Ook Gasunie ging net als Tennet marktje spelen in Duitsland met de staat die garant stond

Het bezwaarcircuit kan zich warm lopen nu de PvdA instemt met boren naar schaliegas. Met als uitruil naar de VVD dat we alsnog meer investeren in onbetrouwbare dure energie uit wind en zon. (‘duurzaam’)

Laten we hopen dat het Schaliegas uit de Noordoostpolder onze staatskas kan aanvullen, want lees dit onderzoeksrapport
Overname Gasunie Deutschland Transport Services GmbH van december 2012 in opdracht van het Ministerie van Financien, van American Appraisal. Het rapport verscheen toen onze Tweede Kamer belangrijker zaken had te bespreken, zoals de stranding van Bultrug Johannes.

1,8 miljard euro belastinginkomsten en dividend voor staat kwijt
In 2007 besloot het bestuur van 100 procent Staatsbedrijf Gasunie om internationaal gasmarktje te gaan spelen met belastinggeld/niet uitgekeerd dividend aan de staat: zij kochten een groot deel van het Duitse gasnet voor 2,2 miljard euro over van Exxon en Shell. Door veranderde regelgeving van de Duitse toezichthouder (die oa een plafond stelt aan de tarieven aan consumenten voor netgebruik) blijkt die koop een volmaakte flop.

    In enkele jaren tijd heeft Gasunie bruto 1,8 miljard euro op deze ‘gouden’ aankoop moeten afschrijven. Volledig verkeerde inschatting van de Gasunie-ambtenaren die zo graag CEOtje wilden spelen.


Het nieuws stapelt zich op de miljardenflop die Cowboy Mel Kroon van 100 procent staatsbedrijf Tennet op de hals haalde door het Duitse stroomnet op te kopen, hier reeds belicht. Stroommarktje spelen met de staat die garant staat.

Onderdeel van Gasrotonde, door Rekenkamer gekraakte ambities om ‘Europese speler’te zijn
Aardig is dat de Algemene Rekenkamer de escapades van de Gasunie afgelopen jaar al kraakte in haar kritische analyse van de 8,2 miljard euro kostende ‘gasrotonde-plannen, waarvan de 2.2 miljard euro aankoop van het Duitse net een onderdeel is. We lezen dat besluitvormend Nederland zich meer op hoop baseert dan nuchtere berekening:

Voor de aankoop van het Duitse net door Gasunie in 2008 en de recente deelname van EBN aan de gasopslag Bergermeer is door beide ministers goedkeuring verleend. Wij hebben niet kunnen achterhalen of en hoe de investeringsvoorstellen door de minister van EL&I zijn getoetst aan de bijdrage ervan aan het publieke belang.

en

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de minister van EL&I in maart en april 2007 gewezen op tekortkomingen in de besluitvorming bij Gasunie: het ontbreken van goed uitgewerkte alternatieven en van analyses van
verschillende toekomstige scenario’s.9 De minister van EL&I heeft deze waarschuwingen van het CPB niet meegenomen in de besluitvorming over de eerste investeringen in de gasrotonde (EZ, 2007).

Maar we gaan dus wel naar schaliegas boren.