NologoIn De Ingenieur van deze maand bevestigt communicatiespecialist en ingenieur Remco de Boer mijn kritiek dat het verzameld onbenul der mediasukkels van NL – ook wel journalisten genoemd- te vaak als kritiekloze spreekbuis fungeert van milieuactivisten. Wij berichten al over de anti-schaliegas-hoogleraren – de usual suspects onder aanvoering van hoogleraar Petitiemanagement en klassieke leuterkunde Jan Rotmans. Zij lanceerden hun actiepetitie tegen schaliegas in de krant van de groene kousenkerk Trouw.

Meteen doken de ultrasukkels van het NOS-journaal er bovenop om het prime time uit te zenden. Zonder één basale journalistieke vraag te stellen: hebben deze hoogleraren wel de expertise om over het boren naar schaliegas te oordelen? Het zou media als de NOS en ook RTL sieren wanneer ze eindelijk eens hun huiswerk goed deden, en niet ieder stukje groen slijm uit de strot van een milieu-activist – hoe academisch het ook klinkt- op prime time over het scherm uitsmeren. Dat is ordinaire publieksmisleiding.

Schaliegas, niet doen?
Ach, laat ik gewoon Remco de Boer zijn uitstekende column citeren, hoort u het ook eens van een ander:

De ondertekenaars zijn bijna allemaal professor op het gebied van duurzaamheid en milieu. ‘Duurzame transities. Milieuwetenschappen, cultuur en religie’, Filosofie van Duurzame ontwikkeling. Geen van hen heeft aantoonbaar verstand van het winnen van gas en de risico’s daarvan, laat staan dat ze zich wetenschappelijk op kunnen laten voorstaan. Natuurlijk staat dat een opinie niet in de weg. Wie ergens tegen is moet dat kunnen zeggen. Maar de hoogleraren deden veel meer dan dat: ze wekten de suggestie verstand te hebben van de risico’s van schaliegas. En dan wordt het tricky.

De Boer vindt de manier van kritiek leveren hoogleraaronwaardig. Ze roepen maar wat over de risico’s/ecologische schade, die ‘een veelvoud’zouden bedragen van de opbrengst. Nergens maken de aan hun leerstoel plakkende milieuactivisten duidelijk hoeveel en waarop die bewering is gebaseerd. Ook waren de hoogleraren tegen proefboringen.

‘…wat natuurlijk bizar is: hoogleraren die tegen onderzoek zijn. Nog een claim: de boortorens zouden landschapsvervuilend zijn. Geen woord over de duizend windturbines die het kabinet de komende zeven jaar op land wil zetten. Die staan enkele decennia en zijn pakweg 150 meter hoog: boortorens zijn slechts 30 meter hoog en staan slechts enkele maanden. …

Het manifest lijkt in alles zo uit de pen van de milieubeweging gevloeid en precies daar wringt hem de schoen.

Privéstandpunt niet onder hoogleraartitel
Volgens De Boer hadden de deelnemers hun hoogleraarschap niet voor privéstandpunten mogen misbruiken. Hear hear! En hij vindt, net als ik, dat media beter hun huiswerk moeten doen.

Deugdelijke berichtgeving mainstreammedia over klimaat en energie berust op toeval
Onze hoogleraar petitiemanagement en toegepaste Twitterkunde Jan Rotmans en zijn extreem linkse vrindjes van de protestgeneratie zit maar publieke tijd en geld te verdoen met het ventileren van zijn particuliere transitie-ideologie, een soort Marx 2.0 voor het klimaatproletariaat.Dat het dagblad van de Groene Kousenkerk Trouw daar onder de ex-CPN’er Willem Schoonen mee wegloopt is tot daar aan toe. Trouw is geen journalistiek medium, maar een post religieus partijorgaan, windmolens zijn het nieuwe kruis der verlossing bij Trouw en gevoel is de nieuwe rede. Maar waar zijn de journalistieke media?

Wanneer je al eens een kloppend item over klimaat, energie en milieu ziet bij de NOS- zoals over de houtpelletzwendel- is dat louter toeval, of omdat het in een klassiek milieuactivistisch straatje past.

Schade weer aangericht, en daar was het de Rotmensen om te doen
Het is lullig: de 10-20.000 mensen die De Ingenieur lezen zijn exact opgeleid en tot rede in staat. Die hadden net als De Boer zelf tot deze analyse kunnen komen. Bij Jan Publiek en het verzameld onbenul der politiek is zo weer vrees gewekt: en angst zaaien leek mij het hoofddoel van Rotmans en de zijnen, ook op hoogleraarsniveau bestaan veel redeloze angsten.

PS Wie is Remco de Boer ook alweer? Inderdaad het is de auteur van het opzienbarende milieualarmisme ontmaskerende boek:

Bestel op zijn site!