuznetscurve beschreven kan worden, zal met een groeiende welvaart na een bepaald punt ook het geboortecijfer dalen.

  Ontwikkelingshulp heeft zich als contraproductief bewezen (zoals ook al is gemeld). Ermee stoppen lijkt dus humaner.

  Er valt geen maximum voor wereldbevolkingsgrootte aan te duiden, dus vrees voor groei lijkt ongegrond.

  Technologische vooruitgang verbetert ook het gereedschap voor armere landen om de economie te laten groeien. Het toepassen genetisch gemodificeerde gewassen helpt dus de "overbevolking" af te remmen.

 19. Frans Groenendijk 11 december 2012 om 11:32- Antwoorden

  De opmerkingen van Andre van Delft vergen wel erg veel meedenken op de meedogenloos nuchtere manier die hijzelf hanteert.

  Ik formuleer dat soort zaken iets anders. Ben wel benieuwd of dat hier evenveel afkeer zou oproepen:

  Dit bijvoorbeeld: hWat is menslievender, een miljone vluchtelingen helpen of twintigduizend?>

  Ik ben me ervan bewust dat het weinig met climategate of voedselproductie te maken heeft, maar er is wel een verband: de onderbuikgevoelens van veel politici, journalisten en docenten.

 20. André van Del 11 december 2012 om 11:43- Antwoorden

  John Kenner: "Er valt geen maximum voor wereldbevolkingsgrootte aan te duiden".

  Dat er geen maximum is aan te duiden (volgens jouw) heeft weinig betekenis. Zo'n maximum bestaat namelijk wel. Ik zal dat hier wiskundig aantonen.

  Zij S de verzameling natuurlijke getallen die een mogelijke wereldbevolkingsgrootte voorstellen. "Mogelijk" houdt o.a. in dat voor ieder mens minstens 1 vierkante meter aarde beschikbaar moet zijn (of neem 1 vierkante millimeter voor mijn part; het bewijs gaat verder langs dezelfde lijnen). Een bovengrens voor S is dan het aantal vierkante meters aardoppervlak.

  Uit het feit dat S een bovengrens heeft, volgt dat S een supremum heeft. Omdat S een deelverzameling is van de natuurlijke getallen, is dat supremum een maximum.

  QED
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bovengrens_en_onderg

 21. Leo Bokkum 11 december 2012 om 14:03- Antwoorden

  Andre: Leo, ik ben zoals ik al schreef voor wereldvrede. Een bommentapijt zou niet in mijn gedachten opkomen. In jouw gedachten wel?

  Daar gaat het niet om André.

  Het gaat om je stelling dat het door honger laten sterven van 10% goed is voor de rest van de wereld. Want hoe je het ook wendt of keert; daar komt het wel op neer.

  Is het dan niet humaner om die 10% op een snelle wijze af te maken? Zou je die verantwoording willen dragen?

 22. John Kenner 11 december 2012 om 21:49- Antwoorden

  Andre: Een bovengrens voor S is dan het aantal vierkante meters aardoppervlak.

  Afgezien van het feit dat er nog zeer veel onbewoond aardoppervlak is, kun je natuurlijk ook nog (beperkt) de diepte en de (onbeperkt) lucht in.

  Denken in "grenzen" beperkt het blikveld. 😉

 23. André van Del 12 december 2012 om 02:23- Antwoorden

  Leo, ik vind dat mensen hun leven maar moeten inrichten naar hun eigen inzichten. Als men in een gebied zich zo snel voortplant dat het onhoudbaar wordt, is het niet aan mij om daar een oplossing voor aan te dragen. Ik wijs er alleen op dat er een probleem gaat ontstaan, en het is niet zo gek om het probleem beperkt te houden.

  Je hebt mijn tweede reactie kennelijk ook helemaal niet goed begrepen. Ik zeg helemaal niet dat door GreenPeace er nu pakweg 10% mensen aan de honger gaan sterven. Ik zeg dat het maximum van de wereldbevolking, als het aan GreenPeace ligt, 10% lager zou liggen. Wordt die grens bereikt (en ik denk niet dat dat nu het geval is), en blijven er te veel kinderen geboren worden, dan ontstaat er honger en andere ellende.

  Zonder de maatregel van GreenPeace zou de grens 10% hoger liggen, maar ook die grens wordt ooit bereikt. Het tijdverschil vind ik hier niet zo interessant. Maar ook in dit geval ontstaat er honger en ellende, zelfs 10% meer.

  Volgens mijn eenvoudige model zou jouw strategie (dwz niet GreenPeace volgen) dus 10% meer honger en ellende veroorzaken. De kwestie van een humane oplossing waarmee je aan komt zetten, is dus relevanter wanneer jouw strategie wordt gevolgd. Beantwoord je vraag dan ook zelf, zou ik zeggen.

 24. André van Del 12 december 2012 om 02:28- Antwoorden

  @John Kenner, je hebt ongelijk. Een bovengrens voor het aantal mensen is natuurlijk het aantal deeltjes in het heelal, en dat is een eindig getal.

  De verzameling S heeft dus een bovengrens en dus een maximum. Dit is een wiskundig feit.

 25. RoodLichtVoorGroen 12 december 2012 om 10:33- Antwoorden

  Vanzelfsprekend is er een absolute bovengrens aan het aantal mensen, maar zolang die grens nog niet in zicht komt is het irrelevant om het daarover te hebben. Ik ken één schatting van een groep kunstenaars die voor een project een volledig volgebouwde aarde bedachten waarop plaats is voor ongeveer 5100 miljard mensen, maar de redenatie daarachter ken ik helaas niet.

