Klimaatpot PBL verwijt sceptische ketel zwart te zien

temperatuurmetingen satelliet UAH: bron www.drroyspencer.com

Begin deze maand zette onze onkreukbare Crok voor Henk Kamp bij het Ministerie van Economische Zaken de positie uiteen in het klimaatdebat van sceptische wetenschappers: een klein Gallisch dorpje dat moedig weerstand biedt. Het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) in Bilthoven heeft op haar website nu 3 tegenpresentaties geplaatst. Marcel – een eenvoudige onderzoeks/wetenschapsjournalist die zijn werk wél goed doet- is dus een serieuze bedreiging voor gevestigde belangen.

‘Sceptici leunen maar op één studie’ verwijt klimaatpot Strengers
Strengers heeft het goede recht om drogredeneringen de kop in te drukken als ‘ja, het klimaat verandert altijd’: die zijn inderdaad geen bewijs, dat CO2 nu géén rol kan spelen. Eerder een bewijs van hoge klimaatgevoeligheid: met name voor zonnevariaties, zoals uit langere tijdschalen (eeuwen en millennia) blijkt. Strengers presenteert ‘veel gebruikte redeneringen van sceptici’, die een hoog ‘pot verwijt ketel-gehalte’hebben.

 • Het door elkaar halen van tijdschalen: korte termijn variatie vs lange termijn trend.
 • Toekennen van grote waarde aan één enkele studie.
 • Toekennen van grote waarde aan niet bewezen factoren
 • Eén studie van hyperalarmist Rahmstorf moet PBL gelijk geven
  Lezen wij de PBL-beleidsnotitie, die het afvlakken van opwarming in de laatste 14 jaar wil wegmoffellen:

  Wel is het zo dat de waarnemingen van de laatste veertien jaar een kleinere temperatuurtrend laten zien dan in de twee decennia (is dat een lange termijn?RZ) ervoor. Dit is waarschijnlijk te wijten aan natuurlijke fluctuaties (…..????), die trends voor langere tijd kunnen maskeren. Eén recente studie laat zien dat, rekening houdend met bekende fluctuaties, de wereldgemiddelde temperatuur wel degelijk stijgt.


  Die ene studie is:
  Grant, F. and S. Rahmstorf (2011). “Global temperature evolution 1979–2010.” Environmental Research Letters. In werkelijkheid zijn wetenschappers aan het worstelen om die afvlakking te verklaren, dus moet je niet met één studie aankomen van één wetenschapper die altijd aan de opgewarmde kant zit om dat weg te moffelen. Ik ben het met Bart Strengers eens.

  Suggereren van continue opgaande lijn die uniek is
  Het PBl spreekt van ‘acceleratie van zeespiegelstijging’sinds 1993 (over korte termijn gesproken…) door alleen naar satellietmetingen te kijken van Topex/ Poseidon. Maar vermeldt niet dat in de jaren ’30 en ’40 een veel grotere trend werd gemeten (zie Holgate et al eva), én dat je zeer voorzichtig moet zijn met het koppelen van satellietmetingen aan getijdenbakens. En wat is die ‘lange termijn’, als we over

 • a. een opwarming spreken sinds 1850 die samenvalt met het klimmen uit de koudste periode van het Holocene interglaciaal, namelijk de Kleine IJstijd. Regel 1 bij het evalueren van slechte wetenschap: vary the baseline and see if the conclusion is robust. Nemen we de Warme Middeleeuwen als baseline, dan is de mondiale temperatuur nagenoeg gelijk gebleven. Dus waarom is 1850 zo’n belangrijk ijkpunt, behalve dat je ‘trend’dan steiler is?
 • b. de trend in de jaren 30-40 even groot was als van 1978-1998, zónder dat modellen DIE trend goed simuleren en CO2 kon toen een veel kleinere rol spelen
 • Stofdeeltjes koelen minder dan gedacht…
  Onze onkreukbare Crok haalt meerdere studies aan, die aantonen dat het in modellen toegekende koelende effect van stofdeeltjes, aerosolen minder is dan het PBL wil. Die koeling door stofdeeltjes is nodig, om de rol van CO2 in modellen groot te houden. Al met al lijkt de meest waarschijnlijke opwarmingstrend dus niet op 3 graden te komen, maar lager: 1,5 graden vermeldt AR5.

