Advertentie luchthaven Zaventem - Syngenta STAAT voor zijn risico-analyse - www.plightofthebees.com

Julie Girling nam geen blad voor de mond op het ‘European Risk Summit’ in Dublin afgelopen week. Girling zetelt als Britse Conservatief in het Europees Parlement. Ze vindt dat haar collega’s meer wetenschap en minder emotie moeten gebruiken bij beslissingen. Haar uitspraken waren ingegeven door twee recente beslissingen over het gebruik van chemicaliën. Enkele pesticiden werden voor een paar jaar verboden, meer gebaseerd op emotie dan op feiten (zie ook Rypke’s blog hierover). Een andere doorn in Girling’s oog is het onnodig gebruik van het voorzorgsprincipe.

..in the abovementioned context, Parliament considers that the precautionary principle should be applied.

Bij een recente stemming in het EP werd een resolutie aangenomen om ‘de publieke gezondheid te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen (EDs: endocrine disruptors)’. Lees het begin van de resolutie en het is duidelijk waarom ongeïnformeerde EP-ers een makkelijke prooi vormen voor de milieubeweging. ‘Teruglopende sperma-kwaliteit, misvormde sexorganen..’, onder de gordel toeslaan werkt. Gelukkig niet bij Girling:

..lawmakers were influenced by “scaremongering” and environmental lobbying in recent vote

Er heerst een angstcultuur in Europa
Lees Furedi’s ‘Culture of Fear’ hoe er door toedoen van ‘niet democratisch gekozen organisaties’ een angstcultuur is gecreëerd die verlammend werkt op innovatie. De milieubeweging benadrukt het gevaars-aspect, maar Girling roept op tot risico-analyse. Een auto is gevaarlijk, je kunt er al of niet opzettelijk iemand mee dood rijden. Dus risico’s kun je voorkomen door auto’s te verbieden, maar dan heb je ook de voordelen niet. Je kunt ook de nadelen beperken (rij-opleiding, verkeersregels, infrastructuur) zodat je de voordelen wel hebt en tegelijk het risico laag houdt. Dat is de overweging die EP leden ook bij chemicalien zouden moeten maken. Maar dat wil de milieubeweging niet en ze laten zich niet afschrikken door ongemakkelijke feiten:

No limit value setting: plenary stresses that current science does not provide sufficient basis for setting a limit value below which adverse effects do not occur, and endocrine disrupters should therefore be regarded as ‘non-threshold’ substances, and that any exposure to such substances may entail a risk…..

Dit betekent een ‘nul-tolerantie’ voor EDs terwijl we wetenschappelijk al lang weten dat alle stoffen giftig zijn maar dat de dosis het effect bepaalt. Een ongemakkelijke waarheid. Ook zou de natuur het zelf moeilijk hebben als de nultolerantie waar zou zijn, want een tweede ongemakkelijke waarheid is dat de natuur zelf in ruime mate EDs produceert. Soja melk is een bekend voorbeeld, maar ook hop. Bierbuiken bij mannen gaan vaak samen met borsten. En zwangere vrouwen zouden we moeten verbieden te plassen, zie het moeders voor moeders voorbeeld van Organon.
Sterk spul hoor, dat estradiol! De wetenschap is duidelijk maar het EP heeft zijn eigen waarheden. De aarde is plat, CO2 is de grote boosdoener en EDs hebben een nultolerantie.

Dubbel gepakt
Europa heeft nog steeds een moderne innoverende chemische industrie maar zij opereert op een wereldmarkt. Essentieel voor succes is de concurrentiekracht ten opzichte van opkomende landen, zoals in Azie en Zuid Amerika. En dankzij schaliegas nu ook de VS. De energiekosten zijn al een groot nadeel, overdreven voorzorgs-regelgeving is nog een extra handicap. Maar de wereldmarkt waar Europese bedrijven spelen zijn de paralympics niet!

Zoals vaker heeft ideologisch gedreven beleid een averechts effect. Europa heeft het produceren van een aantal weekmakers (sommige zijn zwakke EDs) voor plastics zo moeilijk gemaakt dat de produktie aan het verdwijnen is. Weekmakers die elders gemaakt worden kennen een veel minder strikt gedefinieerde samenstelling en zijn veel minder getest. Die weekmakers worden in goedkope plastics toegepast en naar Europa ge-exporteerd. Produktie kwijt en een minder schoon product: dubbel gepakt !

Het klimaat voor innovatie in Europa voorspelt weinig goeds voor onze welvaart. BASF heeft zijn ‘plant sciences’ al van Europa naar de VS verplaatst vanwege de politieke onwil ten aanzien van genetisch gemodificeerde organismen. ‘Vestigingsplaats Europa’ wordt steeds onaantrekkelijker. Girling verdient alle lof en steun voor haar moedige poging om Europa weer science-minded te krijgen. Als we al ergens bang voor moeten zijn is het voor onze concurrentiekracht en daarmee voor onze welvaart!