Henk Kamp (VVD) juicht omkoping met belastinggeld toe

René Leegte (VVD)- één van de weinige mensen in de Kamer die de regering controleert- stelde deze maand Kamervragen over de dump van wisselvallige windstroom uit Duitsland op het Europese net, de afwezigheid van rentabiliteitstoetsing en de groei van burgerverzet. Leegte probéért het nog, ooit waren we toch een rechtstaat enzo….

Leegte: Zowel in Noorwegen als in Duitsland is er steeds meer lokaal verzet tegen de bouw van windmolens; wat is uw inschatting hierover wat betreft de situatie in Nederland, verwacht u ook in Nederland in toenemende mate verzet tegen windmolens? Zo ja, waarom en hoe denkt u daar mee om te gaan?

Dit antwoord van Henk Kamp spreekt boekdelen:

Ook in Nederland leiden voornemens voor windenergieprojecten in voorkomende gevallen tot verzet van omwonenden. De situatie in Nederland verschilt daarbij niet veel van die in de ons omringende landen. Wel blijkt in de praktijk vaak dat de weerstand afneemt op het moment dat de windmolens er eenmaal staan. …………….(het staat er echt RZ……)

Ambtenaarlogica bij Ministerie van ‘Economische’ Zaken
De actiegroep ‘behoud het bos’ staakte haar verzet nadat het bos was gekapt. Eénmaal dood, besloot ik me niet langer om mijn lichamelijke gezondheid te bekommeren. Hier staat: wij bij het Ministerie van EL&I hebben schijt aan iedereen die bezwaar heeft en u, René Leegte. Je kunt ons niks maken, want wij ambtenaren zijn de baas.

Nog leuker wordt het in het opvolgende antwoord..

Henk Kamp: Projecten groter dan 100 MW (geïnstalleerd vermogen RZ), waarvoor ik samen met mijn collega van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag ben, vallen onder de Rijkscoördinatieregeling (Crisis en Herstelwet RZ= afschaffing lokale democratie). Bij deze projecten worden in een vroegtijdig stadium voorafgaand aan de besluitvorming de omwonenden en haar belangenvertegenwoordigers zoveel mogelijk betrokken (= ingelicht dat ze akkoord moeten gaan).

Heerlijk, allemaal informatie-avonden en ‘draagvlakcampagnes’ waar burgers op eigen kosten mogen horen dat ze geen rechten hebben, en mogen betalen voor een subsidiemiljonair die op hun kosten hun achtertuin volzet.

Henk Kamp: Ik acht het van groot belang (= het zal ons volledig een reet roestenRZ) om belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken en bijvoorbeeld mee te laten denken over de manier waarop projecten worden vormgegeven.

(als het eindresultaat maar is dat ze er allemaal staan en u betaalt RZ)

Henk Kamp: Ook initiatiefnemers (= zij die met ruggensteun van Crisis en Herstelwet/Staat voor belastingincassobureau spelen RZ) zien de noodzaak om de lokale omgeving te betrekken. Vaak worden daarbij participatiemogelijkheden of financiële ondersteuning van lokale maatschappelijke doelen aangeboden. Ik juich dit toe

Weet u wat die ‘financiële ondersteuning van maatschappelijke doelen’inhoudt?
Het omkopen van omwonenden door een gesubsidieerde windboer: gebeurde hier ook in het Friese Midlum. De eigenaar – een nu in belastingeuro’s badende akkerbouwer- die per molen 8 jaar lang exploitatie-subsidies ontvangt van 7,7 cent per kWH, koopt de omwonenden per jaar af met 10.000 belastingeuro’s in een dorpsfonds, een vorm van zwijggeld en fractie van het bedrag dat hij van de overheid per molen vangt. En ‘liberaal’ Henk Kamp van de Vijanden van Vrijheid en Democratie juicht dat toe.

