Honderden miljarden verder bleek het iets anders dan CO2 te zijn

CFK’s. Ik heb er iets mee. In 1990 liep ik 3 maanden stage op het Max Planck Institut für Atmospherische Chemie. Mijn stagebegeleider Christoph Brühl liet mij de spectraallijnen van de individuele CFK moleculen opzoeken in dikke handboeken (ja dat had je nog destijds). Ik verdiende er een leuk bedrag mee en kon verder bijvoorbeeld filosofiecolleges volgen. Die spectraallijnen waren van belang omdat men natuurlijk drommels goed wist dat CFK’s op sommige afwijkende golflengtes IR absorberen en re-emiteren. De 100-jarige global warming potentie van deze moleculen wordt aangeduid met een getal dat aangeeft hoeveel sterker het is dan CO2 ook gelet op levensduur in de atmosfeer. CHF3 heeft een GWP van 14.800! En speelde een hoofdrol in veel fraudezaken omdat je voor een kilootje (op papier) vermeden CHF3 dus 15 ton CO2 emissierechten kreeg.

Maar ach CO2 is toch de grote boosdoener want het enige stofje waarmee de anti-kapitalistiese ecosocialistiese wereldrevolutie te maken valt. Het meest potente broeikasgas H2O dat samen met de zon alle weer op aarde aandrijft, is gereduceerd tot een slaafse volger van de CO2 concentratie. En methaan en de CFK’s worden simpel uitgedrukt in tonnen carbon. Want het paradigma of erger het dogma zegt nu eenmaal: CO2 sucks no matter what! Die science is settled zoals het Duitse Umweltamt nog in een oekaze heeft bepaald (waartegen nu waarschijnlijk succesvol wordt geprocedeerd). Of is het toch anders? Of heeft ene Qing-Bin Lu de grand unifying theory van het klimaat met zijn verhaal dat ozonafbraak door CFK’s niet door UV van de zon maar door cosmic radiation zoals gemoduleerd door de 11-jarige zonnecyclus wordt gestuurd? Zijn modelberekeningen kloppen exact met de metingen. En passant (jawel en passant) heeft hij een verband met een correlatie van 0,97 tussen CFK’s en de temperatuur op aarde gecorrigeerd voor de zonneactiviteit gevonden. De correlatie van temperatuur en CO2? ZERO. Jawel nul komma nul.

Ben ik om? Nee, maar ik vind wel dat iedereen die er ene jota om geeft dit WUWT artikel van oktober 2012 moet lezen en dan meteen het artikel van vandaag. Qing-Bin Lu is niet te beroerd om er even fijntjes op te wijzen dat het succes van het Montreal protocol (in zijn ogen dus opgesteld op basis van een nu achterhaalde theorie van Crutzen en Molina) meteen ook betekent dat niet alleen het ozongat in de navolgende decennia zal herstellen maar ook het wereldwijde klimaat! Puur door de succesvolle ban op CFK’s en dus los van hoeveel CO2 we nog gaan uitstoten. Nu krijg je mij nog niet zo gauw af van het idee dat de lange zonnecycli (gemoduleerd door de oceanen) ook hun stempel op het klimaat van de 2e helft van de 20e eeuw hebben gedrukt evenals het Urban Heat Island effect, maar leuk is deze extra verwarring wel! Want stel dat het waar is (Anthony Watts pleit voor meer onderzoek) dank kunnen wij Henk Kamp en het hele zootje luidkeels toeroepen: Even A…… en als het gedeeltelijk waar is, zeg voor 50%, dan krimpt de climate sensitivity van CO2 ook weer 50% en er was al zo weinig van over. Dus mijnheer Kamp: bel alvast maar!

 

Door | 2013-05-31T14:53:15+00:00 30 mei 2013|15 Reacties

15 Reacties

 1. Hans 3 juni 2013 om 23:15 - Antwoorden

  Er zijn toch wel wat problemen met het verhaal van Lu. Ik ben geen deskundige maar een kritische volger van het klimaatdebat (en tegen windmolens), maar met wat googlen kom ik de heren Groos en Muller tegen die reageren op publicaties van Lu. Zij concluderen o.a.:

  “These assertions challenge the fundamental understanding of Antarctic stratospheric ozone loss and global warming. Here we show that these arguments based on the CRE mechanism are inconclusive. First, correlations of satellite data of CFC-12, N2O and CH4 from ACE-FTS show no evidence of significant loss of CFC-12 as predicted by the CRE mechanism. Second, conclusions drawn about a possible CRE impact on the atmosphere, based on correlations of different observed atmospheric parameters, do not have a physical basis. Finally, predictions on the future development of the atmosphere based on these correlations are not reliable for either the ozone hole or global surface temperatures.”

