VVD Kabinet ambieert zelfmoord Nederland met lobbycoup SER klimaatakkoord

VVD Kabinet ambieert zelfmoord Nederland met lobbycoup SER klimaatakkoord

Op basis van ‘anonieme bronnen’zou het ANP melden volgens ‘de Groene Courant’ dat het Kabinet instemt met de hier beschreven lobbycoup van nutsbedrijven en milieuclubs-het SER Energieakkoord.

Vergeet wat de incompetente ultrasukkels van het NOS-journaal u wijsmaken: Het Energieakkoord is geen energieakkoord: een energieakkoord zou de Nederlandse energiezekerheid garanderen tegen laagste prijs. Het SER-akkoord is aanvullend klimaatbeleid. Dat is gericht op het zo zwaar mogelijk subsidiëren van inefficiënte energievormen ten koste van belastingbetaler en energieconsument in de diepste economische crisis sinds de jaren ’30, kudo’s van Greenpeace: alsof je Stichting Martijn baas maakt van de Kinderopvang in Nederland. IN het kort komt dit extra klimaatbeleid er op neer dat:

  • Nederland tientallen miljarden belastingeuro’s gaat investeren in overcapaciteit aan windenergie (3 maal zo duur als gewone stroom, maar dan wisselvalliger), tegen CPB-advies in terwijl onze economie in een dieptepunt zit
  • de nutsbedrijven hebben bedongen dat zij geen Kunduz-kolenbelasting krijgen opgelegd na 2016. Zij stemmen in ruil daarvoor in met 4 gieg wind-overcapaciteit (tegen geschatte subsidies van 20 miljard euro of meer) als ze daar ook maar extra subsidies voor krijgen.
  • De nutsbedrijven mogen tegen miljarden euro’s subsidie extra Amerikaans natuurbos bijstoken in hun kolencentrales
  • Iedere huizenbezitter krijgt meer isolatienormen opgelegd en aanvullende overheidsbemoeienis, en de isolatiepolitie van de overheid komt kijken of u wel aan hun doelen voldoet
  • U mag via extra belasting met een ‘energiebesparingsfonds’betalen voor iemand anders die zijn huis verbouwt
  • We krijgen nog grotere overheidsbemoeienis en uitdijing van het klimaatambtenarenapparaat, zogenaamd om ‘energiebesparing’door te voeren. Terwijl onze schatkist met alle energieaccijns (60 procent van de totaalprijs van uw stroomrekening) leunt op energieverbruik, en de overheid baat heeft bij méér verbruik: het resultaat wordt dus én meer energieverbruik én meer belasting
  • Uiteraard horen we ook loze kreten over ‘15.000 extra banen’, alsof de overheid banen kan creëren: ongetwijfeld zullen de sukkels van het NOS journaal dat papegaaien. In de Sovjet Unie was dat zo ja, iedere door de overheid gemaakte baan gaat echter ten koste van de productieve sector.

dogwood_alliance
Elsevier- het medium naast Climategate dat haar klimaathoofd koel houdt –gaf al een vollediger opsomming. Let wel, deze extra lastenverzwaring en vergroting van overheidsbemoeienis gebeurt onder een VVD-kabinet…

De norm van 16 procent dure en wisselvallige energie uit wind en het verstoken van Amerikaans bos in kolencentrales (biomassa) is weer teruggeschroefd naar 14 procent. Dat is nog steeds te veel, en zoals ik al beschreef geeft deze norm een aanslag op de natuur: zie mijn kersverse blog over de Dogwood Alliance die tegen deze door de Nederlandse overheid gestimuleerde milieucriminaliteit- boskap voor bijstook in kolencentrales- protesteert.

Dit kabinet moet zo snel mogelijk vallen. De VVD heeft haar kiezers verraden. Liever Wilders dan dit. Een proteststem dan op de SGP?