Vooral jonge bomen groeien véél harder bij meer CO2, de oudjes merken er niet zoveel van

Gisteren verscheen een nieuwe bloemlezing van EXPERIMENTELE wetenschappelijke studies, die de positieve effecten van CO2 én warmte aantonen op de aardse plantengroei in afgelopen eeuw. Het nieuwe Heartland rapport werd door de Idso’s samengesteld: ‘The State of the Earth’s terrestrial Biosphere’.

    Groene aarde door meer CO2? Jawel, het fertilisatie-effect
    Zoals onweerlegbaar bekend uit plantenfysiologische studies: meer CO2 = meer plantengroei (met name houtige gewassen) en efficiëntere benutting van water door minder huidmondjes (dus minder respiratie= plantenzweet).

Planten verschuiven hun optimumtemperatuur bij fotosynthese
Iedere keer weten de Idso’s van CO2science weer genoeg studies over CO2-fertilisatie op te duiken die mij waren ontgaan of die voor mijn tijd waren.

Neem de studie van Jurik et al uit 1984 al weer: hij vergeleek planten en hun fotosynthese bij 300 ppm en 1925 ppm CO2. Bij C3-planten (wo tarwe en rijst) ligt het optimum voor fotosynthese bij ongeveer 25 graden. Maar wat gebeurt met die optimumtemperatuur voor fotosynthese als je de CO2-concentratie ophoogt? Die gaat bij 1925 ppm met 11 graden omhoog.

    Dat is niet noodzakelijk een steun voor klimaatsceptici. Het lijkt dat planten meer CO2 associëren met (veel) meer warmte en zich daarop aanpassen.

Ook blijkt dat bij geleidelijke temperatuurverhoging de optimumtemperatuur voor fotosynthese omhoog schuift: aanpassing door planten.

Dikkere boomringen (=groei per jaar) door meer CO2
Even aardig is de boomringenstudie aan esdoorns in Wisconsin door Cole et al 2010: Van 1935 tot 2005 bij een bijna 20 procent groei in CO2-concentratie nam de dikte van boomringen met 53 procent toe. Klimaatvariabelen speelden volgens de studie geen rol (= het klimaat veranderde niet meetbaar)

We leven in het Herboceen: planten gebruiken ons voor extra CO2
En zo hebben de Idso’s nog veel andere studies verzameld, die aantonen hoe bij meer warmte en CO2 de vegetatie profiteert. Het lijkt dat bij stresspulsen (plotse hitte, plotse droogte) een negatief effect bestaat (in ‘De Staat van het Klimaat’toon ik studies die de nadruk op droogte leggen als negatief effect) zoals afgelopen zomer in de Verenigde Staten (ook C4-plant mais houdt dan boven de 36 graden er mee op), maar bij geleidelijke aanpassing (dus zeker over een eeuw) heeft het plantenrijk niets dan lol.

We leven dan ook in het Herboceen, tijdperk van de planten. Ze gebruiken onze olieverslaving om er zelf beter van te worden…

Volgens mij vatten de Ido’s de redelijke positie van skeptici treffend als volgt samen:

Perhaps the best way to answer this (=hoe vaart de terrestrische biosfeer bij opwarming en extra CO2 RZ) question is to compare the model-based projections of the climate alarmists with the real-world observations of the climate skeptics. Theoretical projections may or may not be correct, but real-world observations are always right; and as such, the only truly objective method of evaluating climate model projections and their biological implications is by comparing them with real-world data.