Henk Toet Kamp Amon

Godheid, Vrucht van de Twentse Nijldelta, Zoon van Ma, machtig om het weer te onderwerpen met klimaatbeleid. U spreekt slechts een Woord, strooit met subsidies en klimaatzones verschuiven naar een eeuwig onveranderde plaats, daar waar zij van nature horen, zoals uw beste astrologen dat gesteld hebben. Heerser, geliefd onder al uw NGO’s en Agentschap.nl- ambtenaren, gevreesd door uw vijanden, die de goddelijke autoriteit en democratische legitimiteit van Uw Eeuwige Linkse Kerk met argumenten in twijfel trekken.

Met één zwaardhouw van bestuurlijke daadkracht verplettert Gij 10.000 Nimby’s, geen één bezwaarmaker laat u heel, iedere Zienswijze tegen uw klimaatobelisken versnippert ongelezen wanneer uw ambtenarenstrijdwagen voortdendert richting het Vaste Doel, Het Duurzame Avondland dat uw waarzeggers voor u gesteld hebben tot heil van ons allen. Godheid Geweldenaar, Hoeder van Nederland, gidsland der wereld

Hoor de smeekbede van uw volk.

Wij zijn slechts een vlo in uw hand, U ziet toe, blaast en als stof verstrooien wij. In onze nietigheid en onderwerping roepen wij: Wendt uw machten over het weer aan, zend ons uw beste tovenaars om de regengoden te bedaren, nu astrologen van Meteo de koudste zomer in 200 jaar voorspellen

De kou ontnam ons reeds het voorjaar na een winter hoopvol wachten, klimaatdemonstraties van terrasbezoekers naakten om het weer aan te klagen. Horeca-ondernemers sidderen en beven onder de krachtige afkoelende werking van uw klimaatbeleid en SDE-opslagen.

Zij vallen om, zij zwichten onder het juk van lastenverzwaring en slecht weer, dat duizenden klimaatvluchtelingen verdrijft richting Costa en warmer oorden, of thuis voor de buis kluistert de broekriem aantrekkend onder uw lastenverzwaringen wachtend op vette jaren.

Bouwt uw 6000 Megawatt klimaatobelisken met hoge spoed, brandschat uw onderworpenen met uw duurzame legers en blauwe enveloppen, verpletter allen die bezwaar maken en bezweer ons weer met meer van uw Molens, en al wat in uw Goddelijke Wijsheid goeddunkt om ons klimaat te verbeteren in de Strijd tegen Klimaatverandering. Doe onze oogsten niet in regen en kou ten onder gaan, wij prijzen uw klimaatbeleid en eeuwige wijsheid.