Een club die campagne voert voor meer regels tegen ondernemers in de EU, genaamd Pesticide Action Network strooit nu verdachtmakingen rond aan het adres van de nieuw benoemde Bernhard van Ravenzwaay aan Wageningen Universiteit, omdat deze financiering krijgt van BASF. Campagneleider is Hans Muilerman, afkomstig van Stichting Natuur en Milieu (jaarlijks tussen 3 en 4 miljoen euro projectsubsidies voor anti-industriële ideologieverkoop, dankzij politieke connecties Mirjam de Rijk, ex-directrice, nu Groen Links-Wethouder in Utrecht, zus van anti-kernenergieactivist Peer de Rijk)

ER zou een ‘silent takeover’ gaande zijn door klassenvijand ‘de industrie’, en de universiteit ‘verkoopt haar onafhankelijkheid’. PAN’s belangrijkste argument is dat Van Ravenzwaay resultaten publiceerde die aantoonden dat EU-regelgeving op het gebied van pesticiden wetenschappelijk niet in de haak kunnen zijn, hij ‘zaait twijfel’.
PAN ving meer dan half miljoen euro van Eurocraten
Kijken we naar de bron van financiering van de PAN, dan zien we dat ze in 2011 95.000 euro van Europe Aid kregen om mensen in Azie lastig te vallen, of zoals Europeaid dat omschrijft

Protecting the human rights to land and food of indigenous communities in East Malaysia

Klinkt echt heel nuttig, zo van een afstand.

IN 2010 kreeg de Britse club van de Europese Commissie een ‘operating grant’ (= kadootje dat ze bestaan) van liefst 83.008 euro van de Europese beleidsbureaucratie om haar reguleringsdrift toe te juichen, in 2009 liefst 88.430 euro, in 2008, kregen ze ook al bijna 86.000 euro enzovoorts. Een lieveling van de beleidsbureaucratie, zo’n ongevraagde ‘waakhond’, waarbij anti-industriële ideologie ‘civil society’gaat heten. Precies zoals we dat ook bij tegen biotech lobbyende extreme clubs als Friends of the Earth zien (4 ton euro per jaar om wetenschap te frustreren)

    Maar wat weten wij?
    Dat EU-milieuregelgeving niet overeenstemt met Van Ravenzwaay’s onderzoeksresultaten, is geen argument tegen onderzoek, wél tegen EU-regels.

We zien ook bij CO2-beleid, bij fijnstof, stikstofemissies, en het verbod op diermeel: die regels zijn in wetenschappelijk opzicht aanvechtbaar, of- zoals bij diermeelverbod in varkensvoer- ecologisch nadelig. De politieke bureaucratie bepaalt gelukkig niet wat wel en niet goede wetenschap is, lieve mensjes van de PAN. Dat betekent ook dat onderzoek dat de politieke bureaucratie financiert niet beslist onafhankelijker is.

KNJV-leerstoel levert prima neutraal onderzoek
Wageningen heeft al een ‘schietstoel’, een ecologische leerstoel gefinancierd door jagersvereniging KNJV die promovendi aflevert met keurig ecologisch onderzoek onder Herbert Prins en Ron Ydenberg. Stichting de Eijk van de KNJV heeft daarmee in ruim 4 jaar meer voor de wetenschap betekend, dan alle groene NGO’s bij elkaar in 40 jaar, die met linkse politici ‘de plezierjacht’ wilden verbieden. Die fondsenwervende clubs financierden NOOIT onafhankelijk academisch ecologisch onderzoek, je kunt Herbert Prins zelf navragen.

Ergo, wiens brood men eet, het verdient enige relativering
Bewijs geeft bij wetenschap de doorslag. Laten we de bedenker van de GAIA-theorie, James Lovelock nog eens in herinnering brengen, die zich liet financieren door Shell.

Like artists, independent scientists need sponsors but this rarely involves a possessive relationship. Freedom of thought is the rule. This should hardly need saying, but nowadays many otherwise intelligent individuals are conditioned to believe that all research work supported by a multinational corporation must be suspect by origin.

Dus lieve linksmensjes en journalistjes (linkse journalist is een pleonasme):
Financiering door industrie is niet per definitie verdacht. Het staat ook los van wat je van gewasbescherming zou moeten vinden, in een wereld waar je 9 miljard mensen moet gaan voeden. Wat je vindt breng je maar bij de politie. Ik krijg wel steeds meer twijfels over de onafhankelijkheid van NGO’s die te makkelijk hun weg naar zoete subsidiepotjes vinden, enkel om het werk van anderen te frustreren. En passant maken ze ook de Wageningse bijenonderzoekers weer verdacht.

    Wegens verstopping van onze Nederlandse economische neus zou goed snuiten helpen om al dat groene snot kwijt te raken. Ik help u graag deze clubs een koekje van eigen deeg te geven, en ben via mijn persoonlijke website te contacteren. Het is onderhand wel eens mooi geweest.