  Tsja…

 2. rene verstraeten 2 juni 2013 om 05:06 - Antwoorden

  Het aspect dat windmolens in Nederland, aardgas nodig hebben uit snel bijschakelbare gascentrales maakt dat re een virtueel rendementsverlies ontstaat in de conversie van aardgas naar electriciteit, omdat deze snel bijschakelbare centrales een lager energieomzet rendement hebben. Naast de gigantische investering in energie in de bouw van windmolens op zee levert dat, de uiteindelijke besparing nog lager is dan wordt aangenomen en uit het geïnstalleerde vermogen zou vloeien. Omdat het NoordEuropese weersysteem opde noordzeesterk met de buurlanden gekoppeld is, kan men de piekstroom uit windparken in de toekomst niet meer over de grens verkopen. De duur geproduceerde stroom moet dan waardeloos verkocht worden of zelfs VERNIETIGD. Het rendementsverschil van snel startende en goed geoptimaliseerde centrales is groot: het kan tussen 25% (snel) en 60% (optimaal) variëren. Stroom uit fluctuerende bronnen veroorzaakt daarom conversie verliezen in de rest van de productie capaciteit van het net en is daarom al minder waard. Dit verlies kan zeer groot zijn en zelfs zo groot dat het alle “gratis geproduceerde” kWh uit wind of zon gecompenseerd wordt door extra energie verlies in de backup centrales. Le Pair toonde dit aan. In feite zou het investeren in meer optimale gascentrales een grotere energie besparing opleveren dan windmolens en dan nog tegen veel lagere investeringen. Elk nieuwe zee windpark maakt de fluctuaties groter en de conversie verliezen groter. Op de 63 MW gemiddeld, die het nieuwe zeewindpark Luchterduinen, theoretisch zou opleveren moet nog verdisconteerd worden voor de verwachte omzetverliezen bij de gas backup centrales voor stroomfluctuaties..
  Indien daar dan nog de helft afgaat met dit verlies en in de “zelf energie investering” ,blijft er 31 MW over en blijkt dat Nederland anderhalf miljard Euro voor dit plan over heeft voor een lullig beetje extra capaciteit. Voor dat geld kun je veel bestaande gascentrales optimaliseren naar 60% omzet rendement, wat veel meer besparing zou geven, of de Nederlandse spoorwegen ombouwen naar een 27000 Volt systeem (800 miljoen) wat ook een gigantische energie besparing zou opleveren die veel groter is dan de 63 MW ( 43% van 129 MW) van dit nieuw te bouwen park.. Er blijkt dus zelfs geen overweging meer gemaakt te worden over de effectiviteit van in te zetten geld voor energie besparing. Men volgt slaafs de wind lobbyisten en de groene amateurs waar de journalistiek en de tweede kamer mee volzitten.

  De zelf investeringsenergie van windmolenparken op zee bedraagt volgens Le Pair en Udo ook 15-20% van de in zijn levensduur op te wekken stroom.. Dat is er in voorgaande berekening ook bij afgetrokken. Dan hebben we het nog niet eens over de onmogelijk hoge onderhoudskosten op zee en waarschijnlijk de energie inzet daarbij..Ik schat de derving door conversie verliezen in back-up gasgebruik op MINIMAAL 30%.

  Overigens zijn de cijfers die over dat nieuwe zee wind park gegeven worden door ENECO typisch voor de tactiek van de windlobby : er valt weinig uit de getallen af te leiden. De werkelijk interessante gegevens als staal, koper beton gebruik en energie gebruik in de bouw, missen . Het blijken kleine landmolens te zijn die men nu op zee gaat zetten, dat zou extra problemen kunnen opleveren. De generatoren zijn op basis van permanente magneten. Zelfs de productie factor (inzet graad) werd niet gegeven, dus neem ik maar aan 43% zoals bij Amalia windpark. Het zou lager kunnen zijn, het niet geven van deze factor zou kunnen zijn dat nu er ervaring is met Amalia WP deze factor te hoog is ingeschat..Dan zou de gemiddelde capaciteit nog lager worden.
  Het gaat om uw belasting centen die ervoor aangewend worden..En dan geen volledige duidelijkheid en betere project gegevens op internet die controle op rendement kunnen bekijken.. Men wil blijkbaar geen pottenkijkers en kritiek vooraf..

