Garnalenvisserij verslikt zich in Broodje Nooitgedagt (VIBEG)

Moet je hier bang voor zijn?

Wie het VIBEG-besluit leest uit de Staatscourant, de sluiting van visgebied in de Noordzeekustzone hoeft zich geen illusies te maken.

Ton IJlstra van het Ministerie van EL&I gaat voor koude sanering van de kleinschalige kustvisserij, zo vertrouwde hij mij toe in Breukelen want ‘de overheid moet niet opdraaien voor een sector die niet rendeert’. Wat ik met hem eens zou kunnen zijn vóór de staat de banken- en duurzame energiesector met miljarden euro’s begunstigde. En wat zou kloppen, als het niet DE OVERHEID was met haar overregulering, accijns en beleidsmodes die één van de hoofdoorzaken is van die slechte rentabiliteit.

  Het telefoonnummer van VIBEG-architect Ton IJlstra, Ministerie van EL&I: 0615419683: vraag ‘m zelf.

Door VIBEG gaan de kleine bedrijven vanzelf door lastenverzwaring en overregulering over de kling(Natura 2000, steeds meer papierwerk, nieuw onderzoek voor toestemming wat je al generaties doet). Precies de strategie die NGO’s ook hanteren, om de reeds met 40 procent gekrompen Noordzeevisserij sinds 1990 nog verder in te krimpen.

Beleidsstukken omschrijven het anders. Maar de feiten tellen, niet de voornemens over ‘duurzaam’ en ‘innovatie’, vormen van agendagedreven marktverstoring waarmee de overheidsbureaucratie een belangrijker rol verovert voor zichzelf ten koste van bedrijven.

Angst voor NGO’s is een slechte raadgever
Uit angst voor procederende NGO’s die de habitatrichtlijn blijven misbruiken tegen de productieve (voedselvoorzienende) sector, ging Vissersbond-voorzitter Johan Nooitgedagt akkoord met VIBEG. En dit Broodje Nooitgedagt, daar verslikt de kleinschalige kustvisserij zich nu in met een tikkende deadline. Zij werden geofferd, terwijl de concullega´s elkaar onderling ook weer de tent uitvochten over bijzaken als de pulsvisserij. Ik zal onderstaand nog even het recept geven van een Broodje Nooitgedagt.

  Broodje Nooitgedagt
  – doe twee kilo praten met NGO’s en ambtenaren in een kom
  – leng dat aan met papier over het ‘in stand houden’van een veranderlijke natuur om valse tegenstelling visserij-dynamische natuur te voeden
  – blijf wollig knuffelen en doe er een scheutje hoop bij, zonder heldere feitenanalyse van eigen makelij
  – laat dat 10 jaar sudderen en pruttelen en negeer iedere aanval op je sector onder het mom van ‘diplomatie’ en ‘het zal wel overgaan’.
  – wacht iedere nieuwe regulering van de overheid af tot de procedures al zijn begonnen, schiet her en der wat losse flodders met een dure lobbyist of PR-bureau zonder resultaatmeting en noem dat je strategie
  – Handhaaf je positie door onderling uitspelen belangen, en geef af op overheidscritici om zelf wit voetje te halen
  – haal het geheel na faillissement van de sector en verlies van 25 procent visgebied uit de oven en dien het op met een scheutje visserstranen.

Visserij is businesscase voor economische kwetsbaarheid dankzij overheid
Bij kwetsbare economische sectoren wiens opbrengst fluctueert met de wisselvalligheid van de natuur én fluctuerende marktprijzen, zie je sneller dan bij andere sectoren welke schade een overheid aanricht die:

 • a. gelooft dat je achter een bureau aan de knoppen van de natuur kunt draaien, en via hinder van economische sectoren betere natuur krijgt
 • b. procederende NGO’s met een romantisch natuurideaal subsidieert, als stok om die sector in jouw beleidsrichting te duwen
 • c. met subsidies strooit naar enkele bevoorrechten in de sector die voldoen aan het ambtelijk ideaal van de dag, daarmee de onbevoorrechten voor het blok zettend en de markt bedervend
 • d. natuur- en milieubeleid baseert op angst voor het onbekende: het voorzorgprincipe, en op zekerheid over het onzinnige
 • In zo’n ondernemersklimaat – waar je niet duurzaam kunt investeren door continue groei van regels- heeft wollig gepraat over ‘wij willen verbinden’ weinig invloed, zoals in het manifest tegen de discardban. Je geeft de term ‘doorpolderen met de partijen die je verstikken’hooguit een positief medische lading, wanneer je niet zichtbaar bent voor het publiek. Want je hebt dan geen macht en dus ontbreekt pressie te moeten luisteren.

