The Hall of Shame: Henri Bontenbal

Het leugenaars-segment en anderszins tot oplichting en bedrog geneigde mensdeel van onze samenleving zonder enige schaamte of ethisch besef- waaronder beleidsmedewerker van CDA Henri Bontenbal– heeft een leuk speeltje uitgevonden om exploitatiesubsidies goed te praten op windenergie als de 4,5 miljard euro voor BardEconcern Typhoon Capital.

Het heet ‘subsidies op fossiele brandstof’, waarvan we de mythe reeds uitvoerig ontkrachten. Het segment van onze samenleving zonder normbesef gelooft echter dat iets waar wordt als je het vaak herhaalt: dan ga je er zelf in geloven. Wij niet.

Subsidies alleen in ontwikkelingslanden voor allerarmsten
Nu bericht de Volkskrant ook nog eens dat het IMF- dat nu op klimaat wil cashen– campagne wil voeren tegen ‘subsidies op fossiele brandstof’. De bron is het links-activistische collectief IPS ‘Communication for Global Change’.

Maar zoals het OECD al berichtte voor wie verder las: voor zover er werkelijk directe subsidies worden gegeven- het IMF noemt 480 miljard dollar- is dit in ontwikkelingslanden. Voor de rest gaat het om gezochte constructies en zelfs steun aan klimaatbeleid (CCS). Regeringen in Afrikaanse landen lappen geld bij om hun bevolking toegang te geven tot anders onbetaalbare fossiele energie. Henri Bontenbal wil dat ze lekker duurzaam hout sprokkelen- de vrouwen zodat ze niet naar school kunnen- en boven een houtvuur in een hut hun longen vernachelen.

Sommige mensen zijn zo gewend aan liegen dat ze zichzelf gaan geloven.
Louise Vet, de milieuactiviste en directrice van het NIOO kwam er mee aanzetten, toen ik d’r ontmoette in Lunteren. Ook Ton Dassen van het Planbureau voor de Leefomgeving kwam er 2 weken geleden in Den Haag weer mee aankachelen, er zou ‘8 miljard euro subsidie’worden gegeven op fossiele brandstof in NL. Vraag je door, zoals ik ook bij milieucommissaris Potocnik deed, dan beginnen ze te twijfelen omdat ze ook maar wat andere mensen naleuteren.

Uiteraard gaat het niet om directe subsidies die exploitatie mogelijk maken. De grootste post hier is een lager tarief voor grootverbruikers van energie (dus ook van ‘groene’ energie): die in absolute zin megabedragen aan energiebelasting betalen. Zelfs steun aan Prorail wil men ‘subsidie’ aan fossiele brandstof noemen. Wie van liegen een sport maakt gaat zichzelf geloven. Het was Gerrit Koopmans van CDA die de SDE+-regeling schreef (heeft hij me zelf verteld), waar Typhoon Capital nu van gaat profiteren met 4,5 miljard euro directe echte onvervalste subsidie (dus geen gezochte constructies en alternatieve belastingregelingen op meerdere wijze uit te leggen). Het was Pieter van Geel (CDA) die de MEP-regeling maakte zodat de Amercentrale nu 8000 euro subsidie per uur mag bijstoken. Bij het CDA heet het verbranden van hout bij een nutsbedrijf  ‘energie-innovatie’. Het vuur werd 200.000 voor christus uitgevonden.

Meer armoede door CDA
Vraag aan Henri Bontebal: waarom geloof jij dat je het goed met de wereld voor hebt? Door mensen zoals jij – wanneer mensen werkelijk naar je te luisteren- raken mensen verder in armoede, van energietoegang ontvreemd. Lees voor de aardigheid nog de gastblog van Marco Visscher, de hoofdredacteur van Ode die hier op in gaat. Het CDA is gekelderd in de kamer en blijft laag in de peilingen. Je zou een verband vermoeden. Nederland heeft behoefte aan een integere conservatieve partij, niet een sneu clubje van hun geloof gevallen nepgristenen die als alternatief voor groenige linksigheid kiezen, met als onvermijdelijk resultaat eigengeilerij, leugenachtigheid en het verlies van ieder normbesef.