Visserijmortaliteit in vrije val in Noordzee door 40 procent vlootkrimp

Visserijmortaliteit in vrije val in Noordzee door 40 procent vlootkrimp

Vara-types verwarren milieu-negativisme vaak met ecologie, om de ecoproletarische revolutie te verkondigen. Gisteren maakte Joop.nl daarom reclame voor anti-visserijfilm ‘Losing Nemo’, Karl Marx voor het Mariene Milieu, dat door het grootkapitaal wordt uitgebuit. Toevallig weet ik iets van het dossier, en dus blijkt dat vrijwel iedere claim in de film op zijn best half waar is, of op onwaarschijnlijke projecties gebaseerd. Ook doet Joop.nl er nog een schepje bovenop, in haar poging het drama dichterbij huis te halen. Francisco van Jole, wat wil je hier nu mee bereiken? Heeft Van Jole Das Kapital nog steeds onder zijn kussen?

Met Noordzeevis weinig tot niets meer aan de hand
Een mooi voorbeeld is het volgende Joop.nl-citaat:

Afgelopen week bracht de Raad voor Onderzoek der Zee nieuwe feiten naar buiten over de visstanden in de Noordzee. Het kabeljauwbestand bevindt zich al jaren op een dieptepunt en ook met de zeebaars gaat het slecht.

Dat er jarenlang veel minder kabeljauw in de Zuidelijke Noordzee zat dan in de jaren 60-70 (de gadoid outburst, historisch exceptioneel veel kabeljauw)en de piek in de jaren ’80 is een feit, maar het bestand is nu juist herstellende. Het is een koudwatervis (tot 13 graden), dus de door onze Marcel Crok en Jos de Laat onderzochte temperatuursprong van 1 graad tussen 1987 en 1991 kan in de Zuidelijke Noordzee invloed hebben. In de koude wateren van de Noordelijke Noordzee en Barentszee was niets aan de hand: de meeste geconsumeerde kabeljauw komt daar ook vandaan. Dat zijn de feiten.

    Dat van de zeebaars verdient geen ongefundeerd moddergooien richting vissers. Wel onderzoek, dat begint door eerst ook naar vissers te luisteren: ik hoorde hoe MSC-erkende staandwantvissers dwars op de trekroute netten plaatsen en waarschuwen dat dit het bestand zou kunnen schaden. Het is een gerucht, we weten het niet en kan aanleiding tot inspectie zijn. Maar daarnaast kan ook kouder water door 3 opvolgende strengere winters deze meestal zuidelijker voorkomende vis beïnvloeden. Iemand een idee?

Losing Nemo? Losing our mind for money
Verder bevinden de belangrijkste bestanden voor Nederlandse visserij, tong, schol, haring en markeel zich binnen MSY, zoals wij al lieten zien, dus waar is nu die uitbuiting van de zee door het grootkapitaal? Niet bij ons, doei! Losing Nemo is dus weer de typische glas-is-half-leeg-wereld-vergaat-door-kapitalisme-humbug, die de Vara gebruikt om ook onze vissers te kunnen belasteren.

Zo halen ze ook wéér de uit zijn verband gerukte ‘zee is leeg in 2048’ uit de oude doos: een in media gehypete bijzin in de studie van Worm et al in 2006, rechtgezet in Worm en Hilborn in Science ‘Rebuilding Global Fisheries’. Omdat de claim zoveel controverse veroorzaakte moest deze studie in 2009 een realistisch beeld geven. Het verschil tussen Joop.nl en Climategate.nl is dat ik de betrokken wetenschappers zelf advies heb gevraagd, en Joop.nl met morele pretenties genoegen neemt. Zie hier mijn eerdere bespreking, ook van de kwallenclaim, nadat ik Ray Hilborn om advies vroeg.

Francisco van Jole, wat wil je hier nu mee bereiken?
De proletarische zee wordt kortom weer uitgebuit door het grootkapitaal, een marine variant op Das Kapital van Marx, en voor zo’n website moeten wij dan belastinggeld afdragen. Het enige dat paniek over milieu oplevert is praktijkvreemd paniekbeleid als de Discardban, dat het negatieve wereld- en mensbeeld van deze wereldverbeteraars herbevestigt.

En het lijkt mij dat het ze daar ten diepste om is te doen: kijk ons eens Gutmensch zijn en bezorgd over de wereld, morele zelfprofilering is een verdienmodel om prestige en subsidies binnen te harken. Of niet Van Jole? Wat wil je nu bereiken hiermee, behalve aandacht voor jezelf?