  Visserij de kleinschalige boeren achterna
  In de afgelopen kwart eeuw zagen we hoe zo de (kleinschalige) boerenstand op zwart zaad kwam te zitten, gesandwiched tussen overregulering op milieugebied zonder rentabiliteitstoetsing, onkosten en eisen van de wereldmarkt. Op vergelijkbare wijze jaagt onze overheidnu de Nederlandse kleinschalige kustvisserij over de kling, samen met NGO’s die beweren dat zij voor de natuur opkomen, terwijl ze vooral uit zijn op geld en invloed. In Visserijnieuws schreef ik al dat hun natuurvisie leunt op achterhaalde ecologie, en in wetenschap zijn die clubs-afgemeten aan hun investeringen- totaal niet geinteresseerd. De Waddenvereniging steekt slechts 3,5 procent van haar budget in wetenschappelijk onderzoek, de rest gaat naar campagnes, procedures en salarissen.

  Zachte heelmeesters…
  Dus waarom ‘we willen verbinden’roepen als je bestaan direct fysiek bedreigd is en de tanks al binnenrollen? Is dat in oorlogstijd geen lachwekkende uitspraak. Zonder pressie en aanwezigheid in media van de visserij, zonder acties die haar nood tonen aan het publiek en daarmee je gesprekspartner: dan is dat ‘verbinden’ het verbinden van een stinkende wond door zachte heelmeesters.

  En zo heeft Dokter Rypke weer gesproken. Sterk spul heh, zo’n fishermen’s friend?

  Door | 2013-05-13T13:40:44+00:00 13 mei 2013|17 Reacties

  17 Reacties

  1. Amadeus Gould 13 mei 2013 om 15:58- Antwoorden

   Goede blog, Rypke. Prachtig dat recept 😉

   Collaboratie zou ik het noemen wat die Nooitgedagt hier doet. De belangen van je eigen verenigiung zo laten verslonzen (ik ga er vooralsnog van uit, dat ie niet omgekocht is), is gewoon grove nalatigheid. Daar past geen enkel excuus meer voor. Het zou me niet verbazen, dat ie als voorzitter met alle mogelijke middelen er voor zorgt zelf aan het bewind te blijven binnen zijn club.

   Uit ervaring weet ik dat voorzitters van verenigingen niet langer dan een beperkte periode (4 of 6 jaar) kunnen aanblijven….daarna moeten ze statutair gewoon ophoepelen.
   De neiging om de vereniging als een verlengstuk van zich zelf te zien,en niet als een vereniging van leden, wiens belangen men behartigt, wordt bij langer aanblijven gewoon veel te groot.
   Sommige zien zichzelf als onmisbaar. Regel je dan het statutair ophoepelen niet…blijf je met dat soort figuren zitten. Het is de dood in de pot…elk initiatief van de leden uit…stuit op een
   weerstands van bestuurdertjes….en de initiatiefnemers laten dan vaak het hoofd hangen.

   Tja bureaucratie…niet alleen bij de overheid, bedrijven soms idem….en ook bij verenigingen.

   Soms vraag ik me af, met al dat geneuzel van lieden en de schade die dat ze met hun regelzucht aanrichten…is het gewoon niet beter dat ze gewoon betaald thuis blijven …dat kost wellicht wat geld, maar dat is op de keeper beschouwd denk ik goedkoper en beter voor onze economie.

   Maar ja zolang je ministers van bijvoorbeeld onderwijs hebt, die denken dat dit soort geneuzel juist dat is waar we het van moeten hebben in Nederland…zal dat wel niet gebeuren…en klooien, kleien en knoeien we gewoon verder.

  2. Rypke 13 mei 2013 om 17:13- Antwoorden

   @amadeus, je moet zowieso niet langer dan 4 jaar hetzelfde doen, anders blijf je niet fris.

