Zijn we nog maar net bekomen van de bizarre video’s en foto’s van huizenverzwelgende icefloes in Minnesota en Canada, komt Steven Goddard met de met keurige statistiek de gebruikelijke alarmistische wetenschapsbeoefening volgend berekende voorspelling dat het antarctisch zeeijs als de trend zich voortzet de hele aarde zal hebben verzwolgen in 3054 (nee en dat is geen tikfout van 3504, remember Himalaya-gate december 2009). Voor de lekenbroeders alhier: het antarctisch zeeijs groeit gestaag en ons KNMI heeft onlangs uitgezocht dat dit komt door meer opwarming.

Enige fout die Steven Goddard maakt is dat hij zijn berekening niet met een klimaatmodel op een peperdure supercomputer heeft gedaan, maar met excel en dat hij onderzoek af te sluiten met de oproep voor overheidssubsidie voor meer onderzoek. Brengt mij allemaal op het punt dat er – behalve door onze gemarginaliseerde vissers (lees Rypke) – veel meer gelachen moet worden. Dat wil zeggen: we moeten nu alvast de lachspieren gaan trainen omdat we naar mate de nieuwe Kleine IJstijd vordert op zeker moment gewoon niet meer bij zullen komen van het lachen.

Wat te denken van het bericht dat de wereldgraanoogst dit jaar een sprong omhoog maakt van 7%, terwijl Paul Ehrlich zijn voorspellingen voor wereldwijde hongersnood nog eens dunnetjes over doet? Of als we bij Pierre Gosselin een schitterende grafiek tegenkomen over wat hij noemt: divergence. Wat is dat nu weer?

Lees hierrr maar even na hoe hij tot deze grafiek komt. Maar het moge duidelijk zijn dat als deze prognose uitkomt, dat we echt buikkramp gaan krijgen van het lachen over de bochten waarin de alarmisten zich gaan wringen om hun wereldbeeld overeind te houden. Dezelfde Steven Goddard komt in dit verband met een schitterend Amerikaans krantenartikel uit 1950 waarin de geoloog R. Thomas Chamberlain over de continentale drift van Wegener zegt:

“If we are to believe in Wegener’s hypothesis we must forget everything which has been learned in the past 70 years and start all over again.”

Waarbij ik met of zonder climatedialogue.org meteen mijn ernstige twijfel uitspreek of de aanhangers van global warming tot een dergelijk moedig besluit (alles nog eens overdoen) zullen komen. Eerder nemen ze hun anti-wetenschappelijke crypto-religie mee in het graf en laten ze het huiswerk over aan de jongere generatie.

Maar goed wij weldoorvoede westerlingen met werk en inkomen zullen dus niet meer bijkomen van het lachen naar mate de tijd voortschrijdt. Zeker als ook nog eens zou gebeuren wat ik in de grafiek van Pierre heb gekriebeld. Dat zou helemaal een grap zijn. Hopelijk zijn er dan ook  azijnpissende journalisten die ons ons plezier gunnen, terwijl zij eindelijk hun handwerk gaan doen: het aan de kaak stellen van de hoax.

PS de mogelijke daling van atmosferisch CO2 naar mate we verder de koude tijd binnengaan is een optie waar we rekening mee moeten houden maar vooralsnog geen serieuze hypothese