Wind en Zon:de duurste manier om één ton CO2 uit te sparen, maar nu nodig omdat Nederland zo lelijk is volgens klimaatkanon Nico Hylkema

Vorige week schreef ik al hoe de buitenlandredactie van de Leeuwarder Courant- betrouwbare bron in klimaatdesinformatie-bodemdaling door wateronttrekking in Manila verwarde met zeespiegelstijging. Die blog wekte wrevel in Leeuwarden.

En dus hebben ze ditmaal hun joker ingezet om ons- Climategate- eens goed van repliek te dienen: klimaatredacteur Nico Hylkema. Zijn mening in het artikel ‘fossiele energie duurder dan het lijkt’ werd door mijn ouders van het oud papier gered, die LC lezen voor het regionieuws. Omdat niemand buiten de provincie Hylkema leest, wilde ik het via ons blog met u delen.

‘Nederland vol met windmolens omdat Hylkema Nederland zo lelijk vindt….’.
Nee serieus, de klimaatjournalist van de Leeuwarder Courant wil meer windmolens, omdat hij Nederland zo lelijk vindt. Dat is zijn belangrijkste argument tegen critici van de duurste manier om CO2-uitstoot te minderen.

Voor we gaan genieten van Hylkema’s onweerlegbare argumenten….

…dit is wat de klimaatjournalist van de Leeuwarder Courant over ons schrijft, wij boosaardige handlangers van de fossiele industrie:

Traditionele stroomopwekkers met in hun kielzog obscure internetclubjes van klimaatsceptici als Climategate (tiige dank Nico, zo obscuur dat je ons toch moet uitschelden en verdacht maken) kraaien al victorie. De Wende (= uitschakelen van 8 functionerende kerncentrales na Fukushima om Merkel in het zadel te houden RZ) gaat mislukken.

En Duitsland zal (correctie Nico, moet zijn ‘is al, want ze zijn al 120 miljard euro kwijt tot 2020 and counting…’ RZ) zwaar getroffen worden voor zijn door klimaathysterie ingegeven inzet op duurzame energie (= molens met een ton vervuilende rare earth metals per turbine die je iedere 15 jaar moet vervangen en die op zee al na 3 jaar stuk zijn, wat is daar duurzaam aan? RZ)


Het zit Hylkema echt hoog, dat onze Delftse huisingenieur Theo Wolters kan rekenen, terwijl hij het rekenwerk overlaat aan het immer onfeilbare Greenpeace (80 procent ‘duurzaam voor 2050 kan als je maar gelooft’) :

‘Dat in de echokamers op internet zelfverklaarde energiedeskundigen de Wende al voor mislukt verklaren, kunnen we gevoeglijk voor onzin aannemen.’

Waarom? Dit schrijft Nico Hylkema, gelovend dat hij tot zijn pensioen op de bureaustoel vastgepritt mag zitten bij het LC…

We ontkomen niet aan maatregelen.(…????RZ) Het land zonder noemenswaardige natuur (….euhhh Waddenzee Nico? RZ), noch van fraaie cultuurlandschappen (Euh, Veluwe? het was net nog het jaar van de Buitenplaatsen, en wandel aub mee met Wagenings ecologiedocent Frank Berendse in het boek Natuur in Nederland..RZ), trekt zich mokkend over windmolenparken (windustrieterreinen RZ) terug achter de laatste graspollen, voor die door aardgaswinning zijn weggezakt ( in Friesland, Barradeel1 is dat zoutwinning 30 centimeter, niet gaswinning…..)

adempauze, Nico, de buitenlucht is gezond hoor!

Straks kun je van zuid naar noord rijden door Europa en overal fraaie landschappen zien met op bergtoppen windmolens (die op trekroutes duizenden vogels per jaar hakselen RZ|) en veel zonnepanelen. Alleen het lelijkste land van Europa (…Nico verhuis toch en spaar me je negativisme over het meest afwisselende vogelland van Europa) zal dan nog trots zijn op zijn kale landschap met slechts enkele windturbines (het zijn er al een duizenden RZ)

Er is nu een windenergiedebat voor Nico, en na Nico
Dus, als we het goed begrijpen hebben we hier op Climategate het hoofdargument gewoon gemist. En heeft Nico ons nu gecorrigeerd. Nee, het gaat niet om die 120 miljard euro die Duitsland kwijt is tot 2020 voor wisselvallige energie.

Dat netbeheerder Tennet drie maal vaker moest ingrijpen na de Energiewende om Blackouts te voorkomen, dat zijn ‘verhalen’volgens Hylkema. Dat Duitsland dankzij het ‘succes van de Energiewende’ de grootste importgroei van steenkool beleeft sinds 1969, ach, dat zijn ook vast ‘verhalen’. Die 8 miljard euro subsidie per jaar voor de 3 procent elektrische energie uit zon…milieu mag wat kosten. Het gaat er ook niet om, dat je voor besparing van fossiele brandstof beter ehh, fossiele brandstof kunt uitsparen omdat je zo 15 maal goedkoper CO2 mindert dan via windmolens.

Windmolens zijn nodig omdat lelijk Nederland dan eindelijk mooi wordt. Juist ja. Ik moet het nog een keer overnieuw lezen, het kan zijn dat ik wat heb gemist. Maar nee, dit staat er toch echt.

Mooi heh?

De journalistiek ontkomt niet aan maatregelen
Hylkema werd waarschijnlijk ter redactie verkozen tot ‘klimaatexpert’ omdat hij in staat bleek de samenvatting van de conclusie van een IPCC-rapport nauwgezet over te schrijven, om vervolgens Greenpeace om wederhoor te vragen.

De combinatie van morele juistheid en een vaste baan aan een redactiebureau geeft Hylkema vervolgens het recht op een mening over energiezaken en klimaat die lezenswaardig heet, mede mogelijk gemaakt door een vastgetimmerde dagblad-CAO: zo worden wij al weer decennia gekweld door de traditionele dagbladjournalistenmening van politiek correcte ijdeltuiten zonder analytisch denkvermogen: ontmaskerd door ons echoputje op internet. En als het abonneetal dan wéér verder keldert, omdat lezers met hun ingezonden brieven (zoals geograaf Pieter Lukkes) beter zijn geïnformeerd dan de journalist: dan ligt het aan ‘de ontlezing.’ Zaken die alleen in het brein leven van beroepsgroepen zonder inhoudelijke zelfreflectie.

Overcompleet
De tijd dat dagbladjournalisten eens de hand in eigen boezem steken zal wel nooit komen. En dus zal de recessie het werk maar moeten doen. Uiteindelijk wil geen ondernemer meer 400 euro betalen voor een advertentie ter grootte van een pakje Marlboro in een krant die even snel lezers verliest als geloofwaardigheid. Hylkema zit er alleen omdat zijn schrijfschrijf nodig is als achterkant van de advertenties, en het zou zomaar kunnen dat zijn mening dan overcompleet wordt.

Toch jammer dat we dan niet meer kunnen genieten van zijn inzichten. Want Nico, ik moet het je meegeven: zó had ik het nog nooit bekeken. Nu zijn sektarisch gelovigen niet te overtuigen met argumenten. Maar misschien dat Nico het begrijpt met plaatjes, zoals deze grafiek van de maandoutput van een zonnecentrale: mediteer er eens op ouwe!

De zon is er niet als je 'm wel nodig hebt en andersom. En de profeet Nico sprak: Zon, sta stil boven Gibeon, en toen was alles opgelost in Duurzaam Avondland'