  Het PBL en instituten als het PIK (van Rahmstorf) kennen een (te)grote waarde toe aan onbewezen factoren als een megakoeling door aerosolen, die het CO2-effect zouden maskeren. Gezien de hoge klimaatgevoeligheid van zonne-variaties op de lange termijn (duizenden jaren ipv de paar decennia van het PBL), is het dus verstandig rekening te houden met een (idd nog niet volledig begrepen) versterkingseffect van zonne-variaties. Het is de sceptische wetenschapper en paleo-ecoloog Bas van Geel die steeds op die rol van de zon wijst op lange termijn.

  Aap uit de mouw: wij van IPCC-eend adviseren…
  In het enige deel dat ambtenaren en journalisten lezen- de samenvatting- komt het PBL vervolgens met allerlei slecht gedefinieerde begrippen als ‘tipping points’ (wanneer is iets een ‘kantelpunt’ of gewoon ‘niet lineaire verandering?, dit komt ook uit één studie, Rockstrom et al 2009 over ‘veilige grenzen’)aanzetten om voor drastisch CO2-beleid te pleiten.

  Zonder klimaatbeleid (versmald tot CO2-beleid RZ) kan de gemiddelde temperatuur in 2100 stijgen met 4 tot 6,5 graden ten opzichte van het pre-industriële niveau. Met een drastische aanpak van de broeikasgassen kan dit worden beperkt tot 1,3 à 2,8 graden. Omdat de kosten en baten van klimaatbeleid moeilijk zijn aan te geven (….) is er eerder sprake van het beperken van risico’s dan van een precieze kosten-baten afweging.

  PBL bestaat om lopend en voorgenomen beleid in te dekken met een bedje van ‘wetenschap’
  Die kosten en baten van klimaatbeleid zijn inderdaad niet aan te geven, omdat het kabinet het zicht volledig kwijt is op de miljarden-uitgaven zonder toetsing van rentabiliteit, zo constateerde de Algemene Rekenkamer al. En de Ambtenarij van het Ministerie van ELI loog Joop Atsma toen voor bij beantwoording van Kamervragen van Richard de Mos.

  Miljarden euro’s door klimaatputje zonder meetbaar effect
  Zoals de met miljarden euro’s gesubsidieerde bijstook van hout uit Canada en Brazilie in de Amercentrale voor 5000 euro MEP-subsidie per uur, en de 40-procent biomassabijstookverplichting met SDE-miljarden, de miljardensubsidies aan windmolens die de MEEST DURE manier zijn per vermeden ton CO2, wat zelfs de NOS na ons toegaf.

  Bovenstaande PBL-proza is wel erg doorzichtig bedoeld om de ambtenarij en lopend beleid in te dekken, en van iedere rentabiliteitstoetsing te ontslaan: terwijl dáár juist de politieke kant van het debat om zou moeten gaan. Waarom CO2-mitigatie ten koste van alles, wanneer je eigenlijk niet weet hoevéél dat helpt? Kortom, hoe dom denken jullie dat wij eigenlijk zijn?

  Henk Kamp, wees moedig en laat u niet langer door uw ambtenaren/bureauwetenschappers beet nemen.

  Door | 2013-01-15T12:44:43+00:00 15 januari 2013|31 Reacties

  31 Reacties

  1. Rypke 15 januari 2013 om 12:40- Antwoorden

   PBL: het bureaucratisch epicentrum van milieu-alarmisme.
   Zij hechten traditioneel meer waarde aan theoretische projecties en modeloefeningen dan feiten en waarnemingen. Zie ook hoe PBL de ‘biodiversiteit’in Nederland afgelopen eeuw met 85 procent lieten afnemen volgens de door Alkemade en co ontwikkelde ‘Mean Species Abundance’ (MSA): een mengelmoes van (achterhaalde) eilandtheorie en aannames over het verdwijnen van soorten bij landconversie, zonder herstsel mee te rekenen.

   Gelukkig hecht de levende wereld minder waarde aan theoretische projecties
   De plant en diersoorten in Nederland hadden deze achterhaalde theorie beter moeten bestuderen, begrepen er niets van en in werkelijkheid nam het aantal plant en diersoorten TOE sinds 1970. De MSA is geen maat voor soortenrijkdom, maar voor historische landconversie en daar theoretisch aan toegekende verdwijning van soortenrijkdom. Ja, ons land is sinds 1900 drastisch veranderd. Voor journalisten, politici en ambtenaren- mensen met alfadenkwijze die zich niet in de theorie verdiepten noch daartoe in staat zijn- komt het PBL geloofwaardig over.

