Sinds de Energiewende importeert Duitsland al 4,9 procent meer kolen om het gat te vullen van 8 afgeschakelde goed functionerende kerncentrales. De combinatie van wind- en zonneenergiesubsidie maakt energie-opwekking met aardgas minder rendabel, zo meldt nu ook Bloomberg: op energie-generatie met gas maken ze nu 13 euro per MWh verlies, terwijl ze met kolenenergie 10 euro winst maken.

Zoals bij alle paniekgedreven symboolbeleid als de Energiewende bewerkt Angela Merkel met haar Energiewende het tegendeel.
Hierdoor stijgen de CO2-emissies, want energie-opwekking uit kolen genereert meer ton CO2 per Mwh. Zoals de Klimazwiebel van klimaatwetenschapper Hans von Storch schrijft

“Germany is currently switching from nuclear to coal, and from gas to coal — about the worst thing that could be done from a climate change perspective… Its current energy policy is not going to reduce its real emissions.”

Milieubeleid moet je nooit aan milieuclubs/ de groene angstindustrie overlaten…