Groene (...) energie....

Onder het motto ‘Vooruitgangsoffensief‘ gaat gaan de Duitse liberalen van FDP Sachsen 25 mei in Dresden weer de strijd aan binden met doorgeslagen groene ideologie- staatsleer van Brussel- onder de titel Okowahn statt Umweltschutz, wenn grune ideologien zum dogma werden. Hajo en ik zijn vorig jaar langsgeweest, en dit programma belooft met Vaclav Klaus als keynote-speaker een knaller te worden.

Zelf vind ik als spreker journalist van Der Spiegel Alexander Neubacher wel interessant om 11:30. Hij vertelt hoe de milieubeweging de grootste bedreiging van het milieu is geworden. Dat is precies wat ik hier al jaren betoog, en waar mijn boek ook op ingaat.

Meer overheidsbureaucratie werkt meestal averechts, ook bij natuur en milieu
Dankzij groene ideologie zijn milieuactivisten nu de grootste bedreiging van de natuur geworden. Zoals via de teelt van monocultures voor biobrandstoffen, windmolen-industrieterreinen in Natura 2000-gebied, de verspilling van miljardensubsidies die niet naar natuurbescherming kunnen en de vele zaken die de wereld mooier maken in plaats van enkel bureaucratischer. Neem ook de bij veel visserijen averechtse Discardban waarmee alle vis tot vismeel wordt: allen aangemoedigd door milieuclubjes.

Steeds ontbreekt toetsing van rentabiliteit, het is symboolbeleid bedoeld voor de zittende politici.
Welke politici in Nederland tonen ook de moed en pakken deze handschoen eens op? Of het nu SP, PvdA, CDA of VVD is, maakt niet uit, ik geloof niet in partijen maar in goede mensen.