Klimaatjournalistiek Dagblad Trouw: gezagsgetrouw PBL-rapportje overpennen

Ik wil zo graag eens iets aardigs zeggen over deze krant...

Dagblad Trouw hamert vandaag de duurzame partijlijn er weer in, met het artikel ‘Kamp wil een streep tussen feiten en fictie‘. Dat betekent dat Kamp dus kritischer Trouw mag lezen, de papieren belangenbehartiger van de gesubsidieerde duurzaamheidsindustrie.

Klimaatjournalistiek’ bij Dagblad Trouw: nauwgezet overschrijven wat bevriende instituten voorschrijven.
De klimaatredacteur van Trouw neemt het op voor het Planbureau voor de Leefomgeving: 80 procent van zijn stuk bestaat uit het overschrijven van de hier gister al besproken PBL-notitie ‘de stand van het Klimaatprobleem’.

En hij presenteert deze overschrijverij van de zeer gekleurde PBL-visie als ‘de stand’van ‘de’wetenschap, terwijl hij de sceptische kritiek niet alleen zeer marginaal maar ook feitelijk onjuist weergeeft, zoals Marcel al aantoont.

PBL wekt weer de suggestie van verband opwarming en malaria
Zoals ik al toonde zitten in de PBL-notitie over ‘het klimaatprobleem’ (= geen politiek neutrale term) fouten, die naar de opgewarmde kant leunen. Zo geven ze een 30 procent hogere temperatuurstijging op per decennium dan in werkelijkheid met satellieten gemeten. Daarnaast suggereert het PBL/Trouw weer de vermeende relatie tussen opwarming en infectieziektes, om 0,8 graadjes opwarming een angel te geven.

Afgelopen ‘warmste decennium’ nam het voorkomen van Malaria met 40 procent AF. Dus nee PBL/Dagblad Trouw en nog eens nee: er is géén significante relatie tussen klimaat en malaria (dat is wat jullie willen suggereren met de term ‘infectieziektes’), wel tussen malaria en armoede/gezondheidszorg. Waarom tóch weer die suggestie wekken?

  Historisch feitje: Malaria in de Polder
  Het was na de dijkdoorbraken en overstroming in Friesland in 1825 dat malaria massaal opdook (de vivax-variant) en honderden slachtoffers eiste, zo meldde de Friestalige uitgave ‘De Geschiedenis van Friesland’. Brak water, slechte gezondheidszorg en dito huisvesting: daar kwam Vivax-malaria aangesneld bij de bewoners van de Friese Derde Wereld.

Zie mijn bijdrage in ‘De Staat van het Klimaat‘, waarin ik mede dankzij de hulp van Mr Malaria en bioloog Bart Knols de AGW-malariamythe ontkracht. Een kwestie van logisch denken, breed informeren en feiten toetsen. Een zelfde ontkrachting geldt bij de relatie klimaat-biodiversiteit. In veel delen die het meeste opwarmen zal de soortenrijkdom juist TOE nemen, terwijl het CO2-fertilisatie-effect plantengroei droogtebestendiger maakt.

Er IS GEEN EENDUIDIG verband tussen meer opwarming en meer ellende. Die eenzijdige aanname is van ideologische aard. Opwarming én extra CO2 in de atmosfeer kennen vele experimenteel bewezen voordelen.

Wanneer Kamp ideologisch gekleurde fictie wil mijden zou hij beter:

 • om onafhankelijke contra-expertise moeten vragen bij ieder rapport dat het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) uitbrengt. Dat geldt ook bij Imares, en andere tegen de overheid als belangrijkste cashcow leunende instituten.
 • Het zijn onafhankelijke journalisten als de onkreukbare Crok die daartoe in staat zijn, omdat zij al 8 jaar studie van het onderwerp maakten.

  Het is geen kwaliteitsjournalistiek om je te verschuilen achter de mening van een instituut.
  Wie het Trouw-artikel wil lezen: het zit achter een betaalmuur. Maar niet getreurd, je kunt beter gewoon de PBL-notitie downloaden via het PBL: daar hebt u toch al belastinggeld voor betaald en er staat exact hetzelfde als wat Trouw verkondigt vermomd als objectieve journalistiek.