  Er is al eens uitgerekend dat als je alle 6 miljard mensen die er op dat moment waren elk een gemiddelde westerse woonruimte zou geven (en voor de meerderheid van de mensen is dit een hele verbetering), ze allemaal in een flatgebouw van 3 bij 3 bij 3 kilometer zouden passen (en als je dat omrekent naar het hoogste gebouw tot nu toe past iedereen in de oppervlakte van Den Haag). Dat kun je toch geen overbevolking meer noemen?

  Hoe dan ook, de absolute grens voor het aantal mensen op aarde is nog lang niet in zicht, dus tot nu toe zijn de relevante grenzen relatief.

  De hoeveelheid voedsel en water die beschikbaar zijn voor de mensheid zijn beperkt, maar die grenzen kunnen opgerekt worden door intensivering, veredeling (traditioneel en/of biotechnologisch) en waterzuivering. Wanneer we meer voedingswaarde uit minder aardoppervlakte kunnen halen groeit ook het aantal mensen dat die oppervlakte kan voeden.

  Dáárin ligt ook de ultieme hypocrisie van de milieuorganisaties: ze onderkennen potentiële problemen maar lijken totaal niet geinteresseerd in mogelijke oplossingen ervoor.

 26. Turris 12 december 2012 om 16:41- Antwoorden

  Vaak blijkt, dat dit soort alarmberekingen/voorspellingen / opgerakelde discussies slechts een politiek doel dienen en te weinig feitelijk en teveel politiek wensdenken ondersteunen.

  Dit soort maximum capaciteit berekening blijken gewoonlijk wetenschappelijk niks waard en nooit rekening te houden met de toekomstige (technische) ontwikkelingen. Zo ook vergelijkbaar in de voorspellingen over fossiele en minerale grondstoffen.

  Zo is er een calculatie/redenering, dat als we nu anno 2000 alle paardenkrachten op de weg door echte paardenspannen zouden moeten uitvoeren, we een voedseltekort zouden hebben vanwege de vereiste haverteelt, waarbij we heel Canada, USA en Mongolië vol met haver zouden moeten beplanten.

  En "vroeger was het beter", is ook zo'n mythe. In New York stierven rond 1900 in de straten dagelijks zo'n 200 paarden aan mishandeling en uitputting. De op fossiele brandstoffen draaiende explosiemotor was dé uitkomst.

  Als Louise Fresco van het KNAW in 2012 al stelt, dat de huidige wereld-landbouw-capaciteit 40 miljard monden kan voeden op aarde dan in een extrapolatie naar 9,5 miljard niet echt een rampfactor.

  Het wachten is op de technische doorbraak in lowcost saltwater thorium, kern fusie en fission energie centrales.

  http://www.ltbridge.com/

  http://www.diffen.com/difference/Nuclear_Fission_

 27. Turris 12 december 2012 om 19:13- Antwoorden

  De laatste politieke strohalm van GroenLinks:

  http://www.elsevier.nl/web/Artikel/356968/Nucleai

 28. Niek Rodenburg 12 december 2012 om 20:11- Antwoorden

  Mevrouw van Tongeren heeft er vaker blijk van gegeven niet te weten waar ze over spreekt als het over energiezaken gaat.

 29. Hugo Matthijssen 12 december 2012 om 20:37- Antwoorden

  Andre

  Jouw oplossing is niet nieuw in 1942 werd die veelvuldig door de Duitsers toegepast.Zet een hek om een wijk en laat voedsel mondjesmaat toe dan duurt het nog iets langer.

  Je kunt het ook zelf uit proberen gewoon je deur dicht timmeren en luiken voor de ramen.

 30. Leo Bokkum 13 december 2012 om 00:26- Antwoorden

  @André:

  Van mij hoeven er geen 10% minder mensen te zijn. Derhalve hoef ik ook die bommen niet te gooien. Je moet niet steeds proberen de zaak om te draaien.

  -Honger is van alle tijden.

  Toen ik op de lagere school zat, waren er slechts 3 miljard mensen op deze wereld. Een gedeelte daarvan stierf van de honger.

  -Nu is de bevolking dik verdubbeld, waarvan een gedeelte sterft van de honger.

  -Over een X-aantal jaren zijn er nóg meer mensen en sterft een gedeelte van de honger.

  .

  Het kan mij verder niet zo boeien wat GP wil, maar hun (en daarmee jouw) stelling rammelt.

  10% minder mensen geeft niet per definitie 10% minder honger.

  Het ligt er maar net aan wáár je die 10% weg haalt.

  Stel dat je die 10% in het Westen weg haalt. Dan is er 0% minder honger op de wereld.

  10% minder Chinezen geeft tegenwoordig echt geen 10% minder honger meer.

  Dus wie moeten er eigenlijk minder gaan fokken volgens GP?

  En de vraag voor een gratis voetreis naar een verzonken eiland:

  Hebben GP-leden 10% minder kinderen dan niet-leden? En zo nee, waarom eigenlijk niet?

 31. Leo Bokkum 13 december 2012 om 00:30- Antwoorden

  Edit: Die 10% weghalen bij de Chinezen geeft tegenwoordig echt geen 10% minder honger meer.

  Waar is de edit-functie van dit blog?

 32. David 14 december 2012 om 19:41- Antwoorden

  In een welvarend land daalt het kindertal omdat

  1. opvoeden van kinderen veel geld kost

  2. de staat voor de oudedag zorgt

Geef een reactie