  2. Turris 15 januari 2013 om 12:48- Antwoorden

   Ook het PBL moet een ( laatste ) kans krijgen “to defend the undefendable” , voordat ze van hun opdracht worden afgehaald als “betrouwbaar wetenschappelijk” ambtelijk objectief adviseur van de regering. Het lijkt erop dat die kans nu geboden is en verspeeld.

  3. Rypke 15 januari 2013 om 12:55- Antwoorden

   Het PBL schrijft in de notitie voor Henk Kamp dat satellietmetingen een opwarming tonen van 0,18 graden per decennium, maar in reactie op een artikel van mij schreven ze

   Niettemin, ook de satellietmetingen laten een opwarming zien van 0,14 °C per decennium sinds 1979

   Dus, wat is het nou? Volgens mij is het 0,14 en niet 0,18

  4. Niek Rodenburg 15 januari 2013 om 13:18- Antwoorden

   Dus, wat is het nou? Volgens mij is het 0,14 en niet 0,18

   Als een instantie als het PBL zo zit te googelen met cijfers dan verlies je op een gegeven moment het overzicht wat je nu eigenlijk als organisatie in het verleden gezegd hebt.
   Ik vind dit niet vallen onder de noemer tiepvautjes. Een excuus dat je dan meestal leest.

   Het is een voorbeeld van een op kosten van de gemeenschap terende organisatie met een zogenaamde wetenschappelijke status die op een semi gelegaliseerde wijze onzin publiceert die politici, die er zelf geen kaas van hebben gegeten, maar wat graag willen horen, om de geldstroom uit Den Haag op gang te houden.

   Ga zo door Rypke. Op een gegeven moment zakken ze door het ijs met hun onbeschamende gelieg en gesjoemel.

   Het is nog slechts een kwestie van tijd voordat het PBL in één zin genoemd wordt met figuren en organisaties als Al Gore, Gleick, Hansen, Mann, Norgaard, de METoffice en vele, vele anderen, die het plegen van fraude hoog in het vaandel hebben staan.

  5. de broer van Neven 15 januari 2013 om 14:32- Antwoorden

   Nou, van de pbl jongens zijn we nog niet af hoor…. Kamp maakt veilige keuzes, en zal niet 1-2-3 radicaal van het pas af gaan. Daar is de EU al te belangrijk voor geworden. Er veranderd pas wat als 100.000 NL-ers dit doorkrijgen en de straat op gaan.

  6. DWK 15 januari 2013 om 16:51- Antwoorden

   Prima stuk weer Rypke.

   Het is het oude liedje: natuur koelt af, mens warmt op.

   Waar ik vandaan kom zeggen ze dan: opzouten met die bureaucratische kolerezooi ! (ik zou het zelf natuurlijk nooit zo zeggen)

   “Omdat de kosten en baten van klimaatbeleid moeilijk zijn aan te geven (….) is er eerder sprake van het beperken van risico’s dan van een precieze kosten-baten afweging.”

   is een verzoek om carte blanche om eeuwig de kunnen fröbelen, burgers te ringeloren en ondernemers dwars te zitten. Het is een poging om de dingen zo te plooien dat je het tot aan je kist toe noooit fout kunt doen. Ja-Maar-wetenschap.

   En inderdaad: hoe gek denken ze daar eigenlijk wel dat wij zijn?

  7. Hugo Matthijssen 15 januari 2013 om 17:46- Antwoorden

   De aarde warmt wel op aldus het PBL.
   Daarvoor moeten zij de volgende correcties toepassen:

   Ze schrijven het volgende:
   Figuur 7. Temperatuurreeksen gecorrigeerd voor drie natuurlijke invloeden: zonneactiviteit, vulkanisch stof in de hoge atmosfeer en de atmosfeer-oceaanschommeling

   Gewoon wat sjoemelen met de boekhouding en het wordt weer warmer
   En dat heet wetenschap op ambtelijk niveau.