  Door | 2013-01-16T15:14:14+00:00 16 januari 2013|14 Reacties

  14 Reacties

  1. Rypke 16 januari 2013 om 15:27- Antwoorden

   Ach, ze schrijven niet alleen instituten over maar ook elkaar

   Het Parool en de NDC Kranten (Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden) werken met ingang van 2013 redactioneel samen. De kranten wisselen artikelen en foto’s/illustraties uit. Door gebruik te maken van elkaars sterke kanten, verwachten we de lezers beter te kunnen bedienen. (= zo bezuinigen we meer en melken we ieder voor ons maximaal alle freelancers uit tegen een nog marginaler vergoeding RZ)
   Voor Het Parool is deze samenwerking een mooie aanvulling op dezelfde soort samenwerking die wij sinds 2011 met het AD hebben. Vanaf volgende week zit onze kopij in de wire watchers van onze partners in het Noorden en vice versa.

   In principe kunnen Het Parool en NDC gebruik maken van alle artikelen en foto’s die bij beide redacties beschikbaar zijn. Dit houdt in dat het kan voorkomen dat je bijdrage (foto/artikel/illustratie) die je voor Het Parool hebt gemaakt, ook wordt doorgeplaatst in de Leeuwarder Courant of het Dagblad van het Noorden.

   In 2010 al hebben de hoofdredacties van het AD en Het Parool over deze vorm van samenwerking overleg gevoerd met NVJ/NVF. Hierin hebben wij aangegeven dat we de freelancers een extra vergoeding willen toekennen als hun artikel/foto ook in een andere krant wordt doorgeplaatst. Deze vergoeding bedraagt 25% van het standaard tarief dat door Het Parool wordt betaald. Net als bij het AD zal slechts een beperkt deel van alle freelance foto’s/artikelen/illustraties uiteindelijk in de NDC-kranten terechtkomen, maar als dit met een van jouw bijdragen gebeurt, zul je daarvan bericht krijgen. Het is de bedoeling dat je dan een factuur aan Het Parool stuurt voor dit bedrag.

   Wij verwachten geen bezwaren tegen de eventuele doorplaatsing van je artikelen/foto’s/illuatraties in de NDC-kranten. Voor de goede orde: wij kunnen geen uitzonderingen maken, omdat dit de samenwerking nodeloos ingewikkeld zou maken.

   Vriendelijke groet,

   Barbara de Beuk er in

   hoofdredacteur

  2. DWK 16 januari 2013 om 17:16- Antwoorden

   “…. om onafhankelijke contra-expertise moeten vragen bij ieder rapport dat het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) uitbrengt. Dat geldt ook bij Imares, en andere tegen de overheid als belangrijkste cashcow leunende instituten.”

   Dat is doodziek; immers ZIJN deze instituten in het leven geroepen om de overheid op onafhankelijke wijze van beleidsinformatie te voorzien. Dit is onderdeel van het opkomende gevoelen bij de burger dat h ij de overheid niet meer vertrouwen kan.
   En dag in dag uit zitten ze te raadselen, die prachtpolitici: waar komt toch die kloof tussen de mensen en de staat vandaan?

   En dan geeft b.v. professor in de Obamaliefde Maarten van Rossem als antwoord: omdat jullie allemaal verwende, decadente, luie, verveelde consumensen zijn die op de verkeerde partij stemmen.

   • boels069 16 januari 2013 om 22:21- Antwoorden

    Dus zou je verwachten dat de aanbevelingen van onafhankelijke instituten gepresenteerd worden met “enerzijds dit” en “anderzijds dat”.

    Dat wordt node gemist.

  3. LeClimatique 16 januari 2013 om 22:22- Antwoorden

   Ik krijg trouwens het gevoel dat er ge-orkestreerd weer een barrage aan CAGW klimaat-artikelen de media in wordt geduwd. Dit lijkt gevolg te geven aan de vorig jaar gestelde wijziging van koers om post-modern “het sceptische geluid te pareren”.

   • Niek Rodenburg 16 januari 2013 om 22:35- Antwoorden

    Het zijn geen nieuwe geluiden LeClimatique die ik lees.
    Het is steeds hetzelfde deuntje terwijl er wel steeds nieuwe onthullingen worden gedaan die te maken hebben met het masseren van cijfers door alarmistische groeperingen.
    En daar schrijven de sceptische blogs dan weer over.

    Het blijkt dat de bevolking de aandacht in de pers voor de steeds weer angstaanjagende verhalen over het klimaat aan het verliezen is. Bovendien krijgen kranten steeds minder abonnee´s, da´s ook gunstig.

    Wat er het afgelopen jaar is veranderd is met geen pen te beschrijven. Het is duidelijk dat de AGW aanhangers snel terrein aan het verliezen zijn en ach, af en toe schreeuwen ze nog een noodkreet die in de wind verwaait.

