Groei CO2-emissies China 2006-2010

Natuurlijk, alle beetjes helpen. Maar sommige beetjes helpen meer dan andere. Terwijl Nederland reeds een geschatte 18 miljard euro uitgaf aan CO2-beleid, stijgen de CO2-emissies in China jaarlijks met een hoeveelheid die 4,6 maal de totale Nederlandse CO2-jaarproductie bedraagt. Van 2006 tot 2010 stegen de emissies in China met 1 gigaton koolstofequivalent (= 3,67 gigaton CO2-equivalent), bijna 20 maal de Nederlandse jaaruitstoot en evenveel als wat Duitsland, Japan, Australie, Canada en Groot Brittannië jaarlijks samen produceren.

Nederlandse CO2-emissies stegen licht sinds jaren '90

    Bij ons daalden de CO2-emissies licht in 2011 omdat onze economie slecht draait: klimaatbeleid beoogt namelijk economische neergang via lastenverzwaring en duurdere energie. Daarnaast stegen de CO2-emissies aanvankelijk met 10 procent van 1990-2005, maar daalden ze mede dankzij een reeks zachte winters, niet dankzij CO2-beleid.

    Immers, ‘duurzame’energie grijpt op slechts 13 procent van het energieverbruik in dat elektrisch is, en dan ook slechts met enkele procenten. Het PBL claimt ten onrechte een effect van klimaatbeleid op CO2-emissies dat in werkelijkheid nauwelijks significant is. Het enige meetbare effect van klimaatbeleid van onze Ministerie van ELI-ambtenarij/Agentschap.nl is dus economische neergang en steeds duurdere energie

Ondertussen doet het Europese klimaatbeleid waaraan wij ons regeringsbeleid danken- versmald tot het stimuleren van de bouw van windmolens- ook weinig goeds: De Economist meldt nu ook hoe de import van steenkool toeneemt, omdat miljardensubsidies voor windmolens de schonere exploitatie van gascentrales wegconcurreren. Alleen kolenenergie is nog goedkoper, zeker dankzij de riante bijstookregelingen via Green Deals van ons kabinet.

We leven in interessante tijden.