Henk Kamp van de VVD (windmolens draaien niet op wind maar… u weet wel, die partij) zorgt dat 6 gieg windmolens op zee er móeten komen (voor zo’n 20-30 miljard euro belastinggeld), anders kan dit kabinet het papieren doel niet halen van 16 procent weersafhankelijke energie in 2020: werd nog eens bevestigd op de PBL-bijeenkomst afgelopen donderdag in Den Haag.

Binnen de huidige politieke realiteit toont de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden dat zij haar studenten ook opleidt tot politiek opportunisme, saamhorigheid en braaf nazeggen wat de overheid voorschrijft zonder ‘de vraag’ te stellen. Het is logisch dat zo’n nieuwe opleiding Offshore windenergie er komt, SBM en andere offshore-giganten hebben hun investeringen al op Henk Kamp zijn (uw onvrijwillige) gulheid ingesteld.

Op donderdag 7 maart ontving NHL-student Bram Zijlstra als eerste in Nederland zijn bachelordiploma met de afstudeerrichting Offshore Windenergie. Zijlstra, die de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde volgde aan de NHL gaf op 7 maart een presentatie over zijn afstudeeronderzoek tijdens de netwerkbijeenkomst van Maritime Campus Netherlands (MCN), een samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden.

MCN organiseert onder andere vraaggestuurd onderwijs (vanuit de planeconomische overheid) op het gebied van offshore energie. Windenergie is één van de schoonste, meest duurzame en realistische vormen van duurzame energie (….) Daarom biedt NHL Hogeschool in samenwerking met MCN, verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen vanaf september 2011 de nieuwe afstudeerrichting Offshore Windenergie aan.

“Een heel goed initiatief”, vindt NHL-gebrainwashte zombie Bram Zijlstra. “Duurzame energie is de toekomst. Het is belangrijk dat er mensen worden opgeleid voor deze industrie.” Bovendien is het een interessant vakgebied volgens Bram. “Alleen al de installatie van windturbines is een hele uitdaging: windturbines van meer dan 100 meter hoog en met een waterdiepte van meer dan 30-40 meter installeren, is een kunst apart.”

Op donderdag 7 maart vond voorafgaand aan de diploma-uitreiking en presentatie, de tweede dag van een introductiecursus Windenergie plaats in Den Helder. Deze cursus is georganiseerd door NHL Hogeschool en MCN Kenniscentrum Wind op Zee.

NHL Hogeschool en MCN werken samen aan windenergie
De afstudeerrichting Offshore Windenergie van NHL Hogeschool is voor studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Civiele Techniek en Informatica. Voor de ontwikkeling van de afstudeerrichting kreeg NHL Hogeschool via MCN ondersteuning van de Gemeente Den Helder, de Provincie Noord-Holland, het Rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO draagt bij aan de regionale werkgelegenheid: creatie en behoud van banen door duurzame investeringen en het stimuleren van de opkomst en ontwikkeling van regionaal MKB. Naast de afstudeerrichting kunnen studenten de minor Windenergie in Den Helder volgen en heeft de NHL een lectoraat Windenergie opgericht.

Punt van informatie: Duurzame energie bestaat niet, ook zo’n molen is na 3 jaar vaak al stuk, en moet na maximaal 15 jaar vervangen. De klimaatbeweging heeft alleen een probleem: er zijn géén goede alternatieven voor fossiele brandstof die rendabel zijn en zonder exploitatiesubsidies draaien. Dus blijft men vasthouden aan het steken van miljardensubsidies achterhaalde techniek, zoals het bijstoken van hout (innovatief sinds het jaar 200.000 v christus, toen ‘het vuur’werd uitgevonden) in kolencentrales en….windmolens.