Pierre Gosselin haalde hem uit  de oude doos en nu wil ik hem jullie ook niet onthouden. Mooi discussieding deze deconstructivistische lezing.