Nieuw Rapport Club van Rome

Nieuw Rapport Club van Rome


De Club van Rome gaf 6 juni weer een nieuw rapport uit, ‘Plundering the Planet‘ waarin alles nog erger blijkt te zijn dan het was. Dat deden ze in 1972 met het bekende Limits to Growth, en om aan te geven HOE SPECTACULAIR FOUT de projecties van de Club van Rome waren, heeft het Project Syndicate van Bjorn Lomborg nu ‘Limits to Panic’ gepubliceerd.

Een kleine opsomming, met mijn aanvullingen:

 • De Club van Rome voorspelde dat we voor 2013 zonder koper, aluminium, goud enz zouden zitten en dat prijzen door het plafond zouden gaan maar van de meeste metalen is de prijs met een derde gedaald in vergelijking met 150 jaar terug. (technische ontwikkeling rekt de winbaarheid van ertsen, TU Delft wint zelfs metalen uit vliegas afvalverbranding). Dat goudprijzen en zilver zo stegen is vooral aan de economische crisis te danken, gebrek aan vertrouwen in valuta doet beleggers in ‘zekerheden’vluchten.
 • Zij voorspelden dat we in 1992 al zonder olie en gas zouden zitten. Neem alleen al de schaliegas-revolutie die bewezen voorraden in de VS verdubbelde en de prijzen halveerde, zodat de VS zelfs van importerend naar olie- en gas-exporterend land evolueerde.
 • Zij voorspelden exponentiële bevolkingsgroei, maar de snelheid van bevolkingsgroei topt al sinds de jaren ’60 af. (demografische transitie dames en heren, behalve dan als Allah en ander bijgeloof ingrijpt)
 • Zij voorspelden economische ineenstorting, maar zelfs het klimaatpanel IPCC gaat in komende eeuw uit van liefst een vervierentwintigvoudiging van de economie in ontwikkelingslanden, 10 keer meer dan in ontwikkelde landen (de SRES-scenario’s, die fundamentele economische innerlijke tegenspraak zijn: want als je beweert dat aardopwarming de economie beschadigt, hoe kun je dan tegelijk uitgaan van zoveel economische groei?)
 • De voedselvoorraden zouden ineenstorten, maar ondervoeding in de wereld is gedaald van 35 procent naar 18 procent van de bevolking, en we voeden met minder hectares meer mensen. Zonder de teelt van biofuels was het areaal landbouwgrond in de wereld zelfs al áfgenomen (zoals we in Europa al decennia zien), terwijl we meer voedsel verbouwen
 • Enzovoort. Ik geef nog een citaat mee van de Club van Rome:

  ‘Onder deze omstandigheden worden de mensen overal in toenemende mate met een reeks van onhandelbare en moeilijke grijpbare problemen geconfronteerd zoals verstoring van het milieu, crisis van gewoonten, inflatie en andere economische- en monetaire verstoringen, om er maar een paar te noemen.’

   Welk jaartal- waarde lezer- stamt dat tijdloze citaat uit?

  Ondertussen geef ik nog een leestip mee: ‘On Bullshit’, een wetenschappelijke verkenning van filosoof Harry G. Frankfurt naar wat Bullshit nu precies is. Na een verkenning van de wetenschappelijke literatuur over Bullshit komt hij tot de volgende definitie van wat Bullshit nu eigenlijk precies is:

  Bullshit/humbug: Deceptive misrepresentation, short of lying, especially by pretentious word or deed, of somebody’s own thougts, feelings, or attitudes.

  Een betere definitie van wat de Club van Rome doet kon ik niet vinden. Hoe kan het dat intelligente mensen en elite geloofwaardigheid blijven hechten aan de Club van Rome? Terwijl ze een spectaculair foute aanname doen, namelijk dat we altijd blijven doorgaan zoals we vroeger deden, en dat vroeger alles beter was.