Schaliegas-chemicaliën bekend: 99% is water met zand

average_frac_fluid_composition_2012

Bron: fracfocus.org

Tegenstanders van schaliegas wijzen op ‘het gebruik van chemicaliën’. Meestal detailleren ze niet verder, het woord chemicaliën geeft een eerste schrikeffect. Als je er dan nog een schepje bovenop wil doen maak je er ‘giftige chemicaliën’ van, zoals deze duurzaamheidshoogleraren in koor doen. Maar men is vooral bang voor water, zo blijkt.

De samenstelling van fracking-chemicals is bekend. Ze bestaan voor ruwweg 99% uit water met zand (9%) en 1% additieven. Het OGP (International Association of Gas & Oil Producers) heeft deze maand zijn website vernieuwd en geeft een uitgebreide lijst van gebruikte additieven. Bedrijven die boringen uitvoeren kunnen op vrijwillige basis per boring aangeven wat er precies gebruikt is. Dit kan iedereen opsporen via een kaart. OGP heeft ook een Europese versie maar die moet vanzelfsprekend nog meer inhoud krijgen.

Alle chemicaliën zijn giftig HH professoren, ook het zout op uw eitje
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals geologie en type boring, worden de additieven per boring samengesteld. Het water dient als drager en het zand om de spleten open te houden. De additieven vervullen vele functies. Ze bevat onder andere zuren om kalk op te lossen, gels om de additieven opgelost te houden en de boring te smeren, corrosie-remmers en biociden om biologische afbraak tegen te gaan. Deze stoffen zijn niets nieuws. Het zijn bekende werktuigen die vergelijkbare functies vervullen in allerlei toepassingen. Ook boringen naar ‘conventionele’ olie en gas maken gebruik van additieven om het boren efficiënter te maken.

Europa heeft chemicaliën over-gereguleerd
Dus waar zouden we bang voor moeten zijn ? De Europese REACH wetgeving is de meest uitgebreide stoffenwetgeving ter wereld en additieven voor boringen vallen hier ook onder. Dit betekent dat bedrijven als onderdeel van de stofregistratie risico-analyses moeten uitvoeren alvorens additieven te mogen gebruiken. Maar opgestookt door groenideologen zijn er altijd weer politici die nog verder gaan en extra wetgeving willen bedenken om de mede door hen opgeklopte angst te bezweren.

Niet-fossiele brandstoffen hebben we nodig…
…maar niet ten koste van alles. En groenideologie is een slechte raadgever zo weten wij (lezers) van Climategate al langer. De argumenten van de duurzaamheidshoogleraren dat ‘fracking veel energie kost en daarom het rendement van gas laag is’ snijden niet alleen geen hout, maar zijn ook beangstigend naief. Dat rekenen de fracking-bedrijven zelf wel uit hoor, wees maar gerust. Zij toetsen namelijk wel degelijk op rentabiliteit en als het geen energie oplevert verkoop je niets.

Schaliegas is geen wondermiddel maar wel een kans voor Europa
Schaliegas brengt de Amerikanen niet alleen goedkopere energie maar ook goedkope grondstoffen. Gassen zoals ethyleen zijn ook grondstof voor bijvoorbeeld plastics. Dat geeft extra concurrentievoordeel. Gezien de wankele concurrentiepositie van Europa in de wereld kunnen we het ons niet veroorloven schaliegas géén eerlijke kans te geven. Dat betekent dat baten afgewogen moeten worden tegen risico’s. En die moeten gestoeld zijn op feiten en wetenschap, verschuilen achter het voorzorgsprincipe is laf en onnodig. Politici zijn bereid om miljarden subsidie te besteden om ideologische doelen te halen, maar ondertussen is de maakindustrie in Europa al gezakt naar 16% in BNP aandeel. Die moet naar 20% voor echte banen en echte groei. Industriële concurrentiekracht heeft ook te maken met snelheid en 2020 is hééél dichtbij voor lange-termijn investeringen als schaliegas.

