De internationale elite wil nog meer greep op uw geld en leven, en ‘groen’is daar het vehikel van. Dat blijkt op de top van het World Economic Forum in Davos volgens de Independent, waar de Green Growth Action Alliance een pleidooi hield om de Westerse wereldbevolking van 14 biljoen dollar te beroven voor ‘groene groei’: ouderwets klimaatbeleid in een rendabel klinkende jas.

Green Growth Action Alliance: lobbyclub van windturbineboer Vestas, WNF, bankiers en VN
Het pleidooi kwam van UNEP-Champion of the Earth en ex-president van Mexico Rafael Calderon van de Green Growth Action Alliance. Belastingbetalers van Westerse landen zouden een groot deel van 14 biljoen dollar investeringen garant moeten staan voor ‘green technology’, versmald tot niet renderende energievormen: windmolens. Vestas zit namelijk bij de lobbyclub en het groene speeltje van de internationale elite: het Wereldnatuurfonds dat diefstal van publiek geld een idealistisch randje moet geven.

The alliance, which includes the World Bank, Deutsche Bank and the European Bank for Reconstruction and Development, proposes that governments use public money to give guarantees, insurance and incentives to potential low-carbon investors at the same time as phasing out fossil fuel subsidies (de mythe van fossiele subsidies die het OECD -onderdeel van de alliance- de wereld in slingerde om deze diefstal later te kunnen rechtvaardigen RZ).

Dit zijn de leden van zijn club:

Privaat

    Members of the Alliance include leading companies such as Accenture, Samsung Electronics Company, KfW Bankengruppe, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank Group, Enel, and Vestas Wind Systems.
    ‘Publiek’
    World Bank Group, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the Overseas Private Investment Corporation (OPIC), the Climate Policy Initiative (CPI) and the United Nations Foundation

Hier in dit Rio-Annex-rapport staat wat ze willen stimuleren zoals Desertec, zonnepanelen bij Al Quaida in de achtertuin op Europese publieke kosten, en het bouwen van Chinese huizen op Westerse kosten.

De CLub van Rome als fabrikant van de Groene Bubbel
Nivellering van het Westen met een groen excuus: je kunt het voornemen al lezen in ‘Limits to Growth’ van de Club van Rome in november 1971: 40 jaar werkt men er al aan. Limits to Growth stelt op blz 202:

De nu rijke landen moeten dienen als ´bevoorradingsgebied van waaruit een meer billijke verdeling van rijkdom en inkomen over de gehele wereld georganiseerd kan worden´

en

fundamentele herziening van menselijk gedrag en van de gehele structuur van de samenleving (aanbeveling 1)

en

voor het bereiken van een duurzame evenwichtstoestand een via duidelijke planning moet zijn gegrondvest op een fundamentele verandering in waarden en doelstellingen op individueel, nationaal en mondiaal niveau (aanbeveling 10)

De oproep van Calderon is niets meer dan een echo van de Club van Rome, en Agenda 21:

Humanity stands at a defining moment in history (in 1971 en in 1992 en nu alweer). We are confronted with a perpetuation of disparities between and within nations, a worsening of poverty, hunger, ill health and illiteracy, and the continuing deterioration of the ecosystems on which we depend for our well-being.

    Hoe dagbladjournalist moet je zijn om het verband niet te zien.

De Wereldbank kwam dit najaar al met een alarmistisch rapport om hun diefstal een ‘wetenschappelijk’randje te geven.

Het OECD wekte in een- door alle massamedia gepapegaaid- rapport onterecht de suggestie dat het Westen ‘miljardensubsidies aan fossiele energie’betaalt, in plaats van dat de schatkist van staten drijft op accijns uit fossiele brandstoffen. (De grootste miljardenpost uit het rapport:ontwikkelingslanden die arme bevolking sponsoren die anders geen brandstof kunnen betalen), het IMF zit achter het ‘Green Fund’ dat 200 miljard dollar Westers geld per jaar wil overhevelen naar klimaatprojecten.

En onze trouwe vazallen van het establishment, de progressief urbane massamedia (journalisten model Paul Luttikhuis) doen de PR voor ze. Laten we econoom Richard Tol nog eens herhalen over de mythe van ‘groene groei’:

Klimaatbeleid draagt niet bij aan de economische groei of de werkgelegenheid. Integendeel. Ongeveer 2% van het Bruto Europese Product wordt besteed aan energie. Als de energiesector met 10% groeit, dan groeit de economie met 0.2%. Een kleine sector kan de economische groei niet aanzwengelen. Dat geld in sterkere mate voor de werkgelegenheid. Ongeveer 1% werkt in de energiesector. Als het aantal energiewerkers verdubbelt, dan daalt de werkloosheid licht.”