Aan Flevoland kun je niets meer bederven, het doet al zeer aan je ogen

Dagblad Trouw meldde dat het Kabinet Rutte (‘windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’) nu 11 locaties voor megawindparken heeft aangewezen op land en in Natura 2000 gebied het IJsselmeer Noord, zo staat in de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op Land, waarbij de Crisis en Herstelwet ieder burgerprotest in de kiem moet smoren.

De provincie Flevoland zou met 1370 Megawatt opgesteld vermogen de grootste bijdrage op zich nemen, van de 6 Gieg die Marc Rutte en Henk Kamp nu willen: de Vijanden van Vrijheid en Democratie verhoogden de SDE-subsidiebedragen van 1,7 miljard euro naar 3,2 miljard per jaar: want de overheid bezuinigt niet, maar geeft meer geld aan minder begunstigers.

    Marc Rutte sprak feitelijk de waarheid toen hij vertelde ‘windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’. Het was een prognose van wat hij van plan was, samen met Henk Kamp. Alleen hebben wij kiezers dat toen verkeerd begrepen.


Nou ja, aan Flevoland kun je toch al niet veel meer bederven.
Dat is toch al het lelijkste door mensen bewoonde stukje land op aarde. Een kale vlakte, met golfplaatkastelen, een invasie van die duurzame ‘war of the worlds’-windmonsters en een congestie van elektriciteitsmasten, culminerend in Lelijkstad en …..Almere.

Het doet werkelijk zeer aan je ogen, wanneer je door de Flevopolder moet rijden hier vanuit Friesland op weg naar de beschaving. Ik rij er het liefste ’s nachts doorheen, om de aanblik te besparen. Straks dus lijkt heel Nederland op Flevoland, met dank aan Marc Kiezersbedrog Rutte. Lekker duurzaam!