  Uit berekeningen volgt dat windenergie gecompenseerd met back-up uit gas centrales een slechte energie besparing geeft , als die er al is. Alleen in combinatie met waterkracht energie (hydro)opwekking en voldoende grote reservoirs, heeft men een daadwerkelijke besparing door windenergie. Indien men geen capaciteit heeft voor waterkracht moet men er dus niet aan beginnen. Is de capaciteit aan buffering door waterkracht opgebruikt dan is ook de capaciteit aan in te zetten wind (en zon) verder zinloos. Opslag in pompaccumulatie is duur en kost de 40% van de opgeslagen energie inhoud. Alleen Noorwegen en Zwitserland komen goed weg met hun hydro, ze krijgen de overtollige stroom soms vrijwel gratis van Duitsland en Denemarken en kunnen er daardoor vaak reservoir water mee besparen (maar niet altijd).

  http://projecten.eneco.nl/eneco-luchterduinen/projectgegevens/Pages/feiten-en-cijfers.aspx

 3. piet b 1 juni 2013 om 20:52 - Antwoorden

  brrr 1 juni en heel Nederland heeft de kachel aan!!!!!!!!

 4. Charles 31 mei 2013 om 22:01 - Antwoorden

  CFK’s zijn zwaarder dan lucht (net zoals trouwens CO2) en zouden dus dichtbij de aarde blijven rondhangen.

  Echter door boven-grondse-atoom-proeven blijken de CFK’s naar hogere luchtlagen gedreven te worden, die daar de ozon-laag aantasten.

  De atoomproeven worden nu vooral ondergronds uitgevoerd.

  Planten zetten CO2 om in zuurstof, een toename van CO2, zorgt voor meer plantengroei, grotere oogsten en door de toename in plantengroei: meer opname van CO2.
  Tuinders gebruiken als groeimiddel het verhogen van het CO2 gehalte in de kassen om grotere snellere groeiende planten te krijgen. (d.m.v. verbrandingskachels, of toevoegen van CO2-gas)

  De “klimaat-wetenschappers” mogen in hun berekeningen geen rekening houden met de invloed van de zon, dit is geen variabele(..)
  Gezien de koppeling van de zonne-activiteit en ijstijden, ziet het er naar uit dat we weer een kleine ijstijd tegemoet gaan.

 5. Richard11 31 mei 2013 om 12:22 - Antwoorden

  Ik had al gelijk, maar nu ga ik het nog krijgen ook!!

  Ik roep al jaren dat niet CO2 maar luchtvervuiling de oorzaak is van klimaat verandering.

  Maar ja als je het luchtvervuiling noemt moeten de vervuilers (de multinationanls) betalen. Als je het klimaat verandering noemt kun je er de belastingbetaler voor uitkleden.

  En dan krijg je websites als deze die jarenlang over CO2 gaan bakelleien, maar het echte probleem de luchtvervuiling niet ter sprake brengen.

  Dit is natuurlijk weer geweldig voor de vervuilers en de overheden die niets hoeven te ondernemen tegen de vervuiling omdat er nog steeds ‘controverse’ is op het gebied van CO2 en klimaatverandering.

  Controlled opposition of gewoon domheid denk ik dan.

  https://schafderenteaf.wordpress.com/2013/05/22/niet-co2-maar-luchtvervuiling-is-de-oorzaak-van-klimaatverandering/

 6. boels069 31 mei 2013 om 10:59 - Antwoorden

  Er gaan koppen rollen als Qing-Bin Lu het bij het rechte (of rechtse) eind heeft.

  Dan staat (naar eigen zeggen) 97% van de klimaatwetenschappers op straat, krijgen de fantasten van de milieubeweging het lid op de neus, worden er virtuele schavotten opgericht voor de poorten van de nationale academies en volgen er rechtszaken over genoegdoening.

  Spannende tijden.

