Zoals de Noordzee er uit 'hoort' te zien, in 1883 dan volgens Han

Nederland schaft zichzelf af door lastenverzwaring en wereldvreemde plezierpolitiek. Zie het rapport van de Groene Rekenkamer over exploderende energielasten door windenergie. En het hier al veelbesproken VIBEG- ‘akkoord’: de overheid kegelt vissers uit een kwart of zelfs meer van hun visgebied in de Noordzeekustzone onder Natura 2000-vlag. Zónder dat compensatie is geregeld, zoals wettelijk vereist volgens artikel 31 van de Natuurbeschermingswet 1998.

Nóg meer papierwerk voor mariene economie
De grootste plaag van Nederland zijn wereldvreemde politici –waaronder Gristenunie en CDA, die niet de consequenties doordenken van zaken waarmee zij instemmen. Zij zadelden afgelopen week de mariene economie met nóg meer papierwerk op door de geldigheid van de Natuurbeschermingswet 1998 geldig te verklaren tot buiten de 12-mijlszone. Voortaan kun je ook hier geen vinger bewegen zonder een onderzoeksrapport op te stellen waaruit blijkt dat je géén significant effect hebt. Alleen VVD, SGP en PVV stemden tegen.

Gesloten visgebied via ‘matig ongunstig’-kwalificatie herleidbaar tot één persoon
Vaak zijn ingrijpende en vaak destructieve maatregelen te herleiden tot de slimme lobby van een beperkt aantal personen, die te weinig tegenspel kregen. Zoals hier reeds beschreven is sluiting van visgebied het resultaat van de lobby van Han Lindeboom van Imares voor gesloten gebieden. Hij is de geduldige architect die via het dokteren van Natura 2000-rapporten voor een ‘matig ongunstig’-kwalificatie zorgde voor de staat van instandhouding voor de Noordzeekustzone. Vanuit die kwalificatie kon de overheid/Imares een zwaar instrument als gesloten visgebied doorduwen.

Waarom wil Han Lindeboom die vissers weg hebben?
Academici zijn gewone mensen met sentimenten die de bepalende factor achter hun handelen zijn. De uiterst sympathiek overkomende Han Lindeboom vormt daarop geen uitzondering. Hij ging ooit eens duiken in een Marine Protected Area in tropische wateren. Daar in dat tropisch duikparadijs zag hij het verschil tussen bevist en onbevist gebied, zo heeft hij me zelf verteld.

Het onbeviste deel maakte zo’n diepe indruk dat het geïmporteerd moest worden naar Nederland. Toen vond hij nog een oude schatkaart uit 1883 van Olsen van de Noordzee waarop de Oestergronden stonden ingetekend. En toen dacht hij: nou, als we die vissers hier wegjagen, komen die oestergronden vanzelf weer terug. Dat ziet er veel mooier uit als je duikt. Een onderwaterparadijs. Ik kan mij goed inleven in dat verlangen, wat zou dat mooi zijn!

Met zo’n dun verhaaltje kun je geen lobby voeren.
Dus kleedde Han dat sentiment in met Natura 2000-profielendocumenten, samen met enkele ecoloog-activisten van de Imares/NIOZ-burelen. Ook in die Natura 2000-rapporten vind je geen enkel empirisch bewijs dat de kwalificatie ‘matig ongunstig’onderbouwt. Het rust slechts op

  • a. beweringen en persoonlijke oordelen van Robbert Jak, Mardik Leopold en Han Lindeboom en openlijke visserijhaters als Norbert ‘Wollensokken’ Dankers, die naar elkaar verwijzen
  • b. verouderde gegevens uit een tijd met een 90 procent hogere visserijdruk door zware viskotters (+221 kWh), voordat de Marine Protected Area de Scholbox in de gehele kustzone werd ingesteld.
  • c. De wereldvisie van natuurzuiverheid die een principieel onderscheid maakt tussen ‘natuurlijk’en ‘onnatuurlijk’, waarbij ‘onnatuurlijk'(= menselijk) gelijk is aan ‘slecht’, die ook aan de basis staat van klimaatbeleid.
  • Nu moet het Ministerie met Imares die kwalificatie ‘matig ongunstig’ beter onderbouwen na de zaak van 8 oktober 2012. Ik heb geen flauw idee hoe dat nu weer kan, en wie dat heeft veroorzaakt. Want het werk van Imares is wetenschappelijk zóó degelijk. Of niet Han?

    Met liefde hebben we er de aansteker onder gehouden.
    Wie zo graag wil dat vissers opkrassen, moet ze zelf maar uitkopen, in plaats van ze dusdanig hinderen dat ze zonder compensatie over de kop gaan, een hartaanval krijgen of een andere ziekte. Er zijn clubs die jaarlijks onbelast vele miljoenen euro’s binnenharken, Greenpeace en Wereld Natuur Fonds, en die dat geld enkel gebruiken voor reclame voor zichzelf en campagnes om bedrijven te belasteren.

    Je zou daar zomaar een nuttiger bestemming voor kunnen vinden. Zeg milieu-activistjes, ga eens iets zinvols doen met jullie geld. Maak een Marien Reservaat, koop vissers uit met jullie miljoenen! Maar dat doen jullie niet, want in werkelijkheid interesseert de natuur jullie geen biet. Een andere verklaring heb ik niet.