René Leegte (VVD)- één van de weinige mensen in de Kamer die de regering controleert- stelde deze maand Kamervragen over de dump van wisselvallige windstroom uit Duitsland op het Europese net, de afwezigheid van rentabiliteitstoetsing en de groei van burgerverzet. Leegte probéért het nog, ooit waren we toch een rechtstaat enzo….

Leegte: Zowel in Noorwegen als in Duitsland is er steeds meer lokaal verzet tegen de bouw van windmolens; wat is uw inschatting hierover wat betreft de situatie in Nederland, verwacht u ook in Nederland in toenemende mate verzet tegen windmolens? Zo ja, waarom en hoe denkt u daar mee om te gaan?

Dit antwoord van Henk Kamp spreekt boekdelen:

Ook in Nederland leiden voornemens voor windenergieprojecten in voorkomende gevallen tot verzet van omwonenden. De situatie in Nederland verschilt daarbij niet veel van die in de ons omringende landen. Wel blijkt in de praktijk vaak dat de weerstand afneemt op het moment dat de windmolens er eenmaal staan. …………….(het staat er echt RZ……)

Ambtenaarlogica bij Ministerie van ‘Economische’ Zaken
De actiegroep ‘behoud het bos’ staakte haar verzet nadat het bos was gekapt. Eénmaal dood, besloot ik me niet langer om mijn lichamelijke gezondheid te bekommeren. Hier staat: wij bij het Ministerie van EL&I hebben schijt aan iedereen die bezwaar heeft en u, René Leegte. Je kunt ons niks maken, want wij ambtenaren zijn de baas.

Nog leuker wordt het in het opvolgende antwoord..

Henk Kamp: Projecten groter dan 100 MW (geïnstalleerd vermogen RZ), waarvoor ik samen met mijn collega van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag ben, vallen onder de Rijkscoördinatieregeling (Crisis en Herstelwet RZ= afschaffing lokale democratie). Bij deze projecten worden in een vroegtijdig stadium voorafgaand aan de besluitvorming de omwonenden en haar belangenvertegenwoordigers zoveel mogelijk betrokken (= ingelicht dat ze akkoord moeten gaan).

Heerlijk, allemaal informatie-avonden en ‘draagvlakcampagnes’ waar burgers op eigen kosten mogen horen dat ze geen rechten hebben, en mogen betalen voor een subsidiemiljonair die op hun kosten hun achtertuin volzet.

Henk Kamp: Ik acht het van groot belang (= het zal ons volledig een reet roestenRZ) om belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken en bijvoorbeeld mee te laten denken over de manier waarop projecten worden vormgegeven.

(als het eindresultaat maar is dat ze er allemaal staan en u betaalt RZ)

Henk Kamp: Ook initiatiefnemers (= zij die met ruggensteun van Crisis en Herstelwet/Staat voor belastingincassobureau spelen RZ) zien de noodzaak om de lokale omgeving te betrekken. Vaak worden daarbij participatiemogelijkheden of financiële ondersteuning van lokale maatschappelijke doelen aangeboden. Ik juich dit toe

Weet u wat die ‘financiële ondersteuning van maatschappelijke doelen’inhoudt?
Het omkopen van omwonenden door een gesubsidieerde windboer: gebeurde hier ook in het Friese Midlum. De eigenaar – een nu in belastingeuro’s badende akkerbouwer- die per molen 8 jaar lang exploitatie-subsidies ontvangt van 7,7 cent per kWH, koopt de omwonenden per jaar af met 10.000 belastingeuro’s in een dorpsfonds, een vorm van zwijggeld en fractie van het bedrag dat hij van de overheid per molen vangt. En ‘liberaal’ Henk Kamp van de Vijanden van Vrijheid en Democratie juicht dat toe.

Verder walsen de ambtenaren over de vragen van rentabiliteit heen.
Die rentabiliteitsvragen- hier nog door Pieter Lukkes herhaald– nemen ze voor kennisgeving aan, want het beleid loopt al en mag niet veranderen. Oftewel René, we bewonderen je vasthoudendheid. Maar je kunt net zo goed géén Kamervragen stellen. Of doe net als de Partij voor de Dieren; stel Kamervragen over het libido van Bultrug Johannes na 2 dagen stranding, of debatteer gvd over een door gemene Eskimo’s verhandeld ijsbeervachtje bij 40 onder nul in Nunavut.

Of dien een saamhorigheidsresolutie in met VVD, PvdA, D66, CDA en SP die het kabinet aanmoedigt meer haast te maken met het redden van Moeder Aarde: zij heeft meer subsidie nodig en wel snel. Al die politieke verschillen horen aan de kant, bij zo’n belangrijk issue kijk je over de grenzen van je partij en denk je gewoon allemaal het zelfde.