average_frac_fluid_composition_2012

Bron: fracfocus.org

Tegenstanders van schaliegas wijzen op ‘het gebruik van chemicaliën’. Meestal detailleren ze niet verder, het woord chemicaliën geeft een eerste schrikeffect. Als je er dan nog een schepje bovenop wil doen maak je er ‘giftige chemicaliën’ van, zoals deze duurzaamheidshoogleraren in koor doen. Maar men is vooral bang voor water, zo blijkt.

De samenstelling van fracking-chemicals is bekend. Ze bestaan voor ruwweg 99% uit water met zand (9%) en 1% additieven. Het OGP (International Association of Gas & Oil Producers) heeft deze maand zijn website vernieuwd en geeft een uitgebreide lijst van gebruikte additieven. Bedrijven die boringen uitvoeren kunnen op vrijwillige basis per boring aangeven wat er precies gebruikt is. Dit kan iedereen opsporen via een kaart. OGP heeft ook een Europese versie maar die moet vanzelfsprekend nog meer inhoud krijgen.

Alle chemicaliën zijn giftig HH professoren, ook het zout op uw eitje
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals geologie en type boring, worden de additieven per boring samengesteld. Het water dient als drager en het zand om de spleten open te houden. De additieven vervullen vele functies. Ze bevat onder andere zuren om kalk op te lossen, gels om de additieven opgelost te houden en de boring te smeren, corrosie-remmers en biociden om biologische afbraak tegen te gaan. Deze stoffen zijn niets nieuws. Het zijn bekende werktuigen die vergelijkbare functies vervullen in allerlei toepassingen. Ook boringen naar ‘conventionele’ olie en gas maken gebruik van additieven om het boren efficiënter te maken.

Europa heeft chemicaliën over-gereguleerd
Dus waar zouden we bang voor moeten zijn ? De Europese REACH wetgeving is de meest uitgebreide stoffenwetgeving ter wereld en additieven voor boringen vallen hier ook onder. Dit betekent dat bedrijven als onderdeel van de stofregistratie risico-analyses moeten uitvoeren alvorens additieven te mogen gebruiken. Maar opgestookt door groenideologen zijn er altijd weer politici die nog verder gaan en extra wetgeving willen bedenken om de mede door hen opgeklopte angst te bezweren.

Niet-fossiele brandstoffen hebben we nodig…
…maar niet ten koste van alles. En groenideologie is een slechte raadgever zo weten wij (lezers) van Climategate al langer. De argumenten van de duurzaamheidshoogleraren dat ‘fracking veel energie kost en daarom het rendement van gas laag is’ snijden niet alleen geen hout, maar zijn ook beangstigend naief. Dat rekenen de fracking-bedrijven zelf wel uit hoor, wees maar gerust. Zij toetsen namelijk wel degelijk op rentabiliteit en als het geen energie oplevert verkoop je niets.

Schaliegas is geen wondermiddel maar wel een kans voor Europa
Schaliegas brengt de Amerikanen niet alleen goedkopere energie maar ook goedkope grondstoffen. Gassen zoals ethyleen zijn ook grondstof voor bijvoorbeeld plastics. Dat geeft extra concurrentievoordeel. Gezien de wankele concurrentiepositie van Europa in de wereld kunnen we het ons niet veroorloven schaliegas géén eerlijke kans te geven. Dat betekent dat baten afgewogen moeten worden tegen risico’s. En die moeten gestoeld zijn op feiten en wetenschap, verschuilen achter het voorzorgsprincipe is laf en onnodig. Politici zijn bereid om miljarden subsidie te besteden om ideologische doelen te halen, maar ondertussen is de maakindustrie in Europa al gezakt naar 16% in BNP aandeel. Die moet naar 20% voor echte banen en echte groei. Industriële concurrentiekracht heeft ook te maken met snelheid en 2020 is hééél dichtbij voor lange-termijn investeringen als schaliegas.

Europa ligt al mijlenver achter
Voortgang moet van de lidstaten komen, dus laten we even een rondje Europa doen voor nieuwe ontwikkelingen:

  • Het VK heeft nog geen commerciële extractie gestart, er zijn wel licenties uitgegeven
  • Polen heeft 111 concessies toegekend en er zijn 30 putten geboord
  • Roemenië heeft verscheidene concessies uitgegeven, boren begint in 2013 of 2014
  • Spanje is begonnen met exploratie, eerste resultaten geven groter potentieel aan dan verwacht, Spanje is wetgeving aan het ontwikkelen
  • Duitsland heeft 12 concessies toegekend, maar kent sterke publieke oppositie
  • Frankrijk heeft een moratorium ingesteld op exploratie licenties

Moed en inzicht van politici zal bepalend zijn of EU lidstaten verantwoord schaliegas gaan winnen en met de opbrengst welvaart en échte hernieuwbare energie ontwikkelen. De Europese maakindustrie heeft heel hard goedkopere energie nodig om mondiaal te concurreren en onze welvaart op peil te houden.

EIA_World_Shale_Gas_Map