De vakbond voor oud-linkse journalisten, NVJ geeft de ASN Bank nu een podium met een ‘masterclass klimaat en biodiversiteit’die vanmiddag plaatsvindt in de dierentuin Artis.

    Wat krijgt de NVJ daarvoor toegestopt van de bank?

Het ‘groene’grootkapitaal mag hier in de vorm van ASN-bankier Piet Strengers reclame maken voor zijn bedrijf bij journalisten onder het mom van objectieve info over ‘klimaat en biodiversiteit’: twee theoretisch-academische constructen die afhankelijk van iemand’s belangen een wereldprobleem worden. Dit is de aankondiging:

Sinds haar oprichting in 1960 streeft de ASN Bank naar een samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken (…..). Dat doet de bank door duurzaam te investeren en beleggen. Bijvoorbeeld in sociale woningbouw, wind- en zonne-energie en zorginstellingen. En niet in zaken als wapens, fossiele energie (….Piet Strengers rijdt geen auto of trein en vliegt niet?RZ) en kinderarbeid.

Binnen de ASN Bank onderzoekt de afdeling Duurzaamheidsbeleid- en Onderzoek de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ook onderzoekt zij of bedrijven en landen aan de duurzaamheidscriteria van de bank voldoen. Hoofd van deze afdeling, Piet Sprengers, praat in twee sessies journalisten bij over de achtergronden van duurzaam bankieren. Centraal staan de pijlers van het duurzaamheidsbeleid van de ASN Bank: Mensenrechten, Klimaat en Biodiversiteit (bij warmere gebieden met veel neerslag komen meer soorten voor: zie het regenwoud RZ). Journalisten krijgen hiermee een exclusieve gelegenheid zich verder te verdiepen in de achtergronden van duurzaam bankieren.


Blijkbaar biedt de NVJ haar leden politieke compensatie na mijn ketterse lezing, waar ik het journaille op de tenen stond..Ik wist niet dat bankenpromotie een taak was voor een journalistenvereniging.

    Een politieke wind
    De ASN Bank van directeur Jeroen Jansen zit met Stichting Natuur en Milieu in de lobby voor windmolens op zee, Zeekracht: de poging om miljardensubsidies van de Staat los te peuteren voor 6 Gieg aan molens op zee. Duurzaam bankieren is op safe spelen of gewoon gokken met steun van de overheid, die altijd als reddende engel te wachten staat. Dat doen alle banken nu eenmaal. Groen Links Wethouder in Utrecht Mirjam de Rijk – ex directrice van Natuur en Milieu- zit in de adviesraad van de ASN-bank. Uit die hoek waait de politieke wind

Gaat de volgende masterclass over het ‘redden van de wereld met windmolens’, een college van de directeur van windboer Vestas? En daarna een college van Urgenda over klimaat? De NVJ geeft de ASN met haar eenzijdige kijk op milieuvraagstukken een podium omdat dit in haar oud linkse straatje past en gelooft dat ‘duurzaamheid’ (wat is dat, zodra ik het wil definieren glipt het uit handen) politiek neutraal is: het zegt iets over de eenpartijstaat waarin wij belanden. Journalisten zijn nu eenmaal vaak links, danwel onwetend over de eigen overtuiging en verwarren onwetendheid met objectiviteit, al zijn er altijd positieve uitzonderingen.

Wat is ‘de juiste moraal’?
Ik had er graag bij willen zijn overigens, altijd leuk te horen wat zo’n man te vertellen heeft en dat je morele keuzes maakt bij beleggingen: het is een verdedigbaar standpunt, al lijkt me niet dat ASN het patent heeft op de ‘enige juiste moraal’. In onze wereld vol grijstinten hebben ook zaken die op het eerste gezicht ‘fout’lijken hun goede kanten. Bij fossiele energie in mijn met gas verwarmde huis, en mijn op benzine rijdende auto is dat evident. Maar zelfs wapenhandel: want hoe verdedig je jezelf wanneer je wordt aangevallen?

Met geheven vinger roepen: Foei, dat mag niet?