wilders-lepen

Het me in de jaarlijkse eindspurt naar de zomervakantie waarin bij in ieder harmonieus kinderrijk gezin de prioriteiten ver liggen van de (inter)nationale politiek een beetje langs me heengegaan, maar ook ik vond het vreemd dat Wilders ineens handje moest schudden met Marie Le Pen en Philip Dewinter. Moeten wij daar wat mee op Climategate.nl? In zoverre wel, dat de op klimaatgebied meest hoopvolle rechtspopulistische partij van Europa, de UKIP van Nigel Farage, niets met deze vage clubs van doen wil hebben. Daarom ben ik René Couperus zeer erkentelijk dat hij in zijn column in De Volkskrant vandaag zegt waar het op staat: Wilders is een principiële lijn overgestoken.

couperus-onschuld-pvv

Hierbij vind ik het wel weer erg grappig dat in het Franse commentaar bij bovenstaande foto (zie artikel) Wilders en Le Pen over en weer aangeven hoe extreem de ander wel is en hoe gematigd zij zelf. Zo is Le Pen niet tegen de Boerka en ook niet voor een verbod op de Koran. Ook ziet ze de islam niet als principieel strijdig met de democratie, wat natuurlijk het hoofdstandpunt is van de PVV. Wilders op zijn beurt verzekert dat hij geen racist of fascist is en dat hij nooit met fascisten zoals Le Pen en Dewinter in een fractie in het Europees parlement zou gaan zitten. Wat natuurlijk positief is aan het handjes schudden is dat praten altijd goed is en dat je je niet moet laten ringeloren door de politiek correcte media.

Waar het mij om gaat is dat er geen partij is in Nederland die openlijk strijd voor een hernieuwde scheiding van staat en kerk door het geleidelijk weer buitenwerken van de milieubeweging, de kerk van de milieureligie, uit het politieke proces. Zelfs SGP en Christenunie verzetten zich niet openlijk tegen de duurzame afgoderij. Binnen het CDA schijnt er vroeger één milieuscepticus te zijn geweest en die is nu in een ver stadium van dementie (wie geeft me die naam?). Man wat zou Buma met dit issue zetels kunnen winnen. De linkervluegel is gemakkelijk te paaien door met de vrijgekomen klimaatmiljarden deels weer meer ontwikkelingssamenwerking te gaan doen. In tegenstelling tot de Duitse FDP is er binnen D66 zelfs geen kiem van scepticisme te vinden (ik hoop dat ik ernaast zit). De SP die het toch in haar genen heeft om te strijden tegen special interests en duurzaam roofkapitalisme op kosten van de burger slaapt, ondanks Marx’ waarschuwing voor het religieuze opium. Ach en de P-VVD-A dat is het machtsgeile CDA van vroeger.

Intellectueel solide
Tuurlijk: in zijn krtiek op de 6 miljard bezuinigingen heeft Wilders het weer over: “snijden op die miljarden uitgaven aan de EU, op ontwikkelingshulp, op subsidies, op die malle windmolens, op massa-immigratie en andere dure linkse hobby’s.” Maar dat is toch geen filosofisch goed beargumenteerde strijd tegen de infiltratie van ons nationale en Europese bestuur door ecozeloten! Op facebook deelde iemand dit artikel uit begin juni op Forbes: In Their Own Words: Climate Alarmists Debunk Their ‘Science’. Verplichte kost voor ieder aanstormend politicus die met voorkeursstemmen de kamer in wil en die een intellectueel solide klimaatsceptische vleugel wil beginnen. René Couperus misschien? Wat mij betreft mag die partijvleugel klimaatsceptisch zijn én pro-Europees: want juist in Brussel moet de strijd gewonnen worden.