De club van Haeckel: Het hakenkruis is een oosters symbool voor de zon, natuurverering

De term ‘ecologie’, huishouden van de natuur is bedacht door de Duitse zooloog Ernst Haeckel, die in 1919 stierf. Via deze term bleef een 19de eeuws Duits ideaalbegrip van de natuur tot de dag van nu in het populair domein hangen, die het bestaan rechtvaardigt van clubs als Greenpeace.

Die streven naar biologisch gezien uitzinnige idealen als een ‘schone aarde’, natuurzuiverheid. De ‘balans van de natuur’, het ‘natuurlijk evenwicht’, de economie van de natuur. De meesten doen dat overigens gedachtenloos, we kopen ‘100 procent natuurzuivere’ ketchup wat de onvoorstelbare invloed van dit idee onderstreept.

Natuurzuiver> Raszuiver> Volkszuiver> het voorzorgprincipe
De economie van de natuur is het achterhaalde maar hardnekkige beeld van de natuur als tot de puntjes georganiseerd huishouden, een compleet lichaam waarbij menselijke invloeden dit ideaal in de war sturen, meer als een invasief organisme. Uit dit 19de eeuwse Duits idealisme en romantiek, kwamen ook begrippen voort als ‘raszuiverheid’en ‘volkszuiverheid’.

Op dit ideaal is ons volledige natuur- en milieubeleid gebaseerd met voorzorgprincipe: de angst voor het onbekende, onreine elementen die het lichaam van de natuur ongezond maken. Het voorzorgprincipe is ecologische xenofobie. De zelfde opvatting zien we terug bij fysioloog Jacob von Uexkull, die de term ‘milieu’bedacht’, ‘Umwelten’.

Ernst Haeckel bij bakermat Nazisme
De zoektocht naar (volks)zuiverheid leidde in 1918 tot de oprichting van het occult genootschap Thule Geselschaft, waarvan Haeckel direct lid werd. De Thule Society bestaat nog steeds.
Het logo van dit gezelschap– een hakenkruis met dolk- laat weinig aan de verbeelding over, al zijn er apologeten die Haeckel’s keuze willen rechtpraten. Evenals de ledenlijst van het Geselschaft met Rudolf Hess, Heinrich Himmler, en de volledige ronde tafel van het latere Nazi-dom. Gezellige boel daar.

Blonde Bestie Brat op zoek naar de Arische wortels in Tibet, de volkszuiverheid en Vril de zongod


Zin/Zonnegod zoeken in Tibet, door Nazi’s bepionierd
Het hakenkruis is een arisch symbool dat de zon uitbeeldt, dat je ook in Tibet tegenkomt, zoals Vril – een ideaal van de Thule society- een uitbeelding is van een zongod. Er zijn nog steeds occultistische metalbands als Therion die Vril aanbidden, ‘enter Vril La’.

In ‘Seven years in Tibet’, zien we hoe blonde Bestie Brat Pitt op zoek gaat naar zijn arische wortels boven de boomgrens, en dat was ook precies de ondertitel van het geselschaft: studie naar ‘Germanisches Altertum’. Natuurlijke oorspronkelijkheid, de ‘ideale’mens.

Materialisme en occultisme zijn één
Hoewel bekrompen geesten volhouden dat er een stricte grens ligt tussen materialistisch geinspireerde wetenschapsleer, occultisme en spirituele stromingen, is dat onderscheid natuurlijk flinterdun voor iedereen die 1 centimeter verder denkt. Wetenschap is geen omvattende leer, alleen waarneming/toetsing is onderscheidend. Je kunt natuurwetten ook niet zien, alleen afleiden.

    Beide veronderstellen het bestaan van natuurwetten. Beide zijn een idee van de wereld, waarbij je aan de natuur gelooft te kunnen ontsnappen. Wetenschappelijk materialisme gelooft via ultieme natuurkennis tot ontsnapping aan de natuur te komen, via haar onderwerping en beheersing, zoals Francis Bacon al bepleitte: het is ten diepste een occulte heilsleer.

Ontsnappen aan de natuur door natuurmanipulatie met elite
Occultisme gelooft dat je aan de natuur kunt ontsnappen via het omzeilen van natuurwetten, het ‘ondermaanse’van Keppler. Waarbij je verschillende graden moet doorlopen (bij de Thule Society 5). Occulte stromingen zijn altijd geleid door elite en intelligentsia, niet door het klootjesvolk. Het klootjesvolk wordt eerder als materiaal gezien waarmee je doeleinden kunt bereiken, do what thou wilst and thus shall be the whole of the rule.

    In de praktijk zie je dat beide een vorm van (pseudo)wetenschap gebruiken om een maatschappelijk ideaal geloofwaardigheid te geven: Politiek is Toegepaste Biologie zei Haeckel dan ook.

Aversie tegen christendom en Jodendom
Zowel materialisme als occultisme (en popcultuur) delen een agressieve vorm van aversie tegen het traditionele christendom. Zoals je die ook ziet bij VPRO/Vara-azijnplassers die zich opwerpen als ‘hoeder van dé wetenschap’ (verdediging van status quo-leerstelsel, waarbij je de status van wetenschap op eigen ego hoopt te kunnen plakken om zo slim te lijken, en waarbij je altijd veilig zit).

Een hardnekkige neiging tot ridiculisering die ook sterk bij Haeckel aanwezig was, hij stond bekend om zijn agressie tegen Katholicisme en liet geen gelegenheid varen voor christen-bashing. Haeckel had zo bij de Vara kunnen werken of de Volkskrant.

