Het miljardenlek in de Nederlandse begroting dat onbenoemd blijft: welke politicus heeft de ballen dit te dichten in naam van ons landsbelang?

De pers en ons ceremoniële parlement kakelen nu wat over een door het CPB naar buiten gebrachte mediaprikkel, die de redactiezenuwtjes beroert: tijd voor Cameravragen denk ik zo? Het gaat weer slechter: konden wij al lang voorspellen, en het allerergste komt nog omdat geen enkele politicus de kern oppikt:

Averechtse tot lastenverzwaring leidende regelgeving- zoals nu met de door Brussel opgelegde discardban bij visserij– is DEbelangrijkste reden dat onze economie slechter loopt. Het is juist een wonder dat het zo lang nog goed ging: dat gel@#$% over die woningmarkt is kinderspel vergeleken bij de verdwenen 18 miljard euro and counting die ons kabinet verbrandt in haar strijd tegen gebakken lucht/klimaatverandering, zónder toetsing rentabiliteit.

Hét taboe in Tweede Kamer en media dat onbesproken moet blijven.

Syp Winia van Elsevier blogt over het tot 3,4 procent opgelopen begrotingstekort en wijst op het feit dat ons kabinet juist te veel investeert. Dat klopt.

Miljarden uitgeven om energielasten structureel hoger te maken
Rutte 2/ Henk Kamp (VVD) investeert enkel in maatregelen die energie duurder maken als windmolens die structureel meer gaan kosten. Een groene Pil van Drion.

De staat verbrandt ook miljarden euro’s door gesubsidieerd Amerikaans bos te laten bijstoken door nutsbedrijven via de Green Deal. . Terwijl China haar uitstootGROEI in 4 jaar een twintigvoud is van de Nederlandse CO2-jááruitstoot.

Slochteren: zonder subsidies van de fossiele brandstofindustrie was Nederland allang B-land

Strijd tegen gebakken lucht met verloren 18 miljard
Laten we onze media en politici nog even herinneren: Henk Kamp rooft nu 3 miljard euro SDE+-subsidies van u, door 150 euro per burger af te pakken die zij ook konden uitgeven in winkels: maar die de staat zegt beter te kunnen investeren in de strijd tegen hete lucht. De overheid zegt met haar daden: symboolbeleid om de groene lobby te plezieren is belangrijker dan onze economie. Dus verhoog de huren maar weer, ziektekosten, de BTW enzovoort, allemaal maatregelen die burgers geld afpakken dat ze niet meer in winkels kunnen uitgeven. Geen lekkere paardengehaktballen meer bij Ikea, op zoek naar een Benny-bankstel…

Ramingen van kosten van het klimaatbeleid lopen volgens ons- gebaseerd op de Algemene Rekenkamer- op 18 verloren miljarden.

Kabinet investeert in neerwaartse spiraal
Kijk, als simpele blogger ben ik gelukkig geen ‘deskundige’en ik hoop dat ook nooit te worden. Ik kan alleen logisch nadenken. Nadat al die molens er staan wordt energie duurder, en wordt het voor middenstand en kleinbedrijf nóg moeilijker want duurder om het hoofd boven water te houden. Daar hoef je geen deskundige voor te zijn. Gewoon je verstand gebruiken is voldoende. Het kabinet doet dus 2 zaken fout

    a. zij verzwaart direct lasten, die de staats-pr-machine/het NOS-journaal verkoopt als ‘bezuinigingen’
    b. zij verzwaart indirect lasten via uitvoeren van progressief beleid dat leven duurder maakt, waardoor mensen nóg minder kunnen uitgeven aan zaken waar ze zélf voor kiezen

En vervolgens roepen ‘progressieven’ als Diederik Samsom van Greenpeace/PvdA dat de staat- omdat winkels zo slecht lopen vanwege door de staat verhoogde lasten in BTW én energiekosten- maar weer meer moet subsidiëren, eh pardon, ‘investeren’. Progressief beleid werkt zichzelf versterkend richting economische neergang. Heel lief allemaal die plannetjes, maar links werkt altijd averechts. Hoe meer investering in duurdere energie, hoe eerder meer winkels en bedrijven over de kop door hogere lasten. En dus meer ontslagen, waardoor de werkeloosheidsuitkeringen stijgen: zoiets heet een neerwaartse spiraal.

Overschot academici
Dat is mijn simpele ondeskundige 1 + 1 = 2-redenering. Heb ik niet voor gestudeerd hoor: maar wat is een studie economie ook, behalve achteraf in academisch jargon het juiste voorspellen? Het overschot aan academici is volgens mij zelfs één belangrijke reden voor de deken aan regelgeving die de economie plaagt. Allemaal ‘deskundigen’die zelf geen waarde creëren, maar parasiteren op de productieve sector.

Zeg eens AAA? Zeg maar Bye Bye
Zonder klimaatbeleid- tenminste 18 verloren miljarden- was er géén begrotingstekort, hoefde de BTW niet naar 21 procent. Ik ga bijna utopisch klinken en heb natuurlijk volledig ongelijk als eenvoudige blogger. Stel dat blijkt dat het kunstmatig verdubbelen van energieprijzen via duurdere wisselvallige energiebronnen en belastingen wél leidt tot economische voorspoed….Dat het wél goed is voor de economie als je de maandlasten voor een legbatterijwoning verdubbelt, zodat je twee keer modaal moet verdienen om aan een huis te komen.

Dan zit ik er glorieus naast.
In een ander geval zal AAA snel veranderen in B-rating. Geholpen door de papieren last van meer dan 200.000 pagina’s Brusselse regels, een immigratiebeleid dat dankzij ‘gelijke behandeling’leidt tot import van miljarden euro’s kostende achterlijkheid en criminaliteit en tegelijk het weren van buitenlands onderzoekstalent. Om maar de zelfde regels voor iedereen te gebruiken: (je moet bedrijven eens horen, ook in nanotech, hoe de ambtenarij hun verzoeken traineert tot toelating buitenlands talent dat ze zélf willen betalen)Kunstmatig werkeloze jeugd die dankzij jaren PvdA-beleid werd beloond voor slecht gedrag en nu zelfs kadootjes moet krijgen om te doen wat vanzelfsprekend is: werken met je luie donder of opge@#$%!

Het verbaast mij dus niets, die CPB-ramingen, ik vind ze nog wel meevallen… Oh ja, wannéér gaan we de Rabobank redden?