Zon wind en biomassa duurste manier van klimaatbeleid


Waar moet je als tot leugen en bedrog geneigd zijnde groenling als Henri Bontebal (CDA) nog naar toe, als zelfs je partijblad al tegengeluiden publiceert, die oproepen tot gezond verstand in plaats van ideologische blindheid?

Weer een PR-rampdag voor klimaatbeweging
Opnieuw gonst het ontevreden in de groene twittosfeer ‘onderbuik’, ‘populisme’, nu Hans de Kok vandaag in dagblad Trouw de spijker nuchter en rationeel op de kop slaat: dat miljarden euro’s exploitatiesubsidies aan inefficiënte eerste generatie ‘renewables’- windmolentjes, zonnepaneeltjes- zonder opslagmogelijkheid – en bijstook van bos in kolencentrales (‘biomassa’) de duurste en meest inefficiënte manier zijn om klimaatbeleid te voeren.

Kolen en schaliegas zijn een blijvertje. Lees vandaag ook de BBC weer over de milieutechnische ramp die biofuels/biomassa heet, na het verschijnen van een rapport van Chatham House.

Logisch en rationeel is in de redeneertrant van De Kok geen fout te vinden, al zullen de tegenstanders hem aanvallen op bijzaken om de hoofdzaak onder een laag ruis te verbergen. Paar schoonheidsfoutjes:

  • 1. Ons beleid bestaat vanwege de 20 procent dure energiedoelen van de Europese Unie, die volgens mij géén direct gevolg zijn van Kyoto-afspraken. NL heeft Kyoto al gehaald, via CDM en aanpak van lachgas (afdekken vuilstorten enz). Het doel van 20 procent werd al in 2001 vastgesteld, en herbekrachtigd na de stemmingmakerij door Al Gore (Europarlementariers kennen hun stukken niet en stemming van hun voorgangers).
  • 2. De SDE-opslag is dit jaar een stuk hoger dan 100 miljoen voor consumenten- ik dacht eerder aan 100 euro per consument: anders kan Henk Kamp nooit aande 3,2 miljard euro komen om uitbaters van Kolencentrales te betalen om Amerikaanse houtsnippers in hun kingsize kachel gesubsidieerd te verbranden (= klimaatbeleid zoals door CDA vastgesteld in ‘green deal’)
  • 3. Zonder dat Kok het mogelijk wist, is zijn basisredenering ook de conclusie van de Hartwell-paper (met gerenommeerde klimaatwetenschappers als Mike Hulme) én het CE Delft-rapport, resultaat van het door VVD- aangevraagde onderzoek na Kamervragen na een bericht op Climategate.nl. Jammer dat hij niet naar dat rapport verwijst, want de tegenstanders zullen hem van ‘ongefundeerd”onderbuik’ enz beschuldigen. Terwijl Kok eenvoudig had kunnen verwijzen naar de producten van een instituut dat nota bene geleid werd door Jan Paul van Soest.
  • Klimaatbeleid is bij groene beweging in verkeerde handen
    Het zijn juist de groenlingen als Henri Bontenbal, Jan Rotmans van de Rotterdamse leerstoel Duurzaam Vrijetijdsmanagement enz die efficiente CO2-reductie in de weg staan, omdat ze geen rentabiliteit willen toetsen en gehinderd worden door ideologische blindheid. Eigenlijk zou je kortom met sceptici een veel efficiënter klimaatbeleid voeren. Goed dat Trouw eindelijk aanmoedigt tot nuchterheid en logisch nadenken! Iets is niet beslist ‘meer intellectueel’ als je onzinnigheid maar academisch genoeg inkleedt. Je hebt dan wel onzin op hoog niveau, maar dat is wat mij betreft iets anders.