Een combinatie van de ban op import van GMO-gewassen in Europa en verbod op bijvoeren van diermeel drijft de kap van regenwoud in Brazilie. Dat blijkt uit wetenschappelijke studies die ik hier bespreek, die Simon Fairlie ook aanhaalt in ‘Meat a Benign Extravagance’. Een ban op de milieubeweging in Europa en andere door Dagblad Trouw geknuffelde clubjes blijkt daarmee goed voor het milieu.

Gekke Bureaucraten Ziekte
De BSE-hysterie (gekke koeienziekte) deed de Europese Unie in 2002 besluiten om het voeren van diermeel aan varkens te verbieden, hoewel die maatregel volledig zinloos was voor omnivoren. Alleen voor koeien is koeienmeel potentieel een BSE-bron. Diermeel wordt nu verbrand als afval. Ik bezocht zaterdag een varkensboer die zich daar nog steeds aan stoorde: diermeel is voor opgroeiende biggen hoogwaardig eiwitrijk voedsel. Nu moeten boeren duurdere vervanging vinden, meest in soja.

BSE-hysterie en anti-GMO-hysterie drijven kap regenwoud Brazilie
De Europese Unie is ’s werelds grootste soja-importeur. Zij verbood ook- als enige continent- de import van GMO-soja uit de Verenigde Staten, die 10 procent goedkoper is. Dat Europese verbod werd veroorzaakt door de lobby van anti-GMO-activist Jeremy Rifkin, duurzaamheidsadviseur van de Provincie Utrecht. Rifkin, Friends of the Earth en Greenpeace zijn met hun dogmatische anti-GMO acties direct verantwoordelijk voor de GMO-ban in Europa. Die combi: BSE-hysterie en GMO-ban is verantwoordelijk voor de grootste groei in regenwoudkap in Brazilie sinds 2002.

Extra import non-GMO-soja Brazilie gelijk aan compensatie wegvallen diermeel
Zie deze studie van Elferink et al in Ecosystems and Environment 2007: Does the Amazon suffer from BSE prevention?. Het eiwitvolume aan diermeel dat door de ban wegviel als varkensvoer, is gelijk aan de hoeveelheid extra compensatiesoja (in hectares) uit Brazilie, die moest worden geïmporteerd na de ban. De EU importeerde alleen uit Brazilie, omdat dit land voor soja een GMO-ban hanteerde.

10 miljoen hectare extra

Before the BSE-affair, 10% of the feed originated from MBM (diermeel). Nowadays, MBM is combusted as biomass to yield CO2-neutral energy. MBM, a high quality protein component for feed, is largely replaced by soybean scrap. Due to BSE regulation the EU replaced 16  million tonnes MBM feed equivalent to 23 million tonnes soybeans (European Communities, 2002). With an average soybean yield of 2.3 tonnes/ha an area of 10 million ha,corresponding to 10% of the EU arable land, is required.

Tegelijk verdubbelde- mede door Braziliaanse overheidsprogramma’s en subsidies- het oppervlak aan hectares in sojabonen in Brazilie. Aanvankelijk alleen in het zuiden, maar dankzij nieuwe varieteiten verplaatste de productie zich naar de savanne, en later ook in Amazonia. Dit proces is beschreven door Fearnside et al in 2001, soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil.

Die verdubbeling is vraaggedreven vanuit de wereldmarkt. Elferink stelt vast dat de gegroeide vraag uit Europa sinds 2002 volledig valt toe te schrijven aan het verbod op bijvoeren van diermeel. Want de veestapel groeide niet.

The large area required to cultivate the enhanced EU soybean demand is of the same size as the
area deforested in Brazil since 1996. This strongly suggests that the Brazilian rainforest is suffering from BSE
prevention

Verbod op Greenpeace goed voor regenwoud
Natuurlijk ligt de zaak complexer, maar het ’toeval’is wel erg groot. De meest effectieve manier om regenwoud in Brazilie te beschermen, is door buiten de doos te denken. Het toestaan van diermeel voeren aan varkens bereikt meer dan alle angst-campagnes van Greenpeace.

Sterker nog: de campagnes van Greenpeace werken meestal averechts, zoals we ook zagen bij hun acties VOOR biobrandstoffen: drijver achter de expansie van suikerriet in Brazilië. We kunnen deze club met haar campagnes verantwoordelijk houden, hoewel ze die verantwoordelijkheid steeds ontlopen. Net als de overheid bereiken milieuclubs vaak het tegendeel van wat ze beogen, een proces dat Douglas en Wildavsky al in 1982 beschreven in Risk and Culture.

Een buiten de doos-gedachte: wanneer Greenpeace haar ANBI-status verliest is dat goed voor economie en natuur.