  8. André van Delft 15 januari 2013 om 19:00- Antwoorden

   De PBL notitie gaat uitgebreid in op de zeespiegelstijging:

   “Mondiale zeespiegelstijging met 20 cm sinds 1880. De belangrijkste oorzaken
   daarvan zijn het uitzetten van het oceaanwater bij een hogere temperatuur en de
   bijdrage van de smeltende gletsjers en ijskappen [54]. Volgens de satellietmetingen
   is sinds 1993 de stijging toegenomen tot ruim 3 mm per jaar [17], zie figuur 6”

   Dat klinkt heel ernstig: de snelheid is bijna verdubbeld van 1,7 mm per jaar tot 3,1 mm per jaar; de absolute toename is 1,4 mm per jaar.

   Het PBL vergeet (?) erbij te vermelden dat een belangrijk deel van die toename, 0,6 mm per jaar, komt door wereldwijd oppompen van grondwater. Dit is gebleken uit onderzoek door hydrologen van de Universiteit Utrecht en het onderzoeksinstituut Deltares in een artikel dat vorig jaar verschenen is in Geophysical Research Letters.
   Voor de PDF, zie:
   http://scholar.google.nl/citations?view_op=view_citation&hl=nl&user=tLb7kHEAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=tLb7kHEAAAAJ:Z5m8FVwuT1cC

   Kennislink en De Volkskrant noemden zelfs 0,8 mm per jaar, maar dat zie ik zo snel niet terug uit het artikel.

  9. André van Delft 15 januari 2013 om 19:15- Antwoorden

   De PBL notitie gaat uitgebreid in op de zeespiegelstijging:

   “Mondiale zeespiegelstijging met 20 cm sinds 1880. De belangrijkste oorzaken
   daarvan zijn het uitzetten van het oceaanwater bij een hogere temperatuur en de
   bijdrage van de smeltende gletsjers en ijskappen [54]. Volgens de satellietmetingen
   is sinds 1993 de stijging toegenomen tot ruim 3 mm per jaar [17], zie figuur 6”

   Dat klinkt heel ernstig: de snelheid is bijna verdubbeld van 1,7 mm per jaar tot 3,1 mm per jaar; de absolute toename is 1,4 mm per jaar.

   Het PBL vergeet erbij te vermelden dat een belangrijk deel van die toename, 0,6 mm per jaar, komt door wereldwijd oppompen van grondwater. Dit is gebleken uit onderzoek door hydrologen van de Universiteit Utrecht en het onderzoeksinstituut Deltares in een artikel dat vorig jaar verschenen is in Geophysical Research Letters.
   Voor de PDF, zie:
   http://scholar.google.nl/citations?view_op=view_citation&hl=nl&user=tLb7kHEAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=tLb7kHEAAAAJ:Z5m8FVwuT1cC

   Kennislink en De Volkskrant noemden zelfs 0,8 mm per jaar, maar dat zie ik zo snel niet terug uit het artikel.

  10. werff 15 januari 2013 om 19:28- Antwoorden

   Natuurlijk geldt ook voor het PBL: lieg er maar lang en vaak genoeg op los en na verloop van tijd weet jezelf niet meer wat nu wel of niet waar is.

  11. Hugo Matthijssen 15 januari 2013 om 22:36- Antwoorden

   kijk hier eens naar.
   http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/klimaatverandering-de-feiten-en-het-debat

   dit wordt over genomen door de klimaatblog van het NRC
   verder commentaar overbodig

  12. […] warmt Henk Kamp met 30 procent extra op. Zij lieten in de notitie voor Henk Kamp ‘De Achtergrond van het Klimaatprobleem‘de temperatuur met 0,18 graden per decennium stijgen volgens satellieten, terwijl dit 0,14 […]

  13. Bob Brand 21 januari 2013 om 16:38- Antwoorden

   Beste Rypke Zeilmaker,

   Wel jammer dat je hierboven en in je eerdere posts keihard liegt.

   In de notitie van het PBL heeft *altijd* gestaan (de versie van 14-1-2013):

   De trend sinds 1979 is in de orde van 0,17 °C per 10 jaar voor de reeksen die zijn gebaseerd op temperatuurmetingen aan het oppervlak (CRU, GISS en NCDC) en iets lager, rond de 0,15 °C per decennium, voor de meest gebruikte satellietreeksen van het Remote Sensing Systems (RSS) en de University of Alabama in Huntville (UAH).

   Rypke, jij bent een leugenaar en ik verwacht je formele excuses aan het PBL en aan Minister Kamp.