   Komt allemaal in mijn boek aan bod, je bezwaren, vanuit de ecologie is al dit gedrag verklaarbaar

  3. beringsea 13 mei 2013 om 19:18- Antwoorden

   verjonging in bestuur geeft lef, veroudering in bestuur wordt klef, zal hun tyd wel uitdienen.

  4. Turris 13 mei 2013 om 19:58- Antwoorden

   De sector is onnodig in puin gedraaid, hoofdzakelijk door valse sprookjes en eigen bestuurlijke onkunde in de sector, durft dat niet te bekennen en durft de schuldigen niet te wijzen.

  5. vossen 14 mei 2013 om 00:26- Antwoorden

   “overheid moet niet opdraaien voor een sector die niet rendeert’. Wat ik met hem eens zou kunnen zijn vóór de staat de banken- en duurzame energiesector met miljarden euro’s begunstigde”
   Lijkt me een ondeskundige ondeugdelijke stelling. Feit is dat de vervuilende conventionele energie voor ca. 5 miljard jaarlijks wordt gesubsidieerd. Dit is vele malen meer dan de schone opwekking van energie ontvangt!
   Met vriendelijke groeten Jan Vossen.

  6. Harry van Schalkwijk 14 mei 2013 om 01:55- Antwoorden

   Vossen zegt:

   Feit is dat de vervuilende conventionele energie voor ca. 5 miljard jaarlijks wordt gesubsidieerd

   @Jan Vossen, kijk eerst eens wat rond op deze site en denk na voor je wat roept.

   Juist op deze site is het verhaal van de zogenaamde miljarden-subsidie voor fossiele brandstoffen in Nederland grondig doorgeprikt.
   De bron voor je getal van 5 miljard geef je niet. Je had dan ook 7.5 miljard moeten denken (niet roepen) en dan naar Rypkes weerlegging daar van moeten gaan.
   Dat staat hier:

   http://climategate.nl/2011/09/23/climategate-ontmaskert-mythe-van-75-miljard-euro-subsidie-aan-fossiele-brandstof/

  7. Tom Assel 14 mei 2013 om 04:05- Antwoorden

   @Vossen
   Vossen wat een ontzettend domme opmerking die je bovendien nog eens roept zonder een enkel bewijs of bron.
   Ga ergens anders zitten spammen.

  8. Klaas Janssen 14 mei 2013 om 07:17- Antwoorden

   Als ik dit zo lees is er maar een uitweg: een Nieuwe sterke voorzitter met ballen. Laat je door Greenpeace en consorten niet ringeloren.

   Overigens als je eens op de functies van die voorzitter googled dan zie je er nog wel een paar. Hoe kan die man in godsnaam zoveel functies hebben en ook nog eens directeur zijn van Ursa Major B.V.. Hoeveel tijd besteed hij aan elk dossier?

   Wie betaald bepaald, de vissers zijn aan slag!

  9. […] previewLoading…§ Recentste berichtenAntarctisch zeeijs zal hele aarde bedekken in 3054Garnalenvisserij verslikt zich in Broodje Nooitgedagt (VIBEG)Gefeliciteerd dat jij ook 400ppm hebt overleefd!De natuur stuurt nu al spionnen voor mijn […]

  10. Rypke 14 mei 2013 om 12:54- Antwoorden

   @ Vossen, niet ‘deskundig’genoemd worden is bij de huidige inflatie van ‘deskundigheid’een compliment

   Het beroep op ‘de deskundigen’die ons vertellen wat we moeten denken is vaak een kaal beroep geworden op autoriteit om waardevolle argumenten uit de discussie te weren

   In mijn boek neem ik het weer op voor ouderwetse boerenlogica, boerenlogici aller landen verenigt u

  11. Nils Luijt 14 mei 2013 om 14:42- Antwoorden

   Omdat het al vijf over twaalf is voor de kustvisserij door het Vibeg verhaal is actie op korte termijn waarbij grootschalige publiciteit wordt gegenereerd noodzakelijk .

   Vlaggetjesdag begin volgende maand in Scheveningen is een ideaal moment om publieksvriendelijk actie te voeren om te laten zien dat de oudste tak van sport in de Noordzee visserij doelbewust de nek om wordt gedraaid.

   In Scheveningen zijn ook de politiek en beleidsambtenaren aanwezig die o.a. verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het doorvoeren van maatregelen om de kleinschalige kustvisserij koud te saneren.

