De meest effectieve natuurbescherming in NL: aanleg en onderhoud dijken

Gisteren bezocht ik de Westhofflezing 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar mijn dorpsgenoot Ed Nijpels een lezing zou geven over ‘Natuurbeleid in het spanningsveld tussen daadkracht en draagvlak’.

De jaarlijkse lezing, georganiseerd door oa vegetatiekundige Joop Schaminee is vernoemd naar Victor Westhoff, één van de aartsvaders van het natuurbeheer waarbij beheerders ’tuinieren’, het kleinschalige landschap van vroeger met bijbehorende natuurwaarden in stand houden door Ot en Sien te spelen. Precies het landschap dat wij mooi vinden: zie Zuid Limburg, of lees de Kampioen. Alle plaatjes van ‘natuur’, het romantische waarin wij graag ronddartelen, zijn Westhoffiaans.

Ed Nijpels had last minute afgezegd. Dat is jammer, want ik had hem nog willen vragen:

Als je met publiek geld van 3-4 ton euro je privéwoning aan de Dyken2 in Langweer verbouwt, is dat dan bestuurlijke daadkracht of gewoon corruptie?

Dun verschil bestuurlijke daadkracht en onbehoorlijk bestuur
En lees het nieuwe bezwaarschrift/verhaal van sociaal geograaf Pieter Lukkes, Windustrialisatie: over hoe 10.000 zienswijzen tegen plaatsing van windmolens van over hun leefomgeving bezorgde mensen ongelezen worden afgewezen, ongelezen: als er 10.000 bezwaren zijn is het statistisch bijna onmogelijk dat er geen goed argument bij zit.

Is dat ‘bestuurlijke daadkracht’of gewoon onbehoorlijk bestuur? Ik verwees er al ironisch naar, in mijn persiflage van Henk Kamp als absolute heerser met Goddelijke Autoriteit.

De verstofte Linkse Kerk en haar dwingende morele gelijk
Edje Nijpels bevragen, het mocht er helaas niet van komen: volgens Schaminee had Nijpels willen pleiten voor afschaffing van de democratie (het huis van Thorbecke), omdat de ‘ecologische crisis’zo groot was, dat we nu meer China-stijl moeten werken: maar dan wat bedekter geformuleerd. Dat doen we al, lees het bijgesloten stuk van Lukkes. Nederland ís al een schijndemocratie.

En dus kregen we een verhaal van Ministerie van ELI-adviseur mr Kees Bastmeijer. Die kwam met eskimo’s aanzetten en jager-verzamelaarculturen waarvan wij zouden kunnen leren, hoe de Westerling ‘verwijderd raakte van de natuur door het Christendom’ en inderdaad- ik zal u verder teleurstellend Orthodox Linkse Kerk- geleuter in die richting besparen. Lees mijn rebuttal van dergelijk gel.. in het Reformatorisch Dagblad

Ik moest weg in verband met een spoedklus, maar neem aan dat de natuurmensen zich nog wat wentelden in het eigen linkse gelijk, zich zorgen makend over de vervreemding van de mens van de natuur, en de noodzaak om de handelingsvrijheid van mensen in te perken. Om slecht gedefinieerde natuurdoelen te halen die meestal niet meer zijn dan een arbitrair gekozen historisch gemiddelde van toen voorkomende plantjes en diertjes, bij toen heersende milieucondities.

    Natuurbescherming is nu: tegengaan wat de natuur van nature zou doen bij nu heersende milieucondities.

Het is de natuurbeweging zélf die de mens van de natuur scheidt
Natuurbescherming presenteert zich als objectief gegeven, los van persoonlijke fractiebelangen of politieke kleur. Maar zodra Bastmeijer het woord ‘rechts’noemde ging een gehoon op en hij maakt openlijk reclame voor linkse partijtjes, zoals ook Natuurmonumenten dat al deed. Terwijl de natuur rechts is, meer de boardroom van ABN Amro voor overname dan een Nijmeegs Zen-meditatiecentrum met puffende linkse yogameisjes.

Met hun politieke voorkeur voor vrijheidsbeperking en lastenverzwaring, hun neiging om alles dat menselijk is uit de natuur te weren inclusief de CO2 die wij uitstoten- plantenmeststof- maken natuur en milieumensjes zélf een scheiding tussen ‘menselijk’en ‘natuurlijk’: zij verwijderen mensen letterlijk van de natuur. Die ecologische smetvrees, ‘schoon en veilig’, is de zelfde zuiveringsdrift die mensen hun tuin doet betegelen.

Lees ook het stuk van Gerard Jagers, recent verschenen: er is geen goed gedefinieerde grond voor de mens-natuurscheiding bij natuurbescherming. Ik bedoel: de meest effectieve natuurbeschermingsmaatregel in Nederland is het bouwen en onderhouden van dijken. Anders waren al die procedurebeestjes inclusief onszelf met man en Noordse Woelmuis vergaan.

Links werkt averechts
Het is niet erg dat de natuurbeweging een stille dood sterft. Zij heeft slechts een zelfbevestigend wereldbeeld – als klagend Rupsje Nooitgenoeg- volgens de simpele hoofdwet van ondeugdelijk beleid: Links werkt Averechts.

Alles wat de Linkse Kerk voorstelt leidt tot overregulering, meer bureaucratie en lastenverzwaring ZONDER TOETSING RENTABILITEIT – het is principieel en utopisch gemotiveerd- en bereikt het tegendeel van wat wordt beoogd. De bezongen lof over ‘Programmatische Aanpak Stikstof’, Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, en al deze beleidsgedrochten, zij bereiken dat boeren enkel nog intensiever MOETEN werken om de gestegen lasten te compenseren, en zo blijven platgespoten gifgroene biljartlakens over, waar ze met agromonstertruck met 40 kilometer per uur overheen denderen, vechtend tegen de tijd, afdingende supermarkt en wereldmarkt.

Zelfbevestigend wereldbeeld
En vervolgens ziet de linksmens haar wereldbeeld weer bevestigd, waarna ze weer gaan boertje en vissertje pesten, zwartgallige klaagzangen aanheffen. Moet dit niet eindelijk eens in het museum bijgezet worden? Schaminee verwijt ik niets, die vertolkt één van de realistischer en datagedreven natuurstemmen. Maar de algemene teneur in natuurland- zoals ook vertolkt in mijn ecologenkrant De Levende Natuur- stemt weinig hoopvol.

Het eigen linkse gelijk en baantjes zijn belangrijker dan fris denken + het credo van Jan Schaeffer: dat je in gelul niet kunt wonen, wat ook voor veel natuurwaarden geldt. Dit gezeur onder zeeniveau was zonde van de benzine, en de mogelijke bekeuringen omdat ik zo snel moest terugcrossen. Want voor je het weet kijk je in het vogeltje van dat andere Rupsje Nooitgenoeg: de overheid, vijand van de burger.

Wie ruimt als een speer dat belachelijke punt Zalkerbroek op, waar je plots zonder reden 70 moet rijden, omdat je anders geflitst wordt? En waarom is er geen inhaalverbod voor vrachtwagens, die gewoon op hun eigen helft moeten blijven?