bizarro-creationism

Ik moest wel even slikken toen Dr. Roy Spencer – een van de iconen van het klimaatscepticisme – in de video van de US Senate hearing van afgelopen donderdag bevestigend antwoordde op de vraag van de democratische senator Sheldon Whitehouse of het klopte dat Spencer van mening is dat “de theorie van de schepping” een betere wetenschappelijke basis heeft dan de evolutietheorie. Ga het zo maar zelf even beluisteren hieronder in de video, maar Spencer’s antwoord bezorgde me zelfs kriebels:

Ik geloof dat de evolutietheorie voornamelijk religie is, weliswaar een naturalistische religie en mijn geloof erin is niet sterk genoeg om te geloven dat alles toevallig is gebeurd. Je moet weten dat er een boel studies zijn die aantonen dat statistisch gezien niet toevallig alle elementen van een DNA-molecuul bij elkaar kunnen komen, ook al geef je dit proces miljarden jaren de tijd en betrek je alle materie van het universum in je vergelijking. Dus wat ik zeg is dat sommige wetenschapsgebieden meer met geloof van doen hebben dan met bekende wetenschap en daarom sta ik open voor alternatieve verklaringen.

Whitehouse herhaalt zijn vraag: denkt u echt dat dat “de theorie van de schepping” een veel betere wetenschappelijke basis heeft dan de evolutietheorie? Spencer antwoordt:

Ik denk dat je me zou kunnen laten debateren met iemand van de andere kant en dan zou ik meer wetenschap kunnen ophoesten die ondersteunt dat leven gecreeërd is dan dat zij bewijs kunnen aandragen dat het leven is ontstaan uit natuurlijke random processen.

Ik had géén idee! En ik ben hier best wel BOOS over! Waarom? Om te beginnen is het zo dat ik al jaren links en rechts en vooral links lees dat klimaatontkenners ook creationists zijn en dus eigenlijk totale onbenullen. Ik voel me nu een beetje als iemand die aldoor om zich heen hoort smiespelen dat mensen die Smit heten kinderen mishandelen – waartegen ik me dan telkens vermoeider verweer – en dat ik tien jaar later ineens lees dat de oorzaak van het gesmiespel is dat er ooit in mijn dorp een Smit was die best heel aardig was behalve dat hij zijn eigen vijf kinderen op gruwelijke wijze om zeep hielp.

We kunnen het ook heel onschuldig duiden, dat de wetenschapsgeschiedenis nu eenmaal bol staat van de genieën die op een ander terrein idioten (in de oud-Griekse betekenis van “leek” of “amateur”) blijken te zijn. Zoals de sceptische paleoklimatoloog Bas van Geel om zijn linkse wereldbeeld te redden niet nalaat te bazelen over oceaanverzuring. Of zoals Einstein bazelde dat God niet dobbelt. Of zoals Linus Pauling – de meervoudige Nobelprijswinnaar waarvan Einstein aangaf dat diens theorieën te moeilijk voor hem waren – die – tot hij zelf aan prostaatkanker overleed – beweerde dat alle ziektes genezen kunnen worden als je maar hoge dosis vitamine C slikte (zie recent artikel Paul Offit).

En we kunnen ook inhoudelijk luisteren wat Spencer zegt en ook wat hij hier op deze website van high profile bekeerlingen schrijft. Om met dat laaste te beginnen. Spencer was eerst geen belijdend Gristen maar later toen vrienden hem meer vertrouwd maakten met de Bijbel wel. Hij gelooft nu – na herhaald lezen – echt dat dit boek voor het allergrootste deel op waarheid berust. Nu dan over zijn quotes hierboven. Om te beginnen heette Darwins revolutionaire boek niet “The Origin of Life” maar “The Origin of Species”. Rot op zeg! En verder ontwikkelde hij zijn theorie los van enige kennis over DNA. Het DNA molecuul is voor de evolutietheorie geen noodzakelijke aanname. Nu we sinds Watson & Crick (1953) weten dat DNA de erfdrager is, die uitstekend past binnen Darwins theorie, moeten we tenminste ook vaststellen dat Darwin nergens stelt dat de allereerste vonk van leven ook door evolutie werd bepaald. Voor zover ik weet was Darwin een godvruchtig man. Al zou DNA en misschien wel de eerste eencellige door een ruimteschip zijn bezorgd, dan nog heeft wetenschap aangetoond dat Darwins theorie het best verklaart waarom we vandaag de dag zitten met vreemde beestjes als de drievleklangpootmug. Ik noem dat dier omdat er net gisteren bekend is gemaakt dat er 18 nieuwe insectensoorten in Nederland zijn beschreven en verwijs daarvoor met plezier door naar Vara’s Vroege Vogels.