Europa ligt al mijlenver achter
Voortgang moet van de lidstaten komen, dus laten we even een rondje Europa doen voor nieuwe ontwikkelingen:

 • Het VK heeft nog geen commerciële extractie gestart, er zijn wel licenties uitgegeven
 • Polen heeft 111 concessies toegekend en er zijn 30 putten geboord
 • Roemenië heeft verscheidene concessies uitgegeven, boren begint in 2013 of 2014
 • Spanje is begonnen met exploratie, eerste resultaten geven groter potentieel aan dan verwacht, Spanje is wetgeving aan het ontwikkelen
 • Duitsland heeft 12 concessies toegekend, maar kent sterke publieke oppositie
 • Frankrijk heeft een moratorium ingesteld op exploratie licenties

Moed en inzicht van politici zal bepalend zijn of EU lidstaten verantwoord schaliegas gaan winnen en met de opbrengst welvaart en échte hernieuwbare energie ontwikkelen. De Europese maakindustrie heeft heel hard goedkopere energie nodig om mondiaal te concurreren en onze welvaart op peil te houden.

EIA_World_Shale_Gas_Map

Door | 2013-08-26T14:29:48+00:00 26 juni 2013|77 Reacties

77 Reacties

 1. Leo Bokkum 4 juli 2013 om 13:24- Antwoorden

  Rolf Heynen: Je cijfers kloppen niet.
  Het totale Nederlandse gasverbruik schommelt al jaren tussen de 40 en 50 miljard cubieke meter per jaar.
  Het GasTerra cijfer betreft de totale handel, dus ook import en ETF’s.

  Voortaan ff googlen voordat je iets als argument gebruikt, want als je de cijfers wilt laten spreken moeten het wél de juiste cijfers zijn.

 2. JanWaalwijk 4 juli 2013 om 13:34- Antwoorden

  Als transitie sjamaan columnist/blogger hoeven je cijfers niet te kloppen Leo, dat er eindelijk eens “transitie” komt dat is belangrijk….al zit er voor 20 jaar schaliegas dan lekker laten zitten voor later. Er komt vast wel 1 of andere transitie goeroe op het idee om gas bij Poetin of in Qatar te kopen voor hun “smart grid”.

 3. Leo Bokkum 4 juli 2013 om 13:36- Antwoorden

  Edit: Het GasTerra cijfer betreft HUN totale handel, dus ook import, EXPORT en ETF’s.

 4. Leo Bokkum 4 juli 2013 om 13:47- Antwoorden

  @ Jan Waalwijk: Als leugens, bedrog en domheid energie zouden geven, hadden we helemaal geen transitie meer nodig… 😉

 5. Dolf
  Dolf 4 juli 2013 om 15:22- Antwoorden

  Niets is risicoloos maar fracking chemicals zijn bekend en Europa heeft ruimschoots de wetgeving om de risico’s af te wegen. De keuze is niet simplistisch wel/niet fracken, maar of het op bepaalde plaatsen met specifieke omstandigheden (hoog grondwater risico bijvoorbeeld) wel of niet veilig kan. En de stoffen zijn bekend en worden -specifiek per boring- meer en meer bekend. Een goed initiatief van OGP.
  Chemicalien is dus (ook) een non-issue zoals Theo in zijn commentaar terecht zegt, dus met Theo zeg ik: proefboren waar het kan zodat we weten waar we het over hebben. Qua energie kunnen we het ons niet veroorloven kansen te missen dus moeten we het meenemen met alle energiebronnen en toetsen op mogelijkheden, haalbaarheid en rentabiliteit. Als we dat laatste al eens eerlijk zouden doen met al onze huidige energiebronnen waren we al een stuk verder.
  De enige vergelijking die ik maakte met Amerika was de kostprijs. Hierbij enkele cijfers:
  Gasprijs in VS (jaargemiddelde):
  – 2005: 8 USD/mBTU
  – 2012: 3 USD/mBTU
  – gemiddelde gasprijs US vs EU: 3 vs 11 USD/mBTU
  – gemiddelde cash cost ethyleen (grootste ‘bouwsteen’ voor de hele chemische industrie) (gemiddelde 2012):
  – US: 500 USD/ton:
  – EU: 1200 USD/ton
  Schaliegas is misschien geen wondermiddel voor de EU maar deze cijfers (bron: ICIS) zijn de realiteit en daar moet de EU wel iets mee. We hebben wel degelijk een zeer significante en innovatieve maakindustrie in EU en die hebben we ook nodig, maar de externe concurrentie is moeilijk genoeg en onnodige EU bureaucratische kunnen we missen als kiespijn. Energie is direct bepalend voor de welvaart, zie ook Hajo’s blog van vandaag. Dus het is essentieel om daar sterk in te zijn, niet idealistisch.