    • LeClimatique 16 januari 2013 om 22:54- Antwoorden

     Ja Niek, mee eens, maar de beleids-klimaat-trein (of Titanic) dendert voort. Bloedlink dat een Henk Kamp nu met duim-omhoog of duim-neer kan bepalen wat uw bijdrage de komende periode is aan de gewiekste SDE plukkers.

     En dan is er nog een sprankje hoop dat de kosten-baten analyse niet haalbaar is en dat dus adaptatie een veel meer haalbare kaart is de komende decennia (ook omdat de rekenjongens niet met de billen bloot willen over het falen van het doorberekenen van het groenbeleid en daarmee aankaarten van de verantwoordelijken). Hopelijk is de subsidie-lobby niet te sterk dat Kamp met twee armen het schip ingetrokken wordt. Al vrees ik wat dat betreft het ergste. Dat we te laat zijn omdat Kamp niet op de toezegging (16% in 2020) durft terug te komen (of niet kan of mag), ondanks dat we nu beter weten.

  4. LeClimatique 16 januari 2013 om 22:31- Antwoorden

   Rypke, het door jouw genoemde “‘het klimaatprobleem’ (= geen politiek neutrale term)” is een behoorlijk lieve understatement. De termen, labels en woorden zijn zorgvuldig beladen gekozen en ten tijde van “denier/ontkenner” hebben we terecht keihard op de rem getrapt.

   Dit doet me erg denken aan de recente video (en nu ga ik behoorlijk off-topic) over dezelfde soort uitgekiende woordkeuze in de wapen-discussie in Amerika. Ik raad de video ondanks off-topic aan, omdat hiermee de methodiek van labelen blootgelegd wordt: http://www.youtube.com/watch?v=q2riOiBaZrg

  5. Niek Rodenburg 17 januari 2013 om 07:43- Antwoorden

   Er staat nauwelijks wind in Duitsland. De zon is ook ver te zoeken, kortom alle centrales werken op volle kracht.

   Wat zou het mooi zijn als de wind plotseling even sterk toeneemt, een paar gigawatt is al voldoende, en als de zon een kwartiertje gaat schijnen, een gigawatt of 10 aan stroom opwekt en vervolgens weer snel achter de wolken duikt vanwege de strenge vorst in Duitsland.

   Ik zou vandaag niet graag achter de knoppen bij de netbeheerders willen zitten.

  6. R.Bijsterveld 17 januari 2013 om 16:34- Antwoorden

   @ niek Rodenburg.
   Komt heus wel een keertje.

  7. R.Bijsterveld 1 maart 2013 om 14:53- Antwoorden

   In dagblad Trouw op 1 maart 2012.
   GROTERE kans op kanker bij bewoners Fukushima.
   De WHO schat voor baby’s een 70 procent hogere kans op schildklierkanker in de loop van hun leven.Vooral kinderen zijn daar zeer gevoelig voor.
   Dat staat er volgens Trouw in een artikel van de WHO.

   In het bewuste artikel van de WHO staat,
   IETS grotere kans op kanker bij bewoners Fukushima.
   De WHO schat voor baby’s een 70 procent hogere kans op schildklier kanker tijdens de loop van hun leven.
   Dat klinkt afschrikwekkend hoog maar schilklierkanker is een zeldzame ziekte,de kans dat iemand er mee te maken krijgt is 0,75 %

   Eerlijke voorlichting lijkt schaars.

  8. TINSTAAFL 2 maart 2013 om 05:50- Antwoorden

   Het is gebleken dat er meer doden vielen bij de evacuatie dan de ramp zelf. Dit bv. door de paniek die ontstond bij de hulpverleners die slachtoffers van de tsunami onbegeleid lieten vervoeren omdat men bang was voor “straling”.

   Maar ja, daar hoor je Greenpies niet over, je hoort ze ook niet over alle rampscenario’s die niet uitkwamen…zucht, geen verassing voor een organisatie die alleen uit is op effect en niet op de waarheid…

  9. TINSTAAFL 2 maart 2013 om 05:52- Antwoorden

   PS: voor alle duidelijkheid meer doden door evacuatie dan door straling.

  10. TINSTAAFL 2 maart 2013 om 05:53- Antwoorden

   PPS: gaarne de edit functie terug …

  11. R.Bijsterveld 8 maart 2013 om 16:33- Antwoorden

   In dagblad Trouw op 8 maart 2012. (pag. 5)
   Van de redactie wetenschap.

   WARMER DAN OOIT IN 110 EEUWEN.
   Zonder opwarming door mensen was ijstijd aanstaande.
   Het leest smeuig weg,er zijn vast wel mensen die dit geloven alsof het gedrukt staat. Dat is het erge.

  Geef een reactie