aan 'groene'energie is niets groens

Het is crisis in natuurland, door de bezuinigingen die natuurclubs over zichzelf afriepen. Onze overheid kort natuurorganisaties en natuurbeheer met 400 miljoen euro: de staat heeft hogere prioriteiten als de strijd tegen hete lucht/ ‘De Klimaatverandering’ (18 miljard euro and counting), waartoe de nu gekorte groene clubs haar via marketinginvesteringen zelf aanzetten via klimaatcampagne Hier, met Sible Schone (ex WNF).

McKinsey-onderzoek: moderne natuurclubs geven geld aan alles behalve het goede
Nu betalen natuurclubs zelfs al het dure McKinsey om hun organisatie door te lichten op bezuinigingsmogelijkheden via fusies. Blijkbaar kan de overheid dus nóg meer op natuurorganisaties bezuinigen, want ze geven het geld consequent uit aan de verkeerde dingen- meestal marketing (Zie WNF)- in plaats van het mooi houden van NL.

Natuurclubs slachtoffer van eigen klimaatcampagnes: de overheid doet waartoe zij opriepen
Je kunt iedere euro maar één keer uitgeven. Mede dankzij de investering in klimaatmarketing van de 11 groene clubs-waaronder terreinbeherende organisaties- en hun lobbyiste Wyke Smit- verbrandt onze overheid dit jaar 8 maal meer geld aan windmolensubsidies en subsidies voor het bijstoken van Amerikaans bos in kolencentrales (klimaatbeleid) via de SDE+-regeling (3,2 miljard euro), dan zij bij natuur wegrooft (400 miljoen peanuts).


Deltaplan Natuur CLimategate.nl
Wat mij betreft zou Henk Kamp die subsidies beter in natuurbeheer steken en grondaankoop voor lokale natuur, parken en het opknappen van industrieterreinen met hoveniers, groene professionals die deze meestal afzichtelijke blokkendoosterreinen zo aantrekkelijk en groen maken, dat je er bijna zou willen recreëren. Een industrieterrein wordt zo mooi bedrijvenpark, waar ook bedrijven langer willen blijven zitten in overvol NL zie Groen Werkt. Maar de milieubeweging wil dat we het geld verbranden in een kolencentrale als ‘biomassa’. En iedere euro kan je maar één keer uitgeven.

Eigen schuld, dikke bult dus
Aan de motivatie om in natuur te snijden zijn groene clubs debet met hun misbruik van Natura 2000- procedures. Daardoor ging het publiek natuur associëren met procedures, linkse politiek en bureaucratie. De oppositie daartegen verwoordt Pieter Litjens van de VVD in Trouw, natuur haalbaar als het betaalbaar is.

‘Het milieu’kunnen we best missen
Ik ken niemand die op vakantie gaat naar een windfarm of andersoortig industrieterrein, iedereen gaat naar natuurrijke streken. Maar ‘het milieu’en haar handelaren in angst die de economie frustreren, zoals nu Greenpeace weer die Borssele via de rechter wil sluiten: die kan 95 procent van de Nederlanders missen als kiespijn.

Dus wat te doen natuurclubs?
Het milieu staat voor angst, bureaucratie, kortom linkse politiek. Terwijl natuur staat voor schoonheid en het leven, niet links of rechts maar voor iedereen. Nu de overheid bos bijstookt in kolencentrales en windmolens plant in Natura 2000 gebied is ‘het milieu’de grootste vijand van de natuur geworden. Dus wat te doen in tijden dat de overheid de natuur naait?

Ik zou met Rob Bijlsma willen zeggen tegen natuurclubs: ontsla alle communicatievogels en bespaar ons alle draagvlakcampagnes en marketingonzin. Dat is 1, scheelt miljoenen euro’s. De andere ongevraagde tip van Rip is:dump alle milieuigheid van handelaren in angst als Greenpeace en alle ‘groene’clubs die nooit één cent gaven aan natuurbeheer en grondaankoop in NL. Neem gezonde afstand van de overheid die de grootste sloper is van de natuur (zie Centrale As), en ga terug naar de kern: het mooi maken en houden van NL.