 6. Amadeus Gould 4 juli 2013 om 17:22- Antwoorden

  @Rolf Heijnen

  U krijgt het zwaar hier, ben ik bang.

  a) Allereerst maar
  de pdf van VITENS, waarin ze haar zorgen uit over de winning van schaliegas.

  Als men dit goed doorleest, ziet men dat VITENS vanuit haar optiek een aantal punten opnoemt, waar ze zich zorgen over maken en graag ziet dat die weggenomen worden.
  Ik interpreteer dit als een “neen, tenzij”. Ik zou ook niet anders verwachten van een drinkwater-leverancier! Zo hoort het. Nooit de deur dichtgooien, wel de punten van aandacht en zorg naar voren brengen.

  En natuurlijk moet dit goed onderzocht worden. Technisch zijn er best goede oplossingen denkbaar om hieraan tegemoet te komen (ja, ik heb vertrouwen in techniek en ingenieurs – mits je ze de issues goed voorschotelt) .
  En dat kun je uitzoeken en ook kijken naar ervaringen in andere landen.

  En wellicht – ik ben niet de mijnbouwkundig ir. met specialisatie in gas en petroleumwinning – zijn een aantal van de bezwaren reeds nu al weg te nemen.

  b) Verder is het wel frappant, dat de bezwaren van diepe boringen deels
  even goed kunnen gelden voor energie die men wil verkrijgen uit aardwarmte,
  zie bijvoorbeeld deze link.
  Heeft men gewoon een putje geboord zonder casing? Ik ken de details niet.

  Een aardig feitje is ook deze over bewoners, die bezwaar aantekende tegen de aardwarmte van VITENS, die afkomstig blijkt van een diesel gestookte ketel,
  klik hier.

  Afgezien van het opvoeren van aardwarmte op de rekening (niet juist natuurlijk), is het wel goed dat VITENS, blijkbaar nu doet wat ze moet doen, d.w.z.
  schoon drinkwater leveren.

  En niet bijvoorbeeld een activiteit ontplooien, die daar haaks op zou kunnen staan (= het leveren van aardwarmte, schaliegas-leverant ).
  Ik zie, dit soort zaken het liefst gescheiden.

  c) U schreef

  de risico’s zijn nooit tot ’0′ te reduceren.

  Het is wellicht nieuw voor u, maar niets wat de mens onderneemt is zonder risico. 😉
  Of het nu het keukentrapje is, of het vliegtuig, er is altijd een kans dat het niet goed afloopt.
  Ook hier komt de factor tijd weer om de hoek kijken. Want met ontwikkeling in de techniek worden risico’s vaak kleiner.

  d) Uw begin-argument over de voorraden geeft al aan wat ik al zei. Men weet niet precies hoe groot deze zijn. Daar komt bij dat met het voortschrijden der techniek veel meer uit de schaliegasgesteenten gehaald zou kunnen worden. Ook om die reden heeft wachten zin (naast de reeds door mij genoemde reden, dat de overheid de extra geld toch alleen maar weer aan onzin zou uitgeven 😉 )

  e) Uw argument van de windturbine in de achtertuin is misleidend of op z’n minst onduidelijk. U schrijft hier namelijk niet dat u windturbines – als energie-leverant – ook niet ziet zitten. Op zee, op land, uit het zicht. Er zijn veel dingen, die men niet in zijn achtertuin wil hebben. De caravan van de buren valt er bijvoorbeeld ook onder.