   Laat maar zien hoeveel kleinschalige visserijbedrijven (inclusief families) om zeep geholpen worden door het door de overheid gevoerde beleid in tijden van een economische crisis. Om nog maar niet te spreken van de economische schade die wordt veroorzaakt als deze bedrijven wegvallen voor toeleveranciers. En dat alles zonder enige vorm van compensatie.

   De provincies Noord Holland, Friesland en Groningen mogen ook wel wat actiever zijn in het verdedigen van de werkgelegenheid in de kleinschalige kustvisserij en de daaruit voorvloeiende werkgelegenheid die door dit wanbeleid dreigen te verdwijnen. Dit geld ook voor de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon (voorheen o.a. Wieringen), Harlingen, Terschelling en de Marne die gelegen zijn in die provincies.

  12. Paul Hagel 14 mei 2013 om 17:52- Antwoorden

   Telefoonnummer IJlstra: ministerie van EL&I heet alweer enige tijd gewoon ministerie van Economische Zaken.

  13. Hugo Matthijssen 15 mei 2013 om 08:54- Antwoorden

   Geen kustvisserij
   De landbouw gesaneerd
   De chemische industrie trekt naar de VS
   De energie-intensieve industrie is grotendeels al weggejaagd denk aan aldel onder het mom van intrekken van de vossensubsidie. De hoogovens zullen zeker volgen.
   De maakindustrie is verdwenen door gebrek aan technische scholing.
   Geen schaliegas want milieudefensie heeft aangetoont dat dat niet goed is.
   Co2 belasting op alles
   20% BTW en een uit de hand gelopen ziektenkosten regeling waar door diefstal ook nog eens 300 euro per gezin verdwijnt.
   Een mallotige en ondoordachte sloop van ons energiesysteem door nog meer nutteloze windmolens te plannen.
   Zware subsidie op houtsnippers in onze centrales. Dat kost alles bij elkaar ook nog eens minimaal 200 euro per gezin.
   Toeslagen gaan richting oost europa en wij leveren in op awbz en zorgtoeslag.

   Daarnaast:
   Iedereen heeft recht op arbeid dus ontslag bij de overheid kan als de medewerkers van werk naar werk worden begeleid.

   Beste mensen het enige werk wat we nog overhouden is het controleren van de niet werkenden.
   We lijken wel gek dat we dit pikken.
   De overheid is vergelijkbaar met een parasiet. Het zuigt de maatschppij leeg en geeft vervolgens de burgers zoals ouderen, werklozen, wajongers,etc. de schuld. Daar kan nog wel wat weggezogen worden.

  14. JanWaalwijk 15 mei 2013 om 09:00- Antwoorden

   Schaliegas heeft nou (behalve recentelijk mijn eigen vader, die ik intellectueel heel hoog heb zitten) iedereen die ik erover spreek het over “giftige (keukenkastjes) chemicaliën” de hersenspoeling is compleet wat dat betreft. Ik zag gisteren toch echt vissersboten vlak voor de Goereese kust dus dat is binnenkort over???

  15. Turris 15 mei 2013 om 09:55- Antwoorden

   @ JanWaalwijk: Als je de waarheid verdraaid en leugens herhaalt en herhaalt…. Als je de uitwassen subsidieerd en politiek beschermd. Zo ging de WeimarRepubkiek ten onder. Het is de de kracht van politieke propaganda met desinformatie.

  16. peter van der molen 23 mei 2013 om 19:20- Antwoorden

   De visserman heeft het gedaan.Maar wat heeft ie gedaan de zeebodem kapotgemaakt.Stel je voor je zit met je zoon of dochter op het strand en die drukt een schepje in de zeegrond!Met dat schepje heb je meer bodemberoering dan met een klossenpees.Dat ja ik zou zeggen de kinderen mogen het strand niet meer op.

  17. TC 5 februari 2014 om 13:51- Antwoorden

   Eigen schuld van de vissers. Elkaar het licht niet gunnen waardoor er geen samenhang is.
   “Eenheid maakt kracht” zal hier nooit plaatsvinden zolang men niet een fonds maakt en geen agressieve advocaat in de arm neemt die het tegen deze bananenrepubliek regering lees Sharon Dijkstra en de milieu bewegingen.

  Geef een reactie