   Met vriendelijke groeten,
   Bob Brand

  14. Bob Brand 21 januari 2013 om 16:43- Antwoorden

   Hierbij nog even de volledige tekst onderaan paragraaf 2.2:

   Een recente studie laat zien dat als wordt gecorrigeerd voor de bekende natuurlijke fluctuaties, de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1979 – het jaar waarin de satellietwaarnemingen begonnen – gelijkmatig stijgt en er geen sprake meer is van een afvlakking in de laatste veertien jaar [61], zie figuur 7. De trend sinds 1979 is in de orde van 0,17 °C per 10 jaar voor de reeksen die zijn gebaseerd op temperatuurmetingen aan het oppervlak (CRU, GISS en NCDC) en iets lager, rond de 0,15 °C per decennium, voor de meest gebruikte satellietreeksen van het Remote Sensing Systems (RSS) en de University of Alabama in Huntville (UAH).

   • Hans Erren 21 januari 2013 om 20:15- Antwoorden

    Neem je de multidecadale fluctuaties ook even mee? En je vergeet de zon (nee niet de TSI).

  15. jimmy 21 januari 2013 om 17:42- Antwoorden

   Ik ben blij dat ik niet de enige ben die de praktijken van Rypke aan de kaak stelt. Blijkbaar is het voor Rypke niet mogelijk om de discussie te winnen met feiten dus wordt gekozen voor leugens, censuur en intimidatie.

   Jammer, vooral omdat zinnige commentaren van sceptici daardoor ook besmet en ondergesneeuwd raken. Het is inmiddels erg lastig om op deze blog het onderscheid te maken tussen sceptische, maar nette en eerlijke deskundigen en bloggers die de meest oppervlakkige en bedrieglijke methoden niet schuwen.

  16. Bob Brand 21 januari 2013 om 21:09- Antwoorden

   Beste Rypke Zeilmaker,

   Ik ben nog eens eventjes grondig in de PBL en KNMI documenten gedoken. Het gaat om deze heldere notitie:

   http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2013-De-achtergrond-van-het-klimaatprobleem.pdf

   Als ik die vergelijk met de oorspronkelijke versie, dan heeft men inderdaad de volgende passage toegevoegd, zoals ik hierboven al zei:

   “Een recente studie laat zien dat als wordt gecorrigeerd voor de bekende natuurlijke fluctuaties, de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1979 – het jaar waarin de satellietwaarnemingen begonnen – gelijkmatig stijgt en er geen sprake meer is van een afvlakking in de laatste veertien jaar [61], zie figuur 7. De trend sinds 1979 is in de orde van 0,17 °C per 10 jaar voor de reeksen die zijn gebaseerd op temperatuurmetingen aan het oppervlak (CRU, GISS en NCDC) en iets lager, rond de 0,15 °C per decennium, voor de meest gebruikte satellietreeksen van het Remote Sensing Systems (RSS) en de University of Alabama in Huntville (UAH).”

   Oorspronkelijk stond daar (in de oude versie die ik nog op mijn harddisk heb):

   “Wat overblijft is een duidelijke temperatuurtrend in de orde van 0,20 °C per 10 jaar voor de reeksen die zijn gebaseerd op temperatuurmetingen aan het oppervlak (CRU, GISS en NCDC) en iets lager, ongeveer 0,18 °C per decennium, voor de meest gebruikte satellietreeksen van het Remote Sensing Systems (RSS) en de University of Alabama in Huntville (UAH).”

   Die oorspronkelijke passage: “Wat overblijft ..”, had dus nadrukkelijk betrekking op de temperatuurreeksen ná correctie voor de drie natuurlijke invloeden (Foster&Rahmstorf 2011). Op zich is dat gewoon correct.

   Maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat het beter en zorgvuldiger is om éérst de ongecorrigeerde trends sinds 1979 te vermelden, zoals men het nu gedaan heeft. Een vooruitgang.

   Rypke, ik was te snel met mijn oordeel dat jij gelogen hebt. Inderdaad is de PBL notitie op dit specifieke punt aangepast, wat naar mijn mening een verbetering is. Ik kan iedereen aanraden om deze heldere notitie zorgvuldig te lezen.

   Rypke, mijn oprechte excuses voor de beschuldiging van het liegen.