OK er is ook een wetenschappelijke revolutie gaande in de evolutieleer. Namelijk de epigenetica. Het inzicht dat afhankelijk van gebeurtenissen en voeding bepaalde genen actief worden en sommige juist niet. En zelfs het inzicht dat die epigenetica al in de baarmoeder optreedt. En zelfs zoals een Zweedse studie aantoonde dat diabetes tot in de derde generatie verhoogd is nadat een eerste generatie een hongersnood meemaakte. Onderzoek naar de Nederlandse hongerwinter is cruciaal geweest binnen deze jonge wetenschap.

Nu zal ik meteen ook maar uit de kast komen dat ik op mijn manier ook een evolutiescepticus ben in de zin dat ik het totaal niet eens ben met Dawkins selfish gene dat het leven zou draaien om de zelfrealisatie van DNA. Ik denk dat de leer van de epigenetica mijn theorie ondersteunt dat in de evolutie niet de erfeigenschappen bepalend zijn voor de succesvolle voortplanting (en dus evolutie) maar de mate waarin een individu die erfeigenschappen epigenetisch weet in te bouwen in een enthousiast levensproces. Noem het Schopenhauers “Wille zum Leben” of Nietzsches “Wille zum Schein” (ja voor hij over “Wille zur Macht” schreef hield hij zich meer bezig met de Dionisysche Verklärung). Ik beweer dat het voor de voortplanting van een zwemmende hond op weg naar zeehond voor zijn voortplantingssucces meer van belang is hoeveel plezier hij uitstraalt bij het zwemmen, dan hoe goed hij zwemt. Misschien vangt de betere zwemmer meer vis, maar de leukere zwemmer vangt meer vrouwtjes. En die leukere zwemmer trekt vooral meer vrouwtjes aan die zwemmen ook heel leuk vinden. Plezier + plezier = meer plezier. De reden ook dat we nog 1000 jaar vooruit kunnen met sportrecords omdat lopers het met lopers doen en zwemmers met zwemmers. Ik heb over deze theorie gemaild met mijn held de evolutiebioloog Peter Grant die met zijn baanbrekende onderzoek op de Galapagoseilanden model stond voor Jonathan Weiners populair wetenschappelijke boek The Beak of the Finch. Hij begreep niet eens wat ik bedoelde. Zo zie je maar weer de kracht van paradigma’s.

Ik ben trouwens de eerste om te erkennen dat het Christendom als praktische levensfilosofie een prima denkkader biedt, zeker als je er een vleugje Boedhisme, Confucianisme en Taoïsme bij pakt. Maar potverdikke Roy Spencer laat je echt even nakijken. En als zou je denken wat je denkt ga je het nog niet roepen en al helemaal niet op een US Senate hearing en al helemaal niet als een democraat het aan je vraagt. Hoe autistisch kun je zijn! Zou hij ook geantwoord hebben als Whitehouse hem naar zijn sexleven had gevraagd? Tuurlijk niet! Sommige dingen zijn privé. Zoals Bjorn Lomborg, Richard Tol en Roger Pielke Jr. ook wijselijk voor zich houden dat ze eigenlijk ook geen ene snars geloven van het CO2-sensitivity verhaal. Ik bedoel: dat Fred Singer ooit betrokken is geweest bij studies die aantonen dat meeroken lang niet zo schadelijk is als door de antirookbeweging wordt gezegd (en wat ook echt zo schijnt te zijn) dat is al schadelijk genoeg voor de sceptische beweging. En om dat openlijk te gaan erkennen dat je een creationist bent en dat je gelooft dat alles in de Bijbel waar is! Stuitend gewoon. Om dus Dr. Roy Spencer even verschrikkelijk op zijn nummer te zetten toon ik jullie nu eerst de baanbrekende film Zeitgeist die meteen aan het begin gehakt maakt van de waarheidsaanspraken van het Christendom.

[youtube id=”LPR2pNDnkPs” width=”600″ height=”340″ position=”left”]

Ter verduidelijking: ik heb de wetenschap hoog zitten en ben zelf tot de conclusie gekomen dat 9/11 inderdaad door CIA, FBI en aanverwante organisaties moet zijn georganiseerd. Alarmistische gemeenschap: hang het aan de grote klok – Spencer is een creationist en Smit gelooft in complottheorieën. Ik voeg eraan toe dat ik zeer sceptisch ben op het vervolg van Zeitgeist: Zeitgeist Moving Forward – omdat de makers daar zelf uit de kast komen als maakbaarheidsdenkers, alarmisten en zeurkousen die vinden dat de wereld op een nieuwe leest moet worden geschoeid.

En helemaal onderaan dus Spencers gebazel over de schepping, gevolgd door zijn wel ter zake kundige betogen over klimaat en vooral de aardse temperatuur. Want daar weet die man echt alles vanaf. Ach waar is de homo universalis gebleven?

[youtube id=”v3dIMWUGKcg” width=”600″ height=”340″ position=”left”]