De hele wereld weet het al, buiten dagblad Trouw, publieke omroep, de ambtenarij en provinciebestuurders die de wereldburger willen uithangen: klimaat en milieupaniek-gestuurde ‘duurzamigheid’ zijn uit. De voedselvoorziening – tegen minder milieulast meer mensen voeden- is in op de mondiale beleidsagenda. Dat vertelde Andrew Wardell van Cifor me al 2 jaar terug, hoge officials binnen de Euro-ambtenarij, Aalt Dijkhuizen kwam er bij de opening van het academisch jaar al mee.

The Future of Food ( Dat is de Engelse titel van een Nederlands boek over de toekomst van voedsel’)
En afgelopen maand deed trendkijker Adjiedj Bakhas er nog een schepje bovenop, nu zijn nieuwe trendboek uit is over ‘hoe we lekker(1), gezond(2) en duurzaam(3) gaan eten en drinken in de 21ste eeuw’.

De positie van milieuorganisaties als Greenpeace is onhoudbaar. En wellicht zelfs misdadig, want hoeveel eten ontzeggen ze de wereld straks

Bakhas bedoelt volgens mij onder andere het anti-GMO dogmatisme. Ironisch genoeg is er namelijk al een film uitgekomen met de zelfde titel ‘The Future of Food’, van anti GMO-activiste Deborah Koons Garcia.

Koons voert- Greenpeacestyle-actie tegen gewassen die minder bestrijdingsmiddel nodig hebben, meer gewasopbrengst leveren, minder water verbruiken: omdat slimme biotechnologen het dna op gunstigere wijze wisten te rangschikken dan via random-kruisingen en gewasveredeling in eeuwen gebeurt. Ze wil zelfs een ‘right to know’-label op ieder product dat niet via eindeloos random-kruisingen tot stand kwam maar via gerichte DNA-verandering door slimme wetenschappers.

Daar zijn sommige mensen tegen ja, mede omdat ze zich lieten gekmaken door Greenpeace en Jeremy Rifkin (nu ‘duurzaamadviseur die aangetrokken door Gristenunie-man Wouter de Jong voor 3 ton euro de Provincie Utrecht adviseerde hoe de economie terug te werpen in de Middeleeuwen/Groen Utopia).

En inderdaad verkondigen sommige mensen een mening waar de schimmel van de jaren ’70 op zit. Het enige ‘duurzame’aan het standpunt van Greenpeace (omzet kwart miljard euro per jaar) is dat dit 40 jaar onveranderd blijft in weerwil van alle bewijs, nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen, en zonder enige verantwoordingsplicht voor het beleid dat zij belijden.