Verder walsen de ambtenaren over de vragen van rentabiliteit heen.
Die rentabiliteitsvragen- hier nog door Pieter Lukkes herhaald– nemen ze voor kennisgeving aan, want het beleid loopt al en mag niet veranderen. Oftewel René, we bewonderen je vasthoudendheid. Maar je kunt net zo goed géén Kamervragen stellen. Of doe net als de Partij voor de Dieren; stel Kamervragen over het libido van Bultrug Johannes na 2 dagen stranding, of debatteer gvd over een door gemene Eskimo’s verhandeld ijsbeervachtje bij 40 onder nul in Nunavut.

Of dien een saamhorigheidsresolutie in met VVD, PvdA, D66, CDA en SP die het kabinet aanmoedigt meer haast te maken met het redden van Moeder Aarde: zij heeft meer subsidie nodig en wel snel. Al die politieke verschillen horen aan de kant, bij zo’n belangrijk issue kijk je over de grenzen van je partij en denk je gewoon allemaal het zelfde.

Door | 2013-02-25T17:18:36+00:00 26 februari 2013|18 Reacties

18 Reacties

 1. Vlieggek 27 februari 2013 om 13:48 - Antwoorden

  @Niek
  Als er aantoonbaar gelogen wordt door de overheid over de windturbines, dan moet het toch mogelijk zijn om de bewindslieden voor de rechter te halen?
  Er zijn intussen legio gedupeerden die een “zaak” tegen deze bewindslieden zouden moeten hebben.
  Zijn de bevindingen van Cees Le Pair en anderen gestoeld op onweerlegbare feiten, of alleen op logische aannames?
  Als het feiten zijn, dan moet er een bekende advocaat en grote media gevonden worden om dit zo groot mogelijk op de kaart te zetten (Oscar Hammerstein of gelijke, Telegraaf, Elsevier??). Alleen dan krijg je de maatschappelijke druk die nodig is. Just my two cents.

 2. Niek Rodenburg 26 februari 2013 om 22:27 - Antwoorden

  Minister Kamp weet niet eens wat hij leest.

  De tekst in de brief als antwoord op vragen van René Leegte is hem door ambtenaren van het Directoraat Energiebeleid voorgekauwd.

  Wat heb je aan een minister die leugens van anderen aan de Tweede Kamer meedeelt?

  Net zoals Verhagen keihard in de Tweede Kamer stond te liegen toen hij het rapport van Cees le Pair vorig jaar november afbrandde.

  Kennelijk mag er heel wat gelogen worden om de doelstelling van 16% te halen.

 3. DaVince 26 februari 2013 om 19:55 - Antwoorden

  Dit maakt toch dat er ergens extra kosten gemaakt worden?
  De echte winnaars zijn dan niet de initiatiefnemers-boeren-pensioenfondsen die hun afbetaling in de mist zien gaan. Maar de turbineproducenten. En die draaien ook verlies!?!!
  Kan iemand uitleggen waar dat geld dan heengaat?

 4. Niek Rodenburg 26 februari 2013 om 16:16 - Antwoorden

  Conclusie : Flevoland gaat al zijn windmolens afbreken en vervangen voor grote molens?…

  Klopt Herman.

  Nu blijkt dat de meeste windmolens hun immer gepropageerde levensduur niet halen heeft men om gezichtsverlies te voorkomen bedacht dat je dan beter 100 oude, die nog ruim binnen hun levensduur zitten maar in feite al versleten zijn, te vervangen foor een stuk of 40 zwaardere turbine´s.

  En niemand die klaagt dat de levensduur nog lang niet voorbij is….

