Er is een wildgroei aan simplistische populatiebiologie geprojecteerd op mensen

In de groene hoek is zo langzaamaan sprake van een wildgroei in zwartgallige schotschriften die hun overtuigingskracht moeten ontlenen aan één simpele rekensom: Thomas Malthus x Darwin= einde der tijden (‘exponentiële groei in gelimiteerd systeem’).

Meestal is de auteur een bioloog die- boos geworden door het achteruitgaan van zijn favoriete diersoortjes- de mensheid eens flink op zijn falie wil geven. In de Middeleeuwen zou men theologische argumenten gebruiken, maar omdat wij in een technomaatschappij leven moet de auteur zich van wetenschappelijk ogende argumenten bedienen. Anders werkt het niet, maar het doel is het zelfde: creëer uw eigen kudde.

De ontplofte bioloog: Rob Hengeveld
Een klassieker is natuurlijk Jared Diamond met zijn ‘Collapse’, waarvan bioloog van Rotterdams Natuurmuseum Jelle Reumer een eigen vertaling maakte met ‘de Ontplofte Aap’. Natuurlijk mag ‘The Population Bomb’ van vlinderbioloog Paul Ehrlich niet op uw lijstje van door menselijke overbevolking nakende gruwelen ontbreken. En Martin Rees (wederhelft van Wackernagel die de neo-Malthusiaanse Ecologische Voetafdruk bedacht) schreef al een vergelijkbaar ‘wetenschappelijk’artikel waarbij hij simplistische populatiebiologie projecteert op mensen om vervolgens het einde der tijden uit te roepen. T’is zeg maar echt zo want DE wetenschap zegt het.

En vandaag in Boerhaave mag de emeritus dierecoloog Rob Hengeveld uit het zelfde Malthusiaanse vaatje tappen, nu hij ‘Wildgroei’ schreef: ‘Overbevolking en de ontwrichting van milieu en samenleving’.

50 tinten groen gekrijs: geil worden van groene doem
Die ontwrichting- u had het niet door maar het ís zo want DE wetenschap zegt het- vind nu plaats terwijl de kinderen hier net uit school komen voor het middageten. Heeft u al een schuilkelder gereserveerd? Traditioneel draaft een club van dezelfde goedgelovigen op die zich weer hevig bezorgd gaan tonen en pleiten voor drastisch ingrijpen ‘want de wetenschap zegt dat het zo niet langer kan’. Ik verdenk mensen ervan dat zij een bijna erotisch genoegen halen uit de combinatie van morele superioriteit, heilig gelijk en verlangen naar absolute macht dat nog niet bevredigd kan worden.

Met Milieudefensie, de Partij voor de Dieren en slechts onze gastblogger Marco Visscher van Ode als aanwezige die een tegengeluid mag geven tussen 50 tinten groen gekrijs van bezorgde aanwezigen. Succes Marco en veel gezelligheid toegewenst.

Nu ik op het dunbevolkte Friese platteland woon in plaats van het door rampen geteisterde want overbevolkte Amsterdam, vond ik de reis naar Leiden net iets te ver: veel te grote ecologische voetafdruk zo’n reis voor een links-academisch levensbeschouwelijk ritueel, waar ik weinig frisse input verwacht.