Hebt U ook een lekkere kerst gehad? Foei! Het Friese provinciebestuur voert na de kerst een nieuwe campagne tegen vlees eten. Een maand lang (..) consumentenmisleiding op basis van de bij milieufanatici populaire -maar methodologisch foute- ‘ecologische voetafdruk’. Daaruit zou blijken dat iedere Friese burger door vlees eten ‘per dag 10 vierkante meter aarde opgebruikt’, en ‘iedere Fries 1,9 hectare per inwoner gebruikt terwijl er maar 0,9 hectare beschikbaar is’.

Beste provinciebestuur: Ecologische Voetafdruk is onzin
Hoewel populair als marketingmiddel, is de Ecologische Voetafdruk wetenschappelijk onzin. De ecologische zondencalculator lijdt aan wat milieu-econoom Jeroen van den Bergh ‘valse concreetheid’ noemt. De opgegeven getallen suggereren een concreet bestaande ecologische impact, die in werkelijkheid geen enkel raakvlak heeft met de ecologische realiteit. Want:

  • a. De voetafdruk tikt veel te hoog af door de verplichting alle CO2 te compenseren via de meest ruimte-intensieve manier: bosplant. Energie bepaalt meer dan de helft van de voetafdruk
  • b. De voetafdruk gaat uit van Malthusiaanse ideologie. Daardoor is de voetafdruk geen maat voor milieuvriendelijk gedrag maar voor (technische en econonomische) onderontwikkeling per oppervlakte-eenheid: achterlijkheid is ‘positief’. Terwijl onder andere Peak Farmland– de afnemende landbouwgrondbehoefte- deze foutieve aanname feitelijk weerlegt.
  • c. De voetafdruk neemt (activiteit per kunstmatig afgebakend) oppervlak als maat van alle dingen, en straft zo het samenwonen van mensen per oppervlakte-eenheid. Terwijl die schaalvoordelen juist milieuvóórdelen opleveren.
  • d. De voetafdruk negeert de enorme VOORDELEN van CO2-fertilisatie op gewassen (tientallen procenten méér groei). Daarom is CO2 mogelijk wel de slechtste keuze bij het berekenen van milieu-impact. Erosie van landbouwgrond, chemische vervuiling en echt bestaande milieuproblematiek wordt niet meegerekend door de voetafdruk.

Friesland is armer én heeft meer ruimte dan de rest van Nederland
Een illustratie: De waarde 1,9 hectare per Fries is lager dan dat van de gemiddelde Nederlander (milieuclubs geven jaarlijks getallen tussen 3 en zelfs 5 hectare per Nederlander) en geeft al aan waarom de Ecologische Voetafdruk fout is: het neemt (verplicht via bosplant te compenseren) CO2 en oppervlak als maat der dingen.

    Er wonen hier binnen bestuurlijk vastgestelde provinciegrenzen (is geen ecologische maat of eenheid) minder mensen per oppervlakte-eenheid, en dat wordt beloond door de rekenmethode van de voetafdruk. Maar dat zegt niets over hun ecologische impact per inwoner op de aarde of het lokale milieu. De gemiddelde provinciaal rijdt bijvoorbeeld veel meer auto. De gemiddelde Fries heeft geen radicaal ander consumptiepatroon dan de gemiddelde Nederlander.

Armoede en achterlijkheid is ‘goed’ volgens voetafdruk
Volgens de Ecologische Voetafdruk zouden de overbevolkte en sterk vervuilde gebieden van de Palestijnse Autoriteit dit jaar de mondiale eco-kampioen zijn, samen met het door oorlog verscheurde Afghanistan (bermbommen zijn blijkbaar goed voor het milieu). Dat komt echter alleen doordat sinds de Intifadah de economie daar op zijn gat ligt, en de Palestijnen aan het subsidie-infuus liggen van onder andere de Europese Unie en ontwikkelingshulpclubs. Ik heb zelden een plek gezien met zoveel rotzooi langs de weg en vervuiling als de Westbank in gebieden van de Palestijnse Autoriteit.

    Dus voorzover het getal 1,9 wat zegt in Friesland: dan is dat geen maat voor milieuvriendelijk gedrag, maar vooral teken dat de economie hier achter loopt op de rest van Nederland (het ideaal van de orthodoxe milieubeweging), of dat wij meer hectares per inwoner hebben. Dat klopt wél, ik ben hier voor de ruimte komen wonen. En er is hier minder werkgelegenheid. Het zegt NIETS over de impact van vleesconsumptie.

Friese Milieufederatie wil dat u niet geboren werd
De campagne is dus een sterk staaltje valse concreetheid en daarmee consumentenmisleiding. De Ecologische Voetafdruk is een maat voor Zuurzaamheid, niet voor duurzaamheid. Hij is dan ook afkomstig van de Friese Milieufederatie (= de fractie van Groen Links die via overheidssubsidie haar politieke standpunt opblaast langs ondemocratische weg per stichtingsvorm) De campagne dient om u schuldig te laten voelen, zodat u weer snapt waarom jaarlijks de belastingen omhoog moeten.

Bezuinigen op overheid goed voor milieu
Die belastingen gaan onder andere naar het overtal aan ‘communicatie’-personeel bij de overheid, dat politiek gekleurde propaganda verkoopt om ‘draagvlak’te creeren voor miljarden euro’s kostend milieubeleid dat niemand wil. Deze antivlees-campagne is onderdeel van het ‘Provinciaal Milieubeleidsplan’. Deze afdeling bestuurdersprofilering en belastingverhoging kan wat mij betreft als eerste bij de overheid getroffen worden door het mes der rigoureuze bezuinigingen. Dat scheelt weer vervuiling van ether en brievenbus.