 5. Herman Vruggink 26 februari 2013 om 15:51 - Antwoorden

  31 januari 2013: “Ze spraken af dat de meeste windmolens in Flevoland, Friesland en Groningen komen”

  3 februari 2013 : “Geen nieuwe windmolens meer in Flevoland”
  http://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=16642

  Conclusie : Flevoland gaat al zijn windmolens afbreken en vervangen voor grote molens?…

 6. Rypke 26 februari 2013 om 15:08 - Antwoorden

  Wat ook vaak gebeurt om gunstig uit de MER te komen: eerst plaatsen ze bv 3 of 4 molens, waar dan weinig effect van wordt verwacht

  later komen er nog een aantal, die afzonderlijk weer weinig effect hebben, met verwijzing dat er toch al molens staan en er dus meer bij kunnen

  Zo liet ik me tenminste vertellen door een ecoloog van een adviesbureau die MERs doet voor windmolenaars

  Zo knabbelt men er steeds een stukje af

 7. tegenwinder 26 februari 2013 om 14:33 - Antwoorden

  Voor april 2013 moeten de provincies bekend maken waar ze hun opgave aan windenergie denken te kunnen realiseren. De RCR regeling is nog steeds onveranderd van kracht. Parken met een theoretisch vermogen van meer dan 100 megawatt vallen hieronder.
  Samenvoegen van parken is juist door Verhagen toegestaan. Eerder was hierover geen duidelijkheid. Windpark N33 heeft als 1 vd eersten hier gebruik van gemaakt door 2 initiatieven (KDE en Blaaswind) bij elkaar te voegen tot 1 park. Windboeren in Drenthe volgden hierna snel.
  In de provincie Groningen liggen diverse aanvragen klaar bij het Rijk die buiten de door de provincie aangewezen plekken voor windenergie liggen. Die zijn dus bij voorbaat beslist niet kansloos.

 8. Herman Vruggink 26 februari 2013 om 14:25 - Antwoorden

  Volgens mij is dit nu de stand van zaken: De provincies gaan voor de invulling zorgen om aan de 100MW truc een einde te maken.

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/rijk-en-provincies-akkoord-over-windmolenplan.8808049.lynkx

  Dus 6000 MW plaatsen binnen 7 jaar terwijl over de eerste 2000 MW een jaar of 15 is gedaan? Lijkt mij stug dat dit gehaald wordt. Let op de tekst “De windmolens worden geplaatst waar de minste weerstand is”

 9. Niek Rodenburg 26 februari 2013 om 13:58 - Antwoorden

  Ze voegen gewoon kleinere parken bij elkaar totdat ze boven de 100 Megawatt uitkomen.

  TW, dat is op meerdere plaatsen gebeurd. Is het niet zo dat de vorige minister aan deze truc een einde heeft gemaakt?
  Er staat me iets bij dat hij het vertikte om subsidie te verlenen aan boeren die naast elkaar woonden en hun eigen windmolens optelden totdat ze net boven de 100 MW uitkwamen.

 10. tegenwinder 26 februari 2013 om 13:43 - Antwoorden

  @ Herman Vruggink: op papier zoveel als er initiatiefnemers zijn. Hier in Groningen hebben ze geruime tijd geleden de mogelijkheid van de crisis en -herstelwet ook ontdekt om hun projecten rechtstreeks te kunnen aanmelden bij het Rijk. Ze voegen gewoon kleinere parken bij elkaar totdat ze boven de 100 Megawatt uitkomen. Dat maakt de hele situatie ook zo onoverzichtelijk.
  Het rijk gebruikt deze regeling als stok achter de deur: als provincies hun eigen bod ( gewoon afgedwongen in de onderhandelingen door het rijk) niet gestand doen, gaat de overheid gebieden aanwijzen. Dus als jouw project nu op een plek ligt die b.v. niet in een omgevingsvisie o.i.d. staat, niet getreurd, de meeste provincies zullen zelfs met veel moeite niet aan het invullen van hun bod toekomen en dan dan kun je toch lekker nog meedoen onder bescherming van het rijk. Met andere woorden: het doel heiligt alle middelen: die 6000 megawatt op land moet er komen,omdat de gewone burger weet niet wat goed voor hem is.

