De Groene Toekomst van milieuclubs als van Ron Wit (Natuur en Milieu) is slecht voor natuur, milieu en economie


In NRC Handelsblad dit weekend een verrassend evenwichtige reeks artikelen over de Schaliegaswinning, waar de krant voordelen belicht, maar ook nadelen (waterverbruik, hoeveelheid putten die je moet boren, afvalwater) zoals hier al besproken risico’s.

NRC: Duurzame dure energie slecht voor groei
NRC meldt onomwonden het verband tussen goedkope energie en groeiende economie. De industriële productie in de VS groeit weer dankzij de door schaliegasrevolutie dalende energieprijzen. Tegelijk blijft Europa kwakkelen dankzij te duurzamedure energie. Maar NRC kon nog veel beter de perverse zij-effecten belichten die ontstaan door de combinatie van schalierevolutie in de VS én Europees klimaatbeleid.

Dankzij de milieubeweging/overheid/Planbureau voor Leefomgeving zal de belastingbetaler straks ook nog moeten bijspringen om onze industrie ‘concurrerend’te houden ten opzichte van de VS, wij melden eerder al de klachten van Tata Steel over de steeds duurzamere duurdere energie.

Effect 1: Geen schalie? Dan wil bedrijfsleven (belasting)geld zien om concurrerend te blijven
Dankzij hoge energieprijzen- veroorzaakt door Henk Kamp (VVD) met zijn niet door NRC vermeldde SDE+-subsidies van 3,2 miljard euro per jaar als opslag over energierekening- kan Nederland nooit concurreren met de Verenigde Staten, zo waarschuwen captains of industry. Het NRC kon volgens mij dit perverse zij-effect van de schalierevolutie beter belichten.

    Wanneer handelaren in angst als Ron Wit van Natuur en Milieu schaliegaswinning blokkeren via mediacampagnes (in de zelfde NRC kreeg afgelopen week iedere neurotische geraniumzitter in de Noord Oost Polder een halve pagina om milieuclubs te helpen bij hun campagne), zal het bedrijfsleven de overheid om compensatie vragen voor de hoge energieprijzen, om ‘concurrerend’te kunnen blijven ten opzichte van de Amerikaanse industrie, onder dreiging van vertrek.

Nederland krijgt nog duurdere nieuwe energie
Dat milieuclubs al hun geld in campagnes steken heeft als effect dat ook de mythe van ‘duurzame groei'(= duur maken energie en belasten consumptie) in overheids- en media-dna verankerde. Het is uitgangspunt van ‘Nederland krijgt nieuwe energie‘. Clubs die beweren het milieu te beschermenb bepalen nu met overheid en bedrijfsleven de energietoekomst van NL via het hier besproken SER-overleg.

Die milieuclubs zullen met de door bedrijven gevraagde energiekostencompensatie van harte instemmen, als de subsidies voor weersafhankelijke (‘duurzame’) energie maar overeind blijven of worden vergroot. Dat is dan het logische ‘compromis’, wanneer de overheid het bedrijfsleven verplicht laat polderen met de zéér klein minderheidsbelang vertolkende milieuclubs, en deze gelijke stem geeft.

Zo komt pervers genoeg de rekening voor het áchterblijven van de Europese economie dubbel bij de burger terecht. En wordt de neerwaartse spiraal van Europa versterkt door schalie in de VS en de te grote mediamacht van clubs die beweren het milieu te beschermen.

Effect 2 schaliegas VS: kolencentrales winnen terrein in Europa
Zoals Climategaters al wisten zet de Schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten de energievoorziening op zijn kop: de gasprijzen zijn in de VS beneden die van steenkool gedaald, zodat Europa deze Amerikaanse steenkool nu tegen dumpprijzen krijgt. De nieuwe Enecogen-centrale op de Maasvlakte (870 MW) ondervindt de gevolgen van goedkope kolendump. De eind 2011 afgebouwde schone gascentrale met rendement van 60 procent, kan nauwelijks draaien omdat energieproducenten massaal overstappen op de goedkope Amerikaanse steenkool zo meldt de Ingenieur.

Effect 3: Nederlandse en Europese overheid bevoordelen VS én kolencentrales via bederf energiemarkt
Goedkope kolen uit de VS prijzen gas uit de markt. Verder heeft de overheid met ‘klimaatbeleid’ de vrije energiemarkt be-eindigd in Europa. Tegelijk voert de overheid een energiebeleid dat de Amerikanen direct bevoordeelt ten opzichte van ons. Dankzij Henk Kamp (VVD) zijn de SDE+-subsidiebedragen opgehoogd naar 3,2 miljard euro per jaar. Dat bedrag int de overheid, door de -reeds voor ongeveer 120 procent uit accijns en belastingen en accijns – bestaande energieprijzen verder te verhogen.

Die astronomische subsidiebedragen deelt de overheid uit aan ‘duurzaam’- zoals miljardensubsidies AAN KOLENCENTRALES voor bijstook van bos uit Georgia (VS) via de Green Deal. Het Nederlandse klimaatbeleid- voornamelijk het belonen van grote nutsbedrijven met groen gedicht- stimuleert zo verder de afzet van goedkope kolen uit de VS en de invoer van Amerikaans hout om hier te verbranden tegen 8000 euro subsidie per uur zoals bij de Amercentrale.

Bedrijfsstrategie 2013: pinnen bij de overheid en dan wegrennen
Tel daar de 4,5 miljard euro exploitatiesubsidie voor een windpark dat netto 200 Megawatt levert van Typhoon Capital bij én zo krijgt het bedrijfsleven een extra argument om te zeggen: als nutsbedrijven en groene cowboys dat krijgen en de banken ook, dan willen wij dat ook. Nadat bedrijven die subsidies hebben gevangen zullen zij vertrekken naar de VS.

Na jaren met een NRC-loos bestaan moet ik erkennen dat NRC nog steeds een aardige krant is- niet voor niets schreef ik er vroeger voor. Maar misschien zit blinde sympathie voor de milieubeweging nog te zeer in het NRC-dna dat zij de perverse energieprijs-opdrijvende effecten van klimaatsubsidies én de milieubeweging blijven verzwijgen. Daarom vullen wij op Climategate.nl de omissies.