Het was Diederik Samsom die met zijn motie van 5 maart 2008 bepaalde dat exploitanten van offshore-windfarms niet alleen recht op directe subsidie hebben. Maar dat vadertje staat ook alle aansluitingen regelt, omdat ENECO (850 miljoen euro subsidie voor Q10) en co anders zo zielig zijn.

“overwegende, dat iedere ontwikkelaar bij de aanleg van offshore windparken zelf netaansluiting,
inclusief transportkabel over de zeebodem, moet financieren;overwegende, dat dit de investeringskosten sterk verhoogt …………; verzoekt de regering om de relevante regelgeving zodanig aan te passen dat de landelijk netbeheerder verantwoordelijk wordt voor de gehele aansluiting van offshore windparken op het bestaande elektriciteitsnet, inclusief aanleg van transportkabel over de zeebodem”

Om pizzabezorgers niet te discrimineren, stel ik -Ryperik Samsom- voor dat de overheid alle scooters betaalt, anders kan de bezorgpizza nooit met de restaurantpizza concurreren. Leve de groene economie.

De kosten van het aansluiten van de door Urgenda/Samsom gedroomde 6 Gieg windmolens op zee zouden volgens berekeningen van Ecofys 9 miljard euro bedragen, bij gebruik van AC-wisselstroomaansluiting. Gaat men over op gelijkstroom HVDC (zoals bij Norned-kabel) voor grotere afstanden dan zou de rekening boven 10 miljard euro komen.

Omdat Ecofys pro-windlobbyist is en onderdeel van Eneco, mogen we een Ecofyscorrectiefactor toepassen en er van uitgaan dat de werkelijke kosten hoger zijn. De kabel vanaf het windpark boven Schiermonnikoog (4 miljard euro subsidie) kost ook 1,2 miljard belastingeuro’s.

Van constructiewerkers hoorde ik trouwens dat de fundering van het windpark bij Egmond aan Zee nu al rot is, nadat eerder al binnen 3 jaar tijd een kwart van de molens rot was. De molens waren op één enkele paal gefundeerd en dat kan de trillingen niet aan. Vandaar dat ze nu molens op tripods bouwen van 850 ton elk op een funderingspaal van 2,20 meter doorsnee. Ik moet nog officieel navragen of dit betrouwbare gerucht kan worden bevestigd. Het zou de volgende strop betekenen voor dit met ruim 400 miljoen euro gesubsidieerde project.