 11. werff 26 februari 2013 om 13:05 - Antwoorden

  De crisis- en herstelwet wordt nu alleen toegepast om elk bezwaar bij voorbaat van tafel te vegen. Wanneer deze wet werkelijk van toepassing zou moeten zijn, dan zou het voor de hand liggen dat gronden, bestemd voor plaatsing van windturbines, zouden worden onteigend, precies zo als dat bij aanleg van wegen gebeurt. Er zou dan sprake zijn van “algemeen belang”. De opbrengst van de turbines (hoe minimaal ook) zou dan ook ten goede komen aan de staat en niet, zoals nu het geval is, aan een aantal particulieren. De overheid zorgt hier in feite voor een transitie van inkomen van de burger naar een klein aantal welgestelden. De hele gang van zaken maakt in ieder geval duidelijk dat onze overheid lak heeft aan democratie, maar de Brusselse dictaten klakkeloos uitvoert.

 12. Herman Vruggink 26 februari 2013 om 12:34 - Antwoorden

  Op dit kaartje zien we alle windmolen projecten van Nederland. Selecteer > 50MW dan zijn dat er slechts 4. Hoeveel projecten >100 MW staan er eigenlijk gepland?

  http://www.w-i-n-d.nl/Default.aspx

 13. Turris 26 februari 2013 om 12:00 - Antwoorden

  Plan economie’en zijn alle zonder uitzondering failliet (gegaan), omdat het geen vraaggestuurde economien zijn.

  Voorbeelden te over: Lenin’s sovjets, Mao’s rode gardes, Pol Pots Kmers, Castro’s sovjets, Chili’s Allende’s ellende, Chaves’ Venezolanen. Investeerders trokken / trekken massaal weg, op het moment dat de democratie buitenspel werd gezet en vervolgens de bodem van de geldput zichtbaar werd.

  Ook de vanuit Europa klimaatgedicteerde-planeconomie stevent absoluut af op haar faillissement, als niet tijdig drasties wordt ingegrepen in de huidige zinloze / overbodige klimaatdoelstellingen.

 14. Matthijs 26 februari 2013 om 11:08 - Antwoorden

  Komen jullie er ook langzaam achter dat de staat het probleem is?
  Dit is toch planeconomie in zijn puurste vorm?

 15. JanWaalwijk 26 februari 2013 om 09:53 - Antwoorden

  @Hugo, dat weten wij, maar dat interesseert diegene die er de pegels voor opstrijkt niet, hoe zouden we dit in een rechterlijk vat kunnen gieten, of is er tegen die Crisis en Herstelwet (m.m.v. Groen Links) geen kruit gewassen?

 16. Hugo Matthijssen 26 februari 2013 om 08:50 - Antwoorden

  Turris

  Afschaffing van de crisis en herstelwet zou de beste oplossing zijn.
  Aan de andere kant kun je wel de toepassing aan de kaak stellen
  In de wet wordt gesproken over projecten van 100MW.

  Windmolen projecten met 100MW opgesteld vermogen leveren in werkelijkheid gemiddeld maximaal 20 tot 25 MW als we rekening houden met de extra inpassingsverliezen kom je onder de 10 MW grens.
  Een windpark van 100 MW voldoet daarmee niet aan de in de wet gestelde grens.

 17. Turris 26 februari 2013 om 08:20 - Antwoorden

  Op niveau van Secretaris Generaal van het ministerie van Kamp zit een clubje goed betaalde ambtenaren / tekstenschrijvers dagelijks de geslepen antwoorden op de 2de Kamervragen “te verzinnen”. Ze kunnen hierbij putten uit een database van vragen en antwoorden en kunnen zo “knippen en plakken”. “Men vraagt en wij draaien”. Daar is dus weinig nieuws uit te halen.

  Echt van politiek belang is de afschaffing van de “Crisis en Herstelwet”. Er is géén klimaatcrises, er is géén energiecrises, beide zijn verzonnen door een klein clubje gepolitiseerde en gesubsidieerde actie-wetenschappers vanuit een internationaal GroenLinks/GreenPeace netwerk.

  >> Afschaffing van de “Crisis en Herstelwet” dus. Deze wet is schaamteloos “de democratie met de voeten getreden”!!

Geef een reactie