Vijanden van Vrijheid en Democratie

Vijanden van Vrijheid en Democratie

Henk Kamp (PvvdA), Minister van Economische Zaken wil lasten van burgers en bedrijven verder verzwaren via de energierekening. Dat melden VVD-leden na de Partijraad Energie van de VVD in Barneveld. Kamp wil tegen CPB-advies in meer windmolens bouwen bij overcapaciteit, als symbolische manier om tegen weersverandering te strijden. Hoewel de Algemene Rekenkamer al vaststelde dat molensubsidies netto geen fossiele brandstofbesparing (CO2-uitstoot) bewerkstelligen. Kamp bracht in Barneveld VVD-leden tot zwijgen, toen ze de rentabiliteit van windparken ter sprake brachten.

Liberalen 2.0: de overheid weet wat het beste voor u is (….)
Zowel CPB als de Algemene Rekenkamer adviseren negatief over de rentabiliteit van miljardensubsidies aan windmolens op land en zee als middel om minder fossiele brandstof te gebruiken. De Rekenkamer liet al zien dat in een systeem van emissiehandel ook geen CO2-emissiereductie optreedt wanneer je windmolens subsidieert, én toonde dat er geen enkel inzicht is in de rentabiliteit van klimaatsubsidies. CE-Delft toonde al dat subsidies aan dure wisselvallige energie (duurzaam) de duurste manier van klimaatbeleid is (euro per vermeden ton CO2), wat internationaal onderzoek van Bohringer en Rosenthal al bevestigde. Overigens is het CE-Delft-onderzoek een herhaling van wat de Algemene Rekenkamer al in 2007 vaststelde: klimaatsubsidies werken niet doelmatig.

De Rekenkamer behoort tot de meest waardevolle beleidstoetsende organen van ons land, dus negeert Kamp dat.
Kamp legt deze adviezen ongelezen naast zich neer, en toont dat hij meer waarde hecht aan campagnes van Greenpeace/Groen Links en opgeklopte mediaberichtgeving over klimaat dan dit belangrijke orgaan. Omdat burgers zelf volgens Kamp niet weten wat goed voor hen is, moet de overheid hun zoveel mogelijk geld afnemen, zodat de overheid dat in utopische wereldverbeter-programma’s investeert.

De nieuwe leus van de VVD luidt: betuttel, bestraf en bespioneer de burger, overheid eerst!
Tijdens de partijraad is Karl Marx tot VVD-partijfilosoof verheven, en alle leden kregen Das Kapital mee als huiswerk om de Meerwaardetheorie eigen te maken. Volgens Henk Kamp moet de overheid de burger dwingen tot consuminderen door belastingen te verhogen en via campagnes die de burger moeten heropvoeden. (zie het NOS journaal waarin Sharon Dijksma zelfs tot in onze keuken wil bepalen wat wij moeten eten of weggooien, terwijl het EU-regulering is die maakt dat horeca overbodig voedsel niet meer aan biggen mag voeren maar moet dumpen) Het liberale gedachtegoed van de VVD houdt nu in dat de overheid het beste weet wat goed voor burgers en bedrijven is, en daarom hun geld in beheer moet nemen om ze te betuttelen.

Burgers en bedrijven zijn de batterijtjes die Kamp zijn uitdijende beleidsbureaucratie voeden van Agentschap.nl. Kamp heeft een portret van Mao boven zijn bureau gehangen, die hij als zijn grote voorbeeld beschouwt. Met name Mao’s Lange Mars is van blijvende inspiratie voor de wijze waarop cryptoliberaal Henk Kamp het Nederlandse volk wil leiden richting Duurzaam Avondland en de strijd tegen het weer, dat door het Westerse kapitalisme en uw overconsumptie in de war raakte.

Net als bij de lange mars zal voorzitter Kamp de lege batterijtjes langs de weg gooien, en weer nieuwe plaatsen. Uiteindelijk heiligt het Grote Doel de middelen. Nu 40 procent van de bedrijven al in financieel zwaar weer zit, is dat volgens Henk Kamp een nieuw bewijs dat alleen de overheid de economie kan leiden.