Hoogwatervluchtplaats door Natuurmonumenten gemaakt op Texel met geld uit Waddenfonds. Relatief simpele ingrepen met grote opbrengsten


Waarom komen jaarlijks 800.000 toeristen naar Texel, 4 miljoen overnachtingen en wat is de grootste trekpleister als we alle vakantiefolders mogen geloven? Is dat

 • a. Uitgebreide vervoersvoorzieningen dankzij gemeentelijke investeringen, waardoor al generaties Duitsers hun Autobahn verlaten om een week op Texel te kunnen rondrijden, puur voor het dankzij de gemeente Texel mogelijk gemaakte vervoersgenot?
 • b. De natuur
  • Volgens de Gemeente Texel is het antwoord a (…).

  Tenminste…als we mogen afgaan op de gemeente-advertentie in de Texelpromotieglossy Texel Nu 2013/14 van Zilte Zaken Texel over het Texel-vignet: een parkeervignet voor 15 euro. Wat is het eerste argument dat zij in de advertentie aandraagt om zich bij toeristen te excuseren voor deze extra parkeer/ toeristenbelasting? (ingevoerd na Icesave-flop)

  Met de opbrengsten uit het Texelvignet kan de gemeente investeren in verbeteringen van faciliteiten zoals uitbreiding van vervoersvoorzieningen.

   Geen woord over de natuur in de advertentie….

  Waarom noemt de gemeente Texel niet ‘investeringen in natuur’ als inkomstendoel van het vignet? Het zit gewoon nog niet in het systeem van (lokale) overheden, zelfs als de natuurlijke omgeving hun belangrijkste inkomstenbron is. Natuur is bezuinigingswerk, Postcodeloterij, subsidiespul, ondanks alle vrome woorden. Maar…Natuurbeheer moet minder afhankelijk van rijkssubsidie draaien. Dus wat ligt hier voor de hand?

  Onderhoud van tuunwallen rond de Hoge Berg (veel boeren zouden ze het liefste opruimen vanwege kosten), het aanleggen van simpele verbeteringen als hoogwatervluchtplaatsen voor vogeltjes, simpele ingrepen met veel opbrengst en toeristenplezier: kost allemaal geld. Met de inkomsten kun je een fonds oprichten waarmee natuuronderhoud uit de sfeer van liefdadigheid komt, ik stelde het al 8 jaar geleden voor in HP de Tijd. Mijn PR zou beter kunnen.

  Een reden waarom natuurorganisaties blabla doen over ‘de klimaatverandering’, ‘klimaatbestendigheid’, ‘klimaatbuffers’en andere bureaukretologie (ecosysteemdiensten, biodiversiblabla), is omdat ze teveel direct van de overheid afhankelijk zijn en haar taal moeten spreken om nog geld te krijgen. Daar moeten we nu net van af.

  Er is geld zat, maar het ligt op de verkeerde plaats
  Met 1 euro per Texelvignet in een lokaal natuurfonds – voor iedereen met een leuk idee-ben je al een heel eind, alleen al met de rente over de inkomsten kun je aan de slag. Zelfs even een stukje boerenland onder water zetten levert al enorme natuurwinst: zie het Landje van Gijssel bij Amsterdam ieder jaar. Er is geld nodig om de oprukkende monotonie van landbouwintensivering te keren, nu hoor je nog leeuweriken op Texel.

  Als mensen wel 5 euro per uur in Amsterdam willen betalen voor een parkeerplek, of 2,50 per uur op Texel, waarom niet één euro voor natuur op een plek waar ze wekenlang vakantie vieren? Kortom: Waarom was investering in natuur in deze advertentie van de gemeente Texel voor natuureiland Texel niet argument nummer één?!