  Ook over de door mij aangehaalde voorbeelden over (roof)vogels (en niet genoemd maar ook – vleermuizen), die het slachtoffer worden van de windturbines, halen de meeste burgers hun schouders op. Out of sight … out of mind. De natuurliefhebber denkt er wellicht anders over, vandaar dat ik dit weetje maar eens noemde.

  Echter wat de meeste burgers m.i ook interesseert is een lage energierekening, die bovendien ook reeel is. En stroom wanneer hij/zij op een moment, dat hij/zij dat nodig wenst te hebben.

  Het is dan niet reeel om te pleiten voor windturbine-parken, aangezien ze veel kosten met zich meebrengen, niet doorlopend energie leveren, en indien men ook de AGW-hypothese en/of peak-oil-hypothese aanhangt (waarover men feitenlijk steeds meer het bij het verkeerde eind blijkt te hebben) ook niet tot een
  gewenste energiebesparing leiden.
  Dat zit zo. In een welvarend land, wil men graag een betrouwbare altijd aanwezige energieleverantie hebben. Wind is niet altijd voorradig, en als die er niet is moet een snelle backup – in de vorm van een gas-gestookte centrale (deze heeft echter een lager rendement dan de beste kolencentrales, die langzaam gestart worden) aanwezig zijn.
  Hoe meer wind, hoe meer back-ups je moet inbouwen. En dat is dan energetisch ongunstiger. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de beschikbaarheid van neodymium, wat voor de magneten wordt gebruikt. 😉

 7. Hans Erren 4 juli 2013 om 21:49- Antwoorden

  Er wordt al bij een eeuw naar olie geboord in Nederland en al veertig jaar gefrackt. Het is geen nieuwe techniek en ook zijn er genoeg regels om de zaak veilig te laten verlopen voor drinkwater. Het probleem is dat er opeens gemeenten zijn waar een lokale ecologische wethouder zich gaat bemoeien met boorvergunningen die door economische zaken zijn verleend. Ook meent de Rabobank landbouwers te kunnen chanteren plotseling door leningen in te trekken als er op hun stuk landbouwgrond – volledig volgens de Nederlandse wet – naar delfstoffen wordt geboord.

 8. Dolf
  Dolf 4 juli 2013 om 21:55- Antwoorden

  Adviescommissie Kamp: Een groot deel van Nederland is geschikt bevonden om te boren naar schaliegas en steenkoolgas:

  http://www.energieoverheid.nl/2013/07/01/adviescommissie-kamp-breder-onderzoek-schaliegas-nodig/

  • JanWaalwijk 5 juli 2013 om 08:50- Antwoorden

   Ik geloofde al niks meer maar nu al helemaal niet meer, ik zou wel eens willen weten wie er in deze commissie zit en waarom. Net als bij dat energieakkoord, waarom was de onderhandelingsdelegatie samengesteld uit:
   -Werkgevers: wind op zee als land betekent opdrachten en $$$$ maar wind op zee levert meer $$$$ op (voor de werkgevers).
   -Werknemers: wind levert werk op (een mythe dat dat de economie ten goede komt maar zo denken ze nou eenmaal)
   -Milieuorganisaties: Nederland terug naar het pre-industriële tijdperk, elke maatregel hiertoe is welkom.

   Dus commissies onderhandelingsdelegaties voor energieakkoorden, ik vertrouw niks meer, maakt dat me skepties???

 9. Amadeus Gould 5 juli 2013 om 08:31- Antwoorden

  @Rolf Heijnen

  U krijgt het zwaar hier, ben ik bang.

  a) Allereerst maar
  de pdf van VITENS, waarin ze haar zorgen uit over de winning van schaliegas.