 7. Hajo Smit 31 mei 2013 om 10:09 - Antwoorden

  Het is tijd voor een revolutie binnen de VVD op dit punt…. echter: dat betekent meteen ook de val van het kabinet…. nu ja het zij zo… maar of ze het ook aandurven! Denk aan de STRESS die CDA en VVD hadden in de coalitie met PVV. Ik zweer dat de stress over het kapotmaken van de economie met duurzame (lees: faillerende) maatregelen psychologisch veel minder is… lekker samen in de kudde… comfort zone en zo…. vreemde dieren die homo sapiens…. denk aan de joden vlak voor WWII. De STRESS om naar Amerika te verhuizen of waar dan ook heen te vluchten was gigantisch en dus deed slechts een minderheid dat…. en wat er met de KUDDE gebeurde weten we allemaal. En dus waren er toen en zijn er nu leiders nodig …. ware leiders…. die de VVD KUDDE kunnen ombuigen van FC KNUDDE naar FC TOP. Maar we zien ze niet… ook al omdat leiders altijd ook een beetje eng zijn… zie Wilders… die man is eng… maar ook wel weer aardig hoor je van iedereen… maar toch vooral eng en onberekenbaar…. Samsom is ook ENG…. hij leidt de PvdA kudde tenminste… en het zal heus mede aan hem te danken zijn dat dit SER plan nu op tafel ligt. Het is toch zijn natte droom om de PvdA echt een groene partij te laten zijn. Dus wie binnen de VVD is ook best wel aardig maar ook een beetje ENG en ONBEREKENBAAR? Maar wel met hart op goede plek (rechts) en met een goed gevoel voor zuivere en onzuivere wetenschap… Henk Bleker? Tja maar die is CDA. Kan die man niet overstappen? Eigenlijk voldeed Rita Verdonk prima aan het profiel. De HRM-manager Rutte is in elk geval een flapdrol. Of toch maar Wiegel? Of een neo-Wiegel? Namen ajb in de reacties hieronder! PS Misschien tijd voor een jaarlijkse prijs voor de meest op wetenschap baserende vooruitstrevende politicus van Nederland.

 8. Niek Rodenburg 31 mei 2013 om 09:49 - Antwoorden

  Syp Wynia van Lse4 adviseerde VVD uit dit draconische energie-akkoord te stappen.

  Ik denk dat dit bij de achterban best te verdedigen valt.
  Ik zou er aan toe willen voegen dat het landsbelang er om schreeuwt die stap te nemen.

 9. Turris 31 mei 2013 om 08:41 - Antwoorden

  Een windturbine op zee kost ca. 40 miljoen € en heeft een terugverdientijd (gebaseerd op gemiddelde equivalent benzineprijs) van ca. 30 jaar.

  De windenergie opgewekt is afhankelijk van het weer en levert maar 20% van haar beloofde capaciteit. De windturbine zelf heeft een technische levensduur van ca. 15 jaar.

  Het verschil moet de “vergroende” rijkssubsidies doen, die uit de verhoogde energiebelastingen moet worden opgebracht.

  De VVD-top moet kunnen snappen, dat haar leden dit zinloze “Duurzame” eko-beleid niet meer pikken.

  Syp Wynia van Lse4 adviseerde VVD uit dit draconische energie-akkoord te stappen.

 10. Niek Rodenburg 31 mei 2013 om 06:48 - Antwoorden

  In De Telegraaf staat een artikel Energieplan bezorgt VVD koude rillingen van Inge Lengton en Edwin van der Schoot. Ze schrijven onder meer dat de VVD in de maag zit met het energieakkoord. De groene ingrepen die op tafel liggen, bezorgen de liberalen koude rillingen. etc etc

 11. Niek Rodenburg 31 mei 2013 om 04:09 - Antwoorden

  Even Apeldoorn bellen?

  Ik zie de minister al langs gaan bij een kennis. Heb je even een kwartje voor me, ik moet even een vriend bellen.
  “Hier, heb je er twee, kun je ze allemaal bellen.”

  Ik denk dat een enkele reis per taxi naar de Achterhoek beter op z’n plaats is. Dan komt hij er langs.

  Ik weet zeker dat de viaducten dan minder vol met kijkers staan dan bij een gemiddelde TT. En het mooie is, hij komt op de Veluwe niet één windmolen tegen. De vijf gedrochten van meer dan 200 meter hoog die hier achter gepland waren zijn door de Raad van State op de schroothoop gegooid.

Geef een reactie