Chinese CO2-uitstoot verbleekt iedere uitsparing in EU.Europese klimaatalleingang heeft géén invloed op CO2-uitstoot tegen 200 miljard euro onkosten

Terwijl lasten voor Europese burgers blijven stijgen, het concurrentievermogen van Europa keldert, tienduizenden banen verdwijnen, is het EU-klimaatcommissaris Connie Hedegaard gelukt 200 miljard euro Europees belastinggeld te reserveren voor de klimaatbureaucratie. Dat is meer dan 20 procent van de totale Europese begroting tot 2020. Wij voorzagen al eerder dat Connie Hedegaard voor 2020 liefst 20 procent van de begroting wilde opeisen voor klimaatbeleid, versmald tot door bureaucratie gedicteerd energiebeleid.

Klimaatbezwering via bureaucratievergroting nu 3de grootste onkostenpost Europa
Uit de nieuwe begroting blijkt dat 200 miljard euro van de 960 miljard euro tot 2020 naar subsidies voor CO2-opslag onder de grond (CCS) en het stimuleren van duurdere energievormen zonder (ecologische) rentabiliteitstoetsing (wisselvallige vormen als zon, wind en land- en grondstoffen verslindende vormen van biomassa).

    Daarmee wordt klimaatbezwering in Europa de grootste uitgavenpost na de 373 miljard euro landbouwsubsidies en 325 miljard euro ontwikkelingshulp aan lidstaten als Roemenie, Bulgarije en de Grieken: het ‘cohesiefonds’.

De mutri in Bulgarije zal blij zijn, kunnen ze weer skipistes bouwen in Unesco Biosphere-reservaten.


IN reguliere media hoor of lees je hier- opnieuw- niets over, de blinde vlek voor kosten van klimaatbeleid is weer opvallend, net als bij de verdwenen 18 miljard euro klimaatsubsidies in Nederland. Het slapende NOS-staatsjournaal is te druk met het emotioneel opblazen van iedere Groningse trilling tot megabeving en bang maken van burgers voor trivialiteiten. Je krijgt bijna de indruk dat massamedia door de Eurocratie en staat gecontroleerd worden. Bijna dan.

Klimaatbeleid versmald tot energiebeleid is kapitaalverbranding: niet mijn mening maar onweerlegbaar feit
Terwijl onweerlegbaar uit bovenstaande grafiek volgt dat Europees klimaatbeleid niets anders is dan kapitaalverbranding, en een last op de Europese economie door stimuleren van gebruik van (veel) duurdere energie. Een voorproef zien we al in Duitsland waar Bayer dreigde weg te gaan door torenhoge energielasten sinds de Energiewende. De emissies van China groeiden in 4 jaar tijd evenveel als wat Nederland in bijna 20 jaar uitstoot.

Niet voor niets stelde klimaateconoom Richard Tol in reactie

The new EU budget shows once more that the main purpose of climate policy is to create new bureaucracies.

Hier ging uw premier Rutte glimlachend mee akkoord, blij dat we een paar honderd miljoen korting mochten houden van de Brusselse bureaucratie: die weer volledig teniet worden gedaan via de door Brussel verplichte miljardenverspilling aan subsidies voor windmolens die de meeste mensen niet willen, behalve dan Nico Hylkema van de Leeuwarder Courant en andere slecht geïnformeerde PvdA-of-erger-types.

De korting op landbouwsubsidies van 50 miljard euro ten opzichte van 2007-2013 krijgen de boeren zo weer terug via subsidies op biogas, het verbouwen van maismonocultures voor biobrandstof en andere zaken die regelrecht tegen biodiversiteitsdoelen in gaan van de zelfde EU. Met een (linkse) bureaucratie krijg je kortom tegengestelde uitkomsten van wat de bedoeling was, symboolbeleid met destructieve consequenties.

Het resultaat van deze beslissing? Een door de Brusselse bureaucratie met papieren doelen gedicteerde ‘vrije’energiemarkt, met als uitkomst verdubbeling van uw energierekening en een ecologische en economische ramp voor de Europese natuur én economie.

Niet gekozen Eurocraten als milieucommissaris Potocnik hebben meer beleidsinvloed dan onze premier