   • Hans Erren 21 januari 2013 om 21:39- Antwoorden

    1. De aarde warmt niet op.
    2. Als de aarde toch opwarmt komt het niet CO2.
    3. Als het toch door de CO2 komt dan niet van de mens.
    4. Als het toch door de mens komt is het niet erg.
    5. Als het toch erg is kunnen we er niets aan doen.
    6. Als we er toch wat aan kunnen doen, dan willen we er niets aan doen.

  17. TINSTAAFL 21 januari 2013 om 22:09- Antwoorden

   Bob komt hier binnenstormen vanuit Verheggen’s alarmistisch blogje en beschuldigt Rypke van leugens om even later dit weer in te trekken en excuses aan te bieden ipv normaal te vragen wat Rypke eigenlijk bedoelde. Wat moet ik hier nu mee, behalve dat het eens te meer bewijst dat de warmista’s niet op een normale toon kunnen discussieren.

   Voorlopig is van alles nog niets bewezen, de jury is nog steeds out, ondanks wat de alarmisten ons willen doen laten geloven met hun dogma’s. En het begint er naar uit te zien dat het steeds moeilijker wordt (C)AGW te bewijzen.

  18. Niek Rodenburg 22 januari 2013 om 04:09- Antwoorden

   Bob komt hier binnenstormen vanuit Verheggen’s alarmistisch blogje en beschuldigt Rypke van leugens om even later dit weer in te trekken en excuses aan te bieden ipv normaal te vragen wat Rypke eigenlijk bedoelde.

   Bob vergiste zich. Hij dacht even dat hij reageerde op het NRC forum van Loetiekhausen.

  19. TINSTAAFL 22 januari 2013 om 09:43- Antwoorden

   Ik ben blij dat ik niet de enige ben die de praktijken van Rypke aan de kaak stelt. Blijkbaar is het voor Rypke niet mogelijk om de discussie te winnen met feiten dus wordt gekozen voor leugens, censuur en intimidatie.

   wel jimbo, Bob heeft z’n excuses aangeboden, wat doe jij?

  20. Rypke 22 januari 2013 om 09:55- Antwoorden

   @Spanish Bob:

   Rypke, mijn oprechte excuses voor de beschuldiging van het liegen.

   Wat voor belang zou ik bij liegen moeten hebben, daar verkoop ik in ons sceptische kampje niet één windmolen extra mee

  21. Hans 22 januari 2013 om 10:33- Antwoorden

   Het is volgens mij een enorme stap voor Bob om zich hier te verontschuldigen. Komen er meteen twee zure reacties overheen. Jammer.

  22. boels069 22 januari 2013 om 11:00- Antwoorden

   @Hans:

   Mee eens.
   Het zou overigens voor niemand een grote stap moeten zijn als het gemeengoed is dat oprechte verontschuldigingen genereus worden geaccepteerd.

  23. Rypke 22 januari 2013 om 12:03- Antwoorden

   Zo zuur was mijn reactie niet: het siert Bob dat hij het toegeeft, welkom terug Bob! Of ben je nooit echt weggeweest?

  24. Paul 22 januari 2013 om 12:34- Antwoorden

   Ik ben het met Hans, Boels en Rypke eens dat Bob is te prijzen voor zijn verontschuldiging. Dat hij dat deed getuigt van klasse. Zijn commentaren bij de blogs van Bart Verheggen zijn doorgaans helder en goed onderbouwd en hij zou als commentator van deze site ook een aanwinst zijn, al is het maar om evenwicht te brengen.
   Overigens zie ik vooralsnog minder een probleem voor wat betreft de klimaatsontwikkelingen dan hij, maar ik vind het wel leerzaam meerdere kanten en visies te kennen.
   Maar laten we elkaar voortaan bij de discussies niet meer direct beschuldigen van bewust liegen, als iemand de feiten anders voorstelt. De materie is namelijk complex en soms circuleren er verschillende versies van feiten, dus vergissingen zijn snel gemaakt. Kwader trouw speelt zelden een rol en zeker niet bij Rypke.

  25. DWK 22 januari 2013 om 12:40- Antwoorden

   Bob Brand verwacht formele excuses.

