Ik wil zo graag eens iets aardigs zeggen over deze krant...

Dagblad Trouw hamert vandaag de duurzame partijlijn er weer in, met het artikel ‘Kamp wil een streep tussen feiten en fictie‘. Dat betekent dat Kamp dus kritischer Trouw mag lezen, de papieren belangenbehartiger van de gesubsidieerde duurzaamheidsindustrie.

Klimaatjournalistiek’ bij Dagblad Trouw: nauwgezet overschrijven wat bevriende instituten voorschrijven.
De klimaatredacteur van Trouw neemt het op voor het Planbureau voor de Leefomgeving: 80 procent van zijn stuk bestaat uit het overschrijven van de hier gister al besproken PBL-notitie ‘de stand van het Klimaatprobleem’.

En hij presenteert deze overschrijverij van de zeer gekleurde PBL-visie als ‘de stand’van ‘de’wetenschap, terwijl hij de sceptische kritiek niet alleen zeer marginaal maar ook feitelijk onjuist weergeeft, zoals Marcel al aantoont.

PBL wekt weer de suggestie van verband opwarming en malaria
Zoals ik al toonde zitten in de PBL-notitie over ‘het klimaatprobleem’ (= geen politiek neutrale term) fouten, die naar de opgewarmde kant leunen. Zo geven ze een 30 procent hogere temperatuurstijging op per decennium dan in werkelijkheid met satellieten gemeten. Daarnaast suggereert het PBL/Trouw weer de vermeende relatie tussen opwarming en infectieziektes, om 0,8 graadjes opwarming een angel te geven.

Afgelopen ‘warmste decennium’ nam het voorkomen van Malaria met 40 procent AF. Dus nee PBL/Dagblad Trouw en nog eens nee: er is géén significante relatie tussen klimaat en malaria (dat is wat jullie willen suggereren met de term ‘infectieziektes’), wel tussen malaria en armoede/gezondheidszorg. Waarom tóch weer die suggestie wekken?

    Historisch feitje: Malaria in de Polder
    Het was na de dijkdoorbraken en overstroming in Friesland in 1825 dat malaria massaal opdook (de vivax-variant) en honderden slachtoffers eiste, zo meldde de Friestalige uitgave ‘De Geschiedenis van Friesland’. Brak water, slechte gezondheidszorg en dito huisvesting: daar kwam Vivax-malaria aangesneld bij de bewoners van de Friese Derde Wereld.

Zie mijn bijdrage in ‘De Staat van het Klimaat‘, waarin ik mede dankzij de hulp van Mr Malaria en bioloog Bart Knols de AGW-malariamythe ontkracht. Een kwestie van logisch denken, breed informeren en feiten toetsen. Een zelfde ontkrachting geldt bij de relatie klimaat-biodiversiteit. In veel delen die het meeste opwarmen zal de soortenrijkdom juist TOE nemen, terwijl het CO2-fertilisatie-effect plantengroei droogtebestendiger maakt.

Er IS GEEN EENDUIDIG verband tussen meer opwarming en meer ellende. Die eenzijdige aanname is van ideologische aard. Opwarming én extra CO2 in de atmosfeer kennen vele experimenteel bewezen voordelen.

Wanneer Kamp ideologisch gekleurde fictie wil mijden zou hij beter:

  • om onafhankelijke contra-expertise moeten vragen bij ieder rapport dat het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) uitbrengt. Dat geldt ook bij Imares, en andere tegen de overheid als belangrijkste cashcow leunende instituten.
  • Het zijn onafhankelijke journalisten als de onkreukbare Crok die daartoe in staat zijn, omdat zij al 8 jaar studie van het onderwerp maakten.

    Het is geen kwaliteitsjournalistiek om je te verschuilen achter de mening van een instituut.
    Wie het Trouw-artikel wil lezen: het zit achter een betaalmuur. Maar niet getreurd, je kunt beter gewoon de PBL-notitie downloaden via het PBL: daar hebt u toch al belastinggeld voor betaald en er staat exact hetzelfde als wat Trouw verkondigt vermomd als objectieve journalistiek.