Amerikaans zuidelijk moerasbos sneuvelt dankzij Europese klimaatsubsidies

Amerikaans zuidelijk moerasbos sneuvelt dankzij Europese klimaatsubsidies

De Stichting Essent Sustainability Development waarin VVD-gedeputeerde Bert Pauli zitting heeft, legitimeert averechtse gevolgen voor natuur en milieu via biomassateelt- en bijstook, en kan niet verantwoorden hoeveel CO2-emissies bijstook vermijdt. Ook stelt haar controle van duurzaamheid niets voor. Dat blijkt na literatuuronderzoek van doelstellingen én keuring van herkomst van de bijgestookte biomassa. Bosbouw voor houtpellets is de minst ecologische manier van houtteelt, die nu tot grootschalige kap leidt van natuurbos.

Controlemacht wassen neus
Brabants VVD-gedeputeerde Pauli is één van de 3 gedeputeerden in het Stichtingsbestuur (zijnde de verkopers) dat verder uit 3 Essent/RWE-bestuurders bestaat en één onafhankelijke volgens de statuten. De Stichting is onmachtig om RWE op afgesproken doelen af te rekenen. Eén van de doelen waaraan RWE/Essent zich zou moeten houden is ontwikkeling van windturbineterreinen in zee, die tevens enkel verschijnen door miljarden euro’s gemeenschapsgeld.

De voor vier jaar bestaande stichting- die februari 2012 actief zou worden- heeft als enige wapen, om via de rechter een boete van 20 miljoen euro op te leggen aan RWE/Essent. Dat bedrag is minder dan een honderdste van wat Essent al aan (MEP)subsidies ontvangt om bos uit de Appalachen in Georgia bij te stoken in de Amercentrale in Geertruidenberg. Een boete zou feitelijk een belastingteruggave betekenen.

Duurzaamheids-certificering papieren flop
Ook heeft het Green Gold Certificate van Essent- waarmee Pauli schermde in zijn non-antwoorden op Statenvragen over de met miljarden subsidies gesteunde biomassabijstook in de Amercentrale– geen toegevoegde waarde voor boscertificering ten opzichte van bestaande labels als PEFC en FSC, ook niet voor boseigenaren.

Dat stelt bosbouwconsultant Leffert Oldenkamp van het Technical Committee dat dit label moet keuren bij navraag. Zij adviseren om het te laten opgaan in één van de twee. De Amercentrale in Geertruidenberg is op 27 november 2012 gecertificeerd op bedrijfsvoering door een jurist. Deze controleert de papieren juistheid van bedrijfsvoering, op deze criteria.

Bosbeheer biofuels milieutechnisch nadeliger dan andere bosbeheervormen
Onduidelijk is wat de Green Gold Certificaten garanderen in ecologisch opzicht. Momenteel is het door Essent verstookte bos uit Georgia bijvoorbeeld S1-gecertificeerd, tot december dit jaar. Leveranciers in Georgia voldoen als zij de juiste papieren invullen over houtherkomst, wanneer een Control Union-consultant een dagje langskomt. Maar zoals recent Amerikaans bosbouwonderzoek Evaluating Forest Biomass Utilization in the Appalachians toont:

 • – komen voorlopig alle houtpellets uit natuurbos in de Appalachen, omdat er nauwelijks voor houtpellets bos werd geteeld voor van klimaatbeleid sprake was enkele jaren terug: allemaal bos dat hier al stond en zonder Nederlands/Europees klimaatbeleid niet tot CO2 was verstookt.
 • – vraagt de teelt van houtpellets om omvorming van natuurbos in intensieve houtakker-monocultures, die sterker worden bemest om nutrientenonttrekking te compenseren. Houtpelletbos vraagt ander beheer (jonge snelgroeiende bomen in dichtere opstanden, geen oude bomen)
 • – leidt de oogst van houtpellets tot bodemerosie, verarming van de bodem en grootschalige bodemverarming door nutrientenonttrekking, met name van calcium: In tegenstelling tot kap voor (bouw)hout wordt namelijk alle droge stof en kleine takjes onttrokken. Totale kaalkap voor biomassa leidt tot meer dan 90 procent onttrekking, terwijl bij dunningen voor bouwhout onttrekking van 10 procent gewoon is. Laatstgenoemde zorgt voor behoud van meer ecologische functies en voorkomt erosie.
 • Swamp Loggers

  Swamp Loggers

  Europese houtpelletvraag leidt tot natuurbosverwoesting
  Ook stellen de standaarden van Green Gold dat EEN DEEL VAN de herkomst van alle bijgestookte houtpellets verantwoord hoeft te worden, als dit al mogelijk is. Zoals verslaggevers van de Wall Street Journal vaststelden blijkt dit in de praktijk onmogelijk, en sneuvelt ook 100 jaar oud natuurbos. Zoals de Wall Street Journal al meldde op 28 mei worden nu in North Carolina massaal weer moerasbossen ontgonnen om aan de Europese biomassahonger tegemoet te komen, waardoor 1,9 miljoen ton pellets in 2012 naar Europa werden ge-exporteerd om bij te branden in kolencentrales. Dit om aan Europees klimaatbeleid te voldoen. Dankzij de miljardensubsidies verdwijnt nu ook goed zaaghout in de Essentkachel, waardoor houtprijzen door het plafond schieten, zo meldde de Economist.

   De Verenigde Staten zijn belangrijk leverancier omdat zij minder strenge (ecologische) regels voor houtkap hebben dan Europese landen, zo stelt de Wall Street Journal. De houtpelletvraag leidt wel tot economische opleving van bosbouw, waar deze eerder was gestaakt. De Europese houtpellethonger is dus eigenlijk een vorm van gesubsidieerde klimaatmarshallhulp aan voorheen economisch niet renderende Amerikaanse houtboeren. De praktijken die Stichting Essent Sustainability Development legitimeert zijn onweerlegbaar tegenstrijdig met mondiaal beleid tot behoud biodiversiteit.

  Bert Pauli (VVD) zal zich moeten verantwoorden
  De meeste pellets in de Benelux worden in Nederland verstookt door Essent, met een geschatte 4 miljard euro subsidies uit de MEP Gelden. Essent verstookt een geschatte 5000 euro subsidies per uur. Over de exacte getallen bestaat onduidelijkheid, Pauli en Essent weigeren openheid te geven over de exacte hoeveelheden gemeenschapsgelden die hier onder het mom van duurzaamheid in de zakken van het voormalige nutsbedrijf verdwijnen. Woorden schieten tekort over deze legalisering van milieudegradatie, waarbij milieucriminaliteit een vorm van milieubeleid is geworden, bedoeld om bedrijven en bestuurders een groen verfje te geven.

  In mijn opvolgende posting over VVD-er Pauli toon ik tevens aan dat het Green Gold Certificate slechts een slag in de lucht kán maken over CO2-emissies en zich bezondigt aan valse concreetheid. Die zijn onmogelijk te verantwoorden tot gram achter de komma per MWh, omdat daarvoor de telmethodes in de bossen ontbreken. Het enige dat certificering zéker toevoegt is papierwerk. Nou Bert Pauli, tot de volgende posting maar weer…