  Als je dit goed doorleest, zie je dat VITENS vanuit haar optiek een aantal punten opnoemt, waar ze zich zorgen over maken en graag ziet dat die weggenomen worden.
  Ik interpreteer dit als een “neen, tenzij”. Ik zou ook niet anders verwachten van een drinkwater-leverancier!

  Zo hoort het. Nooit de deur dichtgooien, wel je punten van aandacht naar voren brengen.

  En natuurlijk moet dit goed onderzocht worden. Technisch zijn er best goede oplossingen denkbaar om hieraan tegemoet te komen. En dat kun je uitzoeken en ook kijken naar ervaringen in andere landen.

  En wellicht – ik ben niet de mijnbouwkundig ir. met specialisatie in gas en petroleumwinning – zijn een aantal van de bezwaren reeds nu al weg te nemen.

  b) Verder is het wel frappant, dat de bezwaren van diepe boringen deels
  even goed kunnen gelden voor energie die men wil verkrijgen uit aardwarmte,
  zie bijvoorbeeld deze link.
  Heeft men gewoon een putje geboord zonder casing? Ik ken de details niet.

  Aardig is ook deze over bewoners die bezwaar aantekende tegen de aardwarmte van VITENS, die afkomstig blijkt van een diesel gestookte ketel,
  klik hier.

  Afgezien van het opvoeren van aardwarmte op de rekening (niet juist natuurlijk), is het wel goed dat VITENS, blijkbaar nu doet wat ze moet doen, d.w.z.
  schoon drinkwater leveren. En niet een activiteit ontplooien, die daar haaks op zou kunnen staan (= het leveren van aardwarmte, schaliegas-winning).

  Ik zie, die zaken het liefst gescheiden.

  c) U schreef

  de risico’s zijn nooit tot ’0′ te reduceren.

  Het is wellicht nieuw voor u, maar niets wat de mens onderneemt is zonder risico.
  Of het nu het keukentrapje is, of het vliegtuig, er is altijd een kans dat het niet goed afloopt.

  Ook hier komt de factor tijd weer om de hoek kijken. Want met ontwikkeling in de techniek worden risico’s vaak kleiner.

  d) Uw begin-argument over de voorraden geeft al aan wat ik al zei. Men weet niet precies hoe groot deze zijn. Daar komt bij dat met het voortschrijden der techniek veel meer uit de schaliegasgesteenten gehaald zou kunnen worden. Ook om die reden heeft wachten zin (naast de reeds door mij genoemde reden, dat de overheid de extra geld toch alleen maar weer aan onzin zou uitgeven 😉 )

  e) Uw argument van de windturbine in de achtertuin is misleidend of op z’n minst onduidelijk. U schrijft hier namelijk niet dat u windturbines – als energie-leverant – ook niet ziet zitten. Op zee, op land, uit het zicht. Er zijn veel dingen, die men niet in zijn achtertuin wil hebben. De caravan van de buren valt er ook onder.

  Ookde door mij aangehaalde voorbeelden over (roof)vogels (en niet genoemd maar ook vleermuizen), die het slachtoffer worden van de windturbines, halen de meeste burgers hun schouders op. Out of sight … out of mind. De natuurliefhebber denkt er wellicht anders over, vandaar dat ik dit weetje maar eens noemde.

  Echter wat de meeste burgers m.i ook interesseert is een lage energierekening, die bovendien ook reeel is. En stroom wanneer hij/zij dat nodig wenst te hebben.

