httpv://www.youtube.com/watch?v=HqgMqevZBvI

Het is of de natuur het er om doet. Zodra een bureaucraat haar in beleidskaders wil vangen, geholpen door Bucklerbiologen van Imares als Robbert Jak, eendendeskundige Mardik Leopold en Han Lindeboom doet ze precies wat niet volgens het boekje zou mogen.

Net nu het -in de bezwaarperiode liggende- VIBEG-‘akkoord’ gebiedt dat vissers een kwart moeten verliezen van hun visgebied voor ‘herstel’van de in wisselende aantallen overwinterende zwarte zee-eend, heeft de eend zelf besloten dat het zo niet langer kan. Melanitta nigra stapt uit het VIBEG-akkoord.

Massale protestmars tegen VIBEG bij Texel door zwarte zee-eenden
Een horde van tienduizenden eenden dook gisteren in recordaantal op voor de kust van Texel, om voor gedupeerde vissers te demonstreren.

Al kwakend verkondigden de eenden dat hun tijdelijke wegblijven sinds 2001 op geen enkele wijze samenhangt met garnalenvisserij. ‘In tijden met 90 procent hogere visserijdruk in de Kustzone waren er ook méér eendencollegae’, zo verklaarde hun woordvoerder Alfred Jodocus tijdens een persbijeenkomst die Vogelbescherming belegde.

De eenden haalden gisteren spontaan het doel dat de overheid/Imares hen voorschreef om pas na 2018 te bereiken, wanneer zeker zou zijn dat genoeg vissers de koude sanering niet hadden overleefd. Het moeten volgens de overheid/Imares exact gemiddeld 51.900 zijn, die dan zwaaiend met oranje vlaggetjes onze wateren bevolken.

Nadat de eendjes alle schelpdierbanken hebben leeggevreten, zullen ze verder trekken zo verklaarde Joducus, tevens voorzitter van de Schelpdierbankiers-vereniging. Hij wees wel op een belangrijk pijnpunt, dat de zee-eenden al jaren dwarszit.
‘Als wij in Nederland zijn opgevet van Nederlandse schelpdieren, worden we afgeschoten in Duitsland en Denemarken’, beklaagt Joducus Kwak zich. ‘Net als de eider zijn wij daar gewoon jachtwild is, een schietdoel. Schwarzwildbrat vom Meer jawohl. De reden dat wij zo schuw reageren op schepen en hun silhouetwerking, ligt in die intensieve bejaging die overal op het Noordelijk halfrond plaatsvindt behalve in Nederland.’Ton IJlstra was niet bereikbaar voor commentaar.

Han, de zee-eendhoofdman
Misschien moeten de Duitsers en Denen hun jachtinspanning eens vergroten, anders valt het belangrijkste argument weg om visgebied in Nederland te sluiten: immers de eend hoort achteruit te gaan, en pas vooruit als we alle vissers wegpesten, want de hoofdman van de zwarte zee-eenden, Han zou een hekel aan vissers hebben en al sinds 1990 lobbyen voor gesloten visgebied. Bij ons is zijn bedje gespreid, als de eend op wintervakantie komt.

    Maar plotseling opduiken als duikeend, zonder dat een ambtenaar daar toestemming voor geeft? Dat hadden we niet met de natuur afgesproken volgens VIBEG en Natura 2000.

Ik hou van Holland, en wat zijn ecologen bij Imares topwetenschappers! Wat is Ton IJlstra een integere bestuurder en Han Lindeboom verdient een lintje dat zijn werk zo vlot al resultaat afdwingt: dan heb je toch superieur biologisch inzicht.