De krochten van de milieubeweging gaan tot de diepste diepten

Milieubeweging:aversie tegen Joodse bijbel
Tegen het Jodendom bestond die zelfde aversie, al betuigde Haeckel sympathie voor geleerde en geseculariseerde Joden. Nazibeweging ‘Stormfront’ (white pride worldwide) doet Haeckel’s Monisme (tevens aan occultisme verwant) nu zelfs af als ‘Jew Think’. Die aversie tegen jodendom komen we ook tegen bij de orthodoxe milieubeweging, maar dan onschuldig ingekleed.

‘Het Westen’ zou via het (Joodse) Genesis-verhaal van ‘de natuur’vervreemd zijn geraakt, volgens het steeds aangehaalde verhaal van Lynn White’s ‘On the Historical Roots of our Ecological Crisis’, vorige week weer in Nijmegen door natuuradviseur van het Ministerie Kees Bastmeijer. Tegelijk zie je het zelfde gedweep met monniken van boven de boomgrens uit Tibet.Het devies: Dump de Westerse tradities, omarm de natuurreligie of het Fransiscaanse christendom (het Joodloze) en het zal weer goed komen.

Eckart, Hitler’s mentor met messiaanse verwachting
Onrein geworden door Joodse manipulatie, we zien die gedachte terug bij het laatste essay van de mentor van Hitler in 1923, Dietrich Eckhart, gast van het Thuler Geselschaft. Van Mozes tot Lenin, een tenenkrullend verslag van wat intelligente mensen bereid zijn te geloven en met fanatisme te verdedigen.

Overigens zien we die aversie tegen het Oude Testament ook bij vroegchristelijke sektes als de Manicheers. De verhalen van het Oude Testament zijn zo barbaars, dat dit nooit van god kon zijn (tip, de slachting bij Ai). Eckart had messianistische verwachtingen bij Hitler. Hij vervloekte de Joodse invasie in Kanaan waar 31 koningen met volk en ‘al wat ademt’ werden omgebracht door Jozua: volken die de zon aanbaden, prees de zon-aanbiddende farao’s.

Manipuleer het klootjesvolk/kannonenvoer/belastingvee
Zowel occultisme als wetenschappelijk materialisme delen een opvatting waarbij je massa’s mensen- klootjesvolk- voor je seculiere wereldideaal kunt gebruiken, onderwerpen, manipuleren, ten koste van de reele behoeften van nu van het klootjesvolk: het slagveld van de Eerste Wereldoorlog werd gevoed met kanonnenvlees door het idee van volkssuperioriteit- een Darwinistische uitleg van Herbert Spencers’s ‘survival of the fittest’, sterk aangemoedigd door Ernst Haeckel.

Zoals de latere ‘Volksbiologie’bij de Nazi’s (die overigens- éénmaal in het zadel- zowel Haeckel gingen verwerpen als de Thule society: uiteindelijk vermoorde Stalin Trotski immers ook)

Mensen werden getallen, massa’s die je kunt verwerken voor een ideaal van volksverheffing in een uitputtingsslag. Het heeft een zeer elitaire inslag, zoals ook de ‘duurzame’beweging dat heeft, het ecovangelie van de Duurzame 100.

De milieubeweging, elitair en totalitair
In de ecovangelische krant Trouw wordt de Duurzame100 bewierooktMarjan Minnesma, Jan Rotmans en Co , maar hoewel ze lief ogen stelden Lodewijk Dros en Wilfred van de Poll ‘is het een denken met potentieel totalitaire trekken’.

De Duurzame 100 leest net als de ledenlijst van de Thule Geselschaft: Het is fout volk van het natuurzuiverste water, dat liever miljarden euro’s in zee dumpt aan symboolbeleid voor hun waanidee van ‘toekomstige generaties’dan investeert in reele behoeften van nú bestaande mensen.

Het econazisme is nu ook staatsfilosofie geworden, wanneer we onze overheid horen twitteren dat ‘de aarde kreunt onder ons geproduceer en geconsumeer’. Een entiteit die deze onreine elementen kwijt wil, dat klootjesvolk dat het niet begrijpt en inperking nodig heeft. Lees hier het Duits Idealisme van Johan Wolfgang von Goethe, dat de ‘Voluntary Human Extinction Movement‘aanhaalt als grondvest:

Man in his misguidance has powerfully interfered with nature. He has devastated the forests, and thereby even changed the atmospheric conditions and the climate. Some species of plants and animals have become entirely extinct through man, although they were essential in the economy of Nature(= ecologie in Haeckelstijl). Everywhere the purity of the air is affected by smoke and the like, and the rivers are defiled.

These and other things are serious encroachments upon Nature, which men nowadays entirely overlook but which are of the greatest importance, and at once show their evil effect not only upon plants but upon animals as well, the latter not having the endurance and power of resistance of man

De opvatting over mensen als op te ruimen invasieve soort of plaag die terug in haar hok moet/binnen veilige planetaire grenzen is binnen academische linkse kringen algemeen geaccepteerd, geen wetenschapsnaam is zo politiek vervuild als ecology, zie ook ecology.com, al kan het ook normaal

Wanneer ik ecologen dan in Nature hoor pleiten voor een ‘planetary ecologist’, een duurzaamheidsdictator die onze rechten treedt om haar interpretatie van de aarde aan ons op te leggen krijg ik altijd, nou laat ik zeggen, een eehh, een beetje ongemakkelijk gevoel bij dat ecovangelie. Waarbij ons hele gedrag en wetgeving moet worden afgestemd op ‘de aarde’.

Wat u?