   Bob Brand, de fysisch onderlegde Libellelezeres uit het naaikransje van De Luttik (u weet wel, De Mart van de opgewarmde klimaatdames) … deze Bob (TSI maar dan anders) Brand eist … Oh nee wacht, biedt zijn oprechte excuses aan, maar heeft nog steeds niet in de gaten dat hij er met open ogen in getippeld is.
   Blogs als onderhavige lenen zich m.i. namelijk ook uitstekend om te tonen hoe bespottelijk het is als volwassen kerels die op zich goed tot zeer goed bij hun hoofd zijn, hun leven vergooien aan nul punt niks graad over > dan honderd jaar met als enig doel de wereld op de schop te nemen om hun naïeve gelijkheidsideaal te verwezenlijken.

   Toegegeven, je bent dan WEL onderdeel van een wereldwijde beweging die zelfs de grote Oboema ertoe brengt zijn inaugurele rede af te laden met energiegezwets van de bovenste plank.
   Want laten we eerlijk zijn: zoals onder O-1 zullen de VS ook onder O-2 gewoon doorgaan met gaspompen en hypermoderne K-centrales bouwen. En inderdaad dat is heel goed voor het klimaat, als je er tenminste vanuit gaat dat CO2-uitstoot zo’n enorm aandeel heeft in het NIET meer opwarmen van de aarde … eh, nou ja je begrijpt wat ik bedoel.

   Blijft er nog wel het puntje van de kolenshit aan de knikker waarmee die Amerikanen Europa helemaal vol gaan pompen. Maar dat probleem lossen wij wel op door al onze zware industrie naar de BICA-landen te verhuizen omdat we de lage kolenprijs maar blijven “compenseren” met peperdure alternatieven en opslagdonuts.

   Misschien wordt het eens tijd voor formele excuses aan de honderdduizenden energiearmen die Europa inmiddels rijk is. Van Bob en consorten wel te verstaan. DAT zou ‘m sieren, hoewel niemand er een stuk brood van kan kopen natuurlijk.

  26. TINSTAAFL 22 januari 2013 om 14:06- Antwoorden

   @Paul, Bob is voor mij van harte welkom om hier op normale manier tegengas te geven en Rypke is altijd de eerste die fouten toegeeft (ooit een warmist een fout zien toegeven?), maar ik heb een bloedhekel aan dat moralistische gedoe van de Gutmenschen die ons willen opleggen. Bob’s reactie was buiten alle proporties, het getuigde van een volkomen misplaatst superioriteitsgevoel die bij veel alarmisten te vinden is. Het is aan Bob om te bewijzen dat een normale discussie mogelijk is in de toekomst, maar ik reken er niet op.

  27. Turris 22 januari 2013 om 14:55- Antwoorden

   “superioriteitsgevoel die bij veel alarmisten te vinden is” >> Obama lult rechtstreeks tegen de wetenschap in.

   “We will respond to the threat(1) of climate change, knowing that failure (2) to do so would betray our children (3) and future generations (4),” Mr. Obama said on Monday at the start of eight sentences on the subject, more than he devoted to any other specific area. “Some may still deny the overwhelming judgment (5) of science (6), but none can avoid the devastating impact of raging fires (7), and crippling drought (8), and more powerful storms (9).”

   (1) is is géén dreiging
   (2) je kan het klimaat niet controleren
   (3) is ook Diederik Samsom’s emotioneel argument, is de klimaatleugen!
   (4) als je de kinderen opzadelt met de gigantische kosten van zinloze klimaat investeringen
   (5) zware overdrijving
   (6) Climate science is far from settled!
   (7) De meeste branden blijken aangestoken door labiele aandachtszoekers
   (8) Nina/Nino oceaanstroming gstuurde periodiek wisselende klimaatinvloeden
   (9) Wetenschappelijk bewezen als onwaar

   En Willem Post (USA-kenner/”wetenschapper”) was was vanmiddag op Radio1 danig onder de indruk van Obama’s speech. Ook DWDD was gister avond op de dikke Obama-klimaat propaganda toer met Liesbeth van Tongeren (GreenPeace=GroenLinks) op het platform.

   OBAMA’S CLIMATE BULLSHIT

   http://www.nytimes.com/2013/01/22/us/politics/climate-change-prominent-in-obamas-inaugural-address.html

  28. DWK 22 januari 2013 om 15:04- Antwoorden

   TINSTAAFL

   warmists MAKEN geen fouten. Dat is ingebakken in hun “wetenschappelijke methode”.

  Geef een reactie