temperatuurmetingen satelliet UAH: bron www.drroyspencer.com

Begin deze maand zette onze onkreukbare Crok voor Henk Kamp bij het Ministerie van Economische Zaken de positie uiteen in het klimaatdebat van sceptische wetenschappers: een klein Gallisch dorpje dat moedig weerstand biedt. Het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) in Bilthoven heeft op haar website nu 3 tegenpresentaties geplaatst. Marcel – een eenvoudige onderzoeks/wetenschapsjournalist die zijn werk wél goed doet- is dus een serieuze bedreiging voor gevestigde belangen.

‘Sceptici leunen maar op één studie’ verwijt klimaatpot Strengers
Strengers heeft het goede recht om drogredeneringen de kop in te drukken als ‘ja, het klimaat verandert altijd’: die zijn inderdaad geen bewijs, dat CO2 nu géén rol kan spelen. Eerder een bewijs van hoge klimaatgevoeligheid: met name voor zonnevariaties, zoals uit langere tijdschalen (eeuwen en millennia) blijkt. Strengers presenteert ‘veel gebruikte redeneringen van sceptici’, die een hoog ‘pot verwijt ketel-gehalte’hebben.

 • Het door elkaar halen van tijdschalen: korte termijn variatie vs lange termijn trend.
 • Toekennen van grote waarde aan één enkele studie.
 • Toekennen van grote waarde aan niet bewezen factoren
 • Eén studie van hyperalarmist Rahmstorf moet PBL gelijk geven
  Lezen wij de PBL-beleidsnotitie, die het afvlakken van opwarming in de laatste 14 jaar wil wegmoffellen:

  Wel is het zo dat de waarnemingen van de laatste veertien jaar een kleinere temperatuurtrend laten zien dan in de twee decennia (is dat een lange termijn?RZ) ervoor. Dit is waarschijnlijk te wijten aan natuurlijke fluctuaties (…..????), die trends voor langere tijd kunnen maskeren. Eén recente studie laat zien dat, rekening houdend met bekende fluctuaties, de wereldgemiddelde temperatuur wel degelijk stijgt.


  Die ene studie is:
  Grant, F. and S. Rahmstorf (2011). “Global temperature evolution 1979–2010.” Environmental Research Letters. In werkelijkheid zijn wetenschappers aan het worstelen om die afvlakking te verklaren, dus moet je niet met één studie aankomen van één wetenschapper die altijd aan de opgewarmde kant zit om dat weg te moffelen. Ik ben het met Bart Strengers eens.

  Suggereren van continue opgaande lijn die uniek is
  Het PBl spreekt van ‘acceleratie van zeespiegelstijging’sinds 1993 (over korte termijn gesproken…) door alleen naar satellietmetingen te kijken van Topex/ Poseidon. Maar vermeldt niet dat in de jaren ’30 en ’40 een veel grotere trend werd gemeten (zie Holgate et al eva), én dat je zeer voorzichtig moet zijn met het koppelen van satellietmetingen aan getijdenbakens. En wat is die ‘lange termijn’, als we over

 • a. een opwarming spreken sinds 1850 die samenvalt met het klimmen uit de koudste periode van het Holocene interglaciaal, namelijk de Kleine IJstijd. Regel 1 bij het evalueren van slechte wetenschap: vary the baseline and see if the conclusion is robust. Nemen we de Warme Middeleeuwen als baseline, dan is de mondiale temperatuur nagenoeg gelijk gebleven. Dus waarom is 1850 zo’n belangrijk ijkpunt, behalve dat je ’trend’dan steiler is?
 • b. de trend in de jaren 30-40 even groot was als van 1978-1998, zónder dat modellen DIE trend goed simuleren en CO2 kon toen een veel kleinere rol spelen
 • Stofdeeltjes koelen minder dan gedacht…
  Onze onkreukbare Crok haalt meerdere studies aan, die aantonen dat het in modellen toegekende koelende effect van stofdeeltjes, aerosolen minder is dan het PBL wil. Die koeling door stofdeeltjes is nodig, om de rol van CO2 in modellen groot te houden. Al met al lijkt de meest waarschijnlijke opwarmingstrend dus niet op 3 graden te komen, maar lager: 1,5 graden vermeldt AR5.

  Het PBL en instituten als het PIK (van Rahmstorf) kennen een (te)grote waarde toe aan onbewezen factoren als een megakoeling door aerosolen, die het CO2-effect zouden maskeren. Gezien de hoge klimaatgevoeligheid van zonne-variaties op de lange termijn (duizenden jaren ipv de paar decennia van het PBL), is het dus verstandig rekening te houden met een (idd nog niet volledig begrepen) versterkingseffect van zonne-variaties. Het is de sceptische wetenschapper en paleo-ecoloog Bas van Geel die steeds op die rol van de zon wijst op lange termijn.

  Aap uit de mouw: wij van IPCC-eend adviseren…
  In het enige deel dat ambtenaren en journalisten lezen- de samenvatting- komt het PBL vervolgens met allerlei slecht gedefinieerde begrippen als ’tipping points’ (wanneer is iets een ‘kantelpunt’ of gewoon ‘niet lineaire verandering?, dit komt ook uit één studie, Rockstrom et al 2009 over ‘veilige grenzen’)aanzetten om voor drastisch CO2-beleid te pleiten.

  Zonder klimaatbeleid (versmald tot CO2-beleid RZ) kan de gemiddelde temperatuur in 2100 stijgen met 4 tot 6,5 graden ten opzichte van het pre-industriële niveau. Met een drastische aanpak van de broeikasgassen kan dit worden beperkt tot 1,3 à 2,8 graden. Omdat de kosten en baten van klimaatbeleid moeilijk zijn aan te geven (….) is er eerder sprake van het beperken van risico’s dan van een precieze kosten-baten afweging.

  PBL bestaat om lopend en voorgenomen beleid in te dekken met een bedje van ‘wetenschap’
  Die kosten en baten van klimaatbeleid zijn inderdaad niet aan te geven, omdat het kabinet het zicht volledig kwijt is op de miljarden-uitgaven zonder toetsing van rentabiliteit, zo constateerde de Algemene Rekenkamer al. En de Ambtenarij van het Ministerie van ELI loog Joop Atsma toen voor bij beantwoording van Kamervragen van Richard de Mos.

  Miljarden euro’s door klimaatputje zonder meetbaar effect
  Zoals de met miljarden euro’s gesubsidieerde bijstook van hout uit Canada en Brazilie in de Amercentrale voor 5000 euro MEP-subsidie per uur, en de 40-procent biomassabijstookverplichting met SDE-miljarden, de miljardensubsidies aan windmolens die de MEEST DURE manier zijn per vermeden ton CO2, wat zelfs de NOS na ons toegaf.

  Bovenstaande PBL-proza is wel erg doorzichtig bedoeld om de ambtenarij en lopend beleid in te dekken, en van iedere rentabiliteitstoetsing te ontslaan: terwijl dáár juist de politieke kant van het debat om zou moeten gaan. Waarom CO2-mitigatie ten koste van alles, wanneer je eigenlijk niet weet hoevéél dat helpt? Kortom, hoe dom denken jullie dat wij eigenlijk zijn?

  Henk Kamp, wees moedig en laat u niet langer door uw ambtenaren/bureauwetenschappers beet nemen.