Natuurvisie van antilobby, uitgevent als 'verbetering visserij'

Het rapport dat de Duitse socialiste en Europarlementarier Ulrike Rodust schreef over ‘radicale’hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is door het Europarlement aangenomen, zo meldde Visserijnieuws vrijdag. Het verplicht aanlanden van bijvangst in 2016 is zo dichterbij. Groene protestorganisaties kwamen in een reactie direct met aanvullende eisen, zoals meer oppervlak voor onderwater-wildernis.

Groene hoek gesponsord door de olie-industrie (Pew is fonds van Sun Oil)
Hoog tijd voor debat over de inspraak en ruime subsidiering van deze groene antivisserijclubs in Brussel. Onder de vlag van ‘verbetering van visserij’ promoten zij vooral visserijminimalisering, dat ik al in Visserijnieuws beschreef. Wij berichtten al hoe deze clubs van Amerikaanse donoren in 10 jaar tijd 222 miljoen dollar kregen om de Europese Commissie te belobbyen, het GVB te hervormen naar een Amerikaans wildernisideaal en marktcontrole via eigen ecolabels.

Pew: Sponsor van ‘De Zee Raakt Leeg’-studies
Eén belangrijke financier van deze lobby in Brussel is de Amerikaanse Pew Environment Group (die een European Marine Programme runt), en de daaraan verwante lobbyclub Ocean 2012 Coalition: Cathrine Schirmer is van Pew.

Die Ocean 2012 Coalition is weer verwant met de fractie van de Groenen in het Europarlement, die een website CFP-reformwatch in de lucht houdt. Pew financiert ook ‘de zee raakt leeg in 2048‘-studies, die- uit hun verband gerukt door Greenpeace– de wereldpers halen..

Het vermarkten van eenzijdige Empty Ocean-retoriek, ook in Science is allemaal afkomstig van Pew.


Pew financiert ook huisalarmist van Partij voor de Dieren: Daniel Pauly
Met door Pew betaalde studies zelf- zoals van Boris Worm en Ransom Myers in Nature hoeft niets mis te zijn, de Boris Worm 2006-studie ging niet over instorting van visbestanden: het is de wijze waarop ze in media worden gebruikt bij lobby die misleidend is. Er gaat meer geld naar alarmisme, maar dat betekent niet dat alarmisme meer waarheid bevat.

Alle usual suspects betaald door Pew
Zoals Daniel Pauly die 15 miljoen dollar kreeg van Pew voor zijn Sea Around Us-programma. Pauly is bedenker van het methodologisch foute ‘Fishing down the foodweb’-concept en diverse ‘de zee raakt leeg’-studies die methodologisch fout zijn: maar zeer populair bij activisten en media door hun alarmistische uitkomsten.

De enige ‘wetenschappelijke referentie van het anti-boomkorrapport van Stichting– Callum Roberts, schrijver van ‘The Unnatural History of the Sea’is ook Pew Fellow. Hij bepleit een ‘new deal’voor de oceanen wil.

De Pew Environment Group (2007) lobbiet voor Mariene zeereservaten in Europa.
IN Amerika financierde Pew eerder een netwerk van Amerikaanse oceaancampagnegroepen waarvan Greenpeace en WWF ook deel uitmaakten, nu samengevoegd in www.conservefish.org. Ook de Rockefeller Foundation- het legaat van de stichter van Exxon Mobile- sponsort deze groene clubs. Allen lobbyen zij voor een wildernis onder water-visie: de ‘wetenschap’die Pew naar buiten brengt is zonder uitzondering vanuit deze insteek.

Het is niet ‘de’wetenschap, maar een eenzijdige versie die een natuurvisie uitvent waar mensen per definitie afbreuk doen aan de natuur en dus weg moeten. Ze hebben in Amerika ook een snelle reactiemacht in media, die ingrijpt zodra Pew negatief in het nieuws komt.

Zo werkt professionele lobby in de moderne lobbycratie. Dat een paar rijkelui de wereld graag willen omvormen tot onderwaterpark, dat is legaal. Maar je kunt je afvragen of dit in het belang van de Europese landen is, zoals Nederland.

Overheidsfondsen voor anti-vissserijlobby
De anti-visserijlobby in Brussel voor Amerikaanse wildernisreservaten in Europees water bestaat Greenpeace, WWF, Birdlife, Oceana en Ocean2012 Coalition die gezamenlijk campagnevoeren, mede door Pew gefinancierd: maar ook door de Europese Commissie zelf. Zo krijgt het WWF in Brussel PER JAAR 0,65 miljoen euro van de Europese Commissie om zich te laten belobbyen. Stichting Birdlife Europe (in Zeist) kreeg in 2011 een ‘operating grant’ (= kadosubsidie) van 0,366 miljoen, en Birdlife International kreeg 0,399 miljoen euro.

Rodust hoeft geen ramp te zijn
Het nieuwe GVB hoeft geen nieuwe bureaucratische ramp deel 2 (het GVB was deel 1) te zijn zolang papieren normen niet heilig zijn maar flexibel en praktijkgericht, gespecificeerd naar regio en type visserij. Dat is toch nog een hoopvolle eindejaarsboodschap. En nu lekker zalm eten zonder keurmerk: mmmmmm.