  Het is niet reeel om te pleiten voor windturbine-parken, aangezien ze veel kosten met zich meebrengen, niet doorlopend energie leveren, en indien men ook de AGW-hypothese en/of peak-oil-hypothese aanhangt (waarover men feitenlijk steeds meer het bij het verkeerde eind blijkt te hebben) ook niet tot een gewenste energiebesparing leiden.
  Dat zit zo. In een welvarend land, wil men graag een betrouwbare altijd aanwezige energieleverantie hebben. Wind is niet altijd voorradig, en als die er niet is moet een snelle backup – in de vorm van een gas-gestookte centrale (deze heeft echter een lager rendement dan de beste kolencentrales, die langzaam gestart worden) aanwezig zijn.
  Hoe meer wind, hoe meer back-ups je moet inbouwen. En dat is dan energetisch ongunstiger.

  Only fools rush in….

 10. DWK 5 juli 2013 om 09:15- Antwoorden

  @HErren
  “Ook meent de Rabobank landbouwers te kunnen chanteren plotseling door leningen in te trekken als er op hun stuk landbouwgrond — volledig volgens de Nederlandse wet — naar delfstoffen wordt geboord.”

  waar lees je dat?

 11. harrynak 5 juli 2013 om 09:22- Antwoorden

  much ado about nothing?

  waarschijnlijk besluit Kamp tot het onder voorwaarden toe staan van proefboren want zonder deze weet je niet over wat voor winbare reserves je het hebt.
  vervolgens moeten de spelregels (regelgeving, belasting, etc) helder zijn en kunnen de private investeerders bepalen of ze het de moeite waard vinden om de noodzakelijke investeringen te doen om het te winnen.
  en dan zijn we 5 jaar verder en kunnen we wellicht nog tot 20 jaar extra van gasbaten, werkgelegenheid en aardgasonafhankelijkheid genieten.
  baten kan de overheid gebruiken om de kosten van de transitie en de overlast van de lokale burger te bekostigen. iedereen blij.

  of is dit te simpel?

 12. […] op van schaliegaswinning en roept zelfs dat 7 jaar winning de moeite niet waard is. Heynen probeerde bij ons al tevergeefs mensen schrik aan te jagen, toen onze Dolf van Wijk blogde over de veilige winning. Bovendien komen bij de winning van het […]

 13. Mr ken lex 21 september 2013 om 03:03- Antwoorden

  lening tussen private serieus bod

  Ik ben een persoon die voorziet in leningen vanaf 1000 €
  € 150 999 000, zal u een lening te vinden
  doorgaan met hun activiteiten, of het nu een project of
  Koop een appartement. Echter, de voorwaarden die door de bank. Alle mensen in staat om te reageren op hun toestand zal zijn, de rente bedraagt ​​3.% Per jaar. of als je het geld nodig om andere redenen, neem dan contact met mij op voor meer informatie, gelieve ons te contacteren met dit Email: kenlexloancompany1@gmail.com

 14. marleine 9 september 2015 om 10:11- Antwoorden

  lening bieden tussen bepaalde
  Ik heb de beschikking over een lening van € 2.000 tot 25.000.000€ in omstandigheden zeer eenvoudig. Ik maak ook investeringen en leningen tussen individuen van alle soorten. Ik bied credits samenwerking op korte, middellange en lange termijn met mijn advocaat. en onze transfers worden geleverd door een bank voor de beveiliging van de transactie.
  mail: jordiklaussverna@gmail.com

 15. U wordt verboden bank in een kaartensysteem opgenomen en u hebt het voordeel van de banken niet, of beter hebt u een project en

  financieringsbehoefte, een slecht dossier van krediet of behoefte aan geld om rekeningen, te investeren fondsen te betalen over de

  ondernemingen. Ik beschik over een kapitaal dat zal dienen om leningen bijzonder aan korte en lange termijn die van 1000€ toe te

  staan aan 65.000.000€ aan alle ernstige personen die van deze lening willen, gaat. 2% aangezien van belang het jaar volgens het

  geleende bedrag want bijzonder is wil ik de wet op de slijtage niet overtreden. Neemt ik contact op om de methodes aan te weten

  volgt. Bedankt om me direct op mijn adres mail samen te voegen dat volgt: sergio.polizzi1@gmail.com

Geef een reactie