Nooit Overtroffen Supersukkels

Nooit Overtroffen Supersukkels

De meeste klimaat’wetenschap’ bestaat uit redeneringen van het kaliber ‘als een hond een koe was, had ze uiers’. Als de wereld in 2035 écht 2 graden warmer is dan nu, én al onze aannames over de correlatie temperatuur-schade kloppen dan kost dat 35 biljoen euro. Ze kloppen alleen nooit, want als er één slechte graadmeter voor de toekomst bestaat, dan zijn dat wel trends uit het heden en verleden.

Je moet wel een redactiesukkel bij de NOS zijn om dergelijke ‘als een hond een koe was’-beweringen zonder enig nadenken te kopiëren, puur omdat het in Neetjur schijnt te staan, en omdat het vast heule belangrijke meneeruh zijn die het zeggen. Het criterium autoriteit, het enige waarop een NOS-sukkel nieuws selecteert. En dus doen ze het weer, met ‘Noordpool economische tijdbom‘. Iemand had in Hilversum bij het gretig kopiëren van dit persbericht zijn hersens thuisgelaten.

Zo’n 80 procent van de kosten komt voor rekening van ontwikkelingslanden. Zij krijgen door de opwarming van de aarde meer dan andere landen te maken met extreem weer.

Ach gossie.
Die aannames kloppen nooit, want je kunt de toekomst niet voorspellen op basis van je zeer beperkte begrip van het verleden. De kalkoen denkt ook tot een dag voor de slacht dat de boer vast van ‘m houdt omdat hij dagelijks gratis voer krijgt. Als een Afroboer vanaf nu echt passief blijft toekijken tot hij in 2035 verschimmelt, dan….Wanneer ik me vanaf nu niet meer was, lig ik volgende week een uur in de wind te stinken. Je hoeft die studie niet eens te lezen om te weten dat het onzin is. Het is zelfs schadelijk dat wel te doen, opdat je geïmponeerd zou raken door academisering van onzin, zoals journalisten plachten te doen. Terwijl onzin gewoon onzin is, en je slechts boerenverstand nodig hebt dat te doorzien.

De Ingenieur-artikel 28 juni 1935:’Malaria-bestrijding in Noord-West-Nederland door ingrijpen in den waterstaatkundigen toestand’Zelfs klimaattwitteraar Henri Bontenbal – meestal niet vies van een klimaatleugentje voor de groene zaak – is het met mij eens. Ze halen zelfs malaria weer uit de kast om tot hun astronomische kosten te komen. Malaria is de ziekte die in Nederland in de jaren ’30 in Noord Holland zo om zich heensloeg dankzij het vele brakke water, waarin Anopheles atroparvus, de vector van poldermalaria gedijdt.

Ingenieurs adviseerden bij de lobby voor plannen om zoveel mogelijk moeras droog te leggen dat enkel grote geldbedragen beleidsmakers imponeren, volgens prof dr Swellengrebel voor ‘De Ingenieur’ van 28 juni 1935. :

Het kwaad, dat de te bestrijden malaria veroorzaakt, moet uit te drukken zijn, niet in termen van menschelijk lijden, maar van economische verliezen(bijv. van zóó en zóóveel door ziekte van het volk niet geoogste balen katoen. En als die kosten dan hoog zijn, dan kan men ook flink wat aan de bestrijding uitgeven en dan heeft men met muskietenverdelging wel eens succes.

De strategie om met grote bedragen te schermen is gelijk gebleven, alleen zijn academici vandaag de dag leugenachtiger en corrupter geworden. Ze kunnen van alles roepen, zonder op hun projecties afgerekend te worden- zolang het maar politiek juist klinkt- en dat corrumpeert. Want de laatsten die deze beledigingen van de wetenschap op de vingers tikken zijn de mainstream-mediasukkels die van een zelfde laagwaardige kwaliteit zijn.

De redactiesukkel van de NOS had maar één vraag hoeven stellen: hoe weten ze dat?
Waarom moet een iets warmere Noordpool die nog steeds ontzettend koud en onleefbaar is plots evenveel schade veroorzaken als het mondiale BBP, onder andere dankzij malariaverspreiding, waarbij de arme zieligerds het meeste moeten betalen, als ik de boodschap even samenvat. Hoe zie je dat in de echte wereld voor je? Antwoord NOS-sukkel, ‘nou het staat wel mooi in neetjur en je moet het toch melden’. Nou en, ook op hoog niveau wordt veel onzin getolereerd, volledige faculteiten drijven er op. Wanneer Wilders zou bazelen in brons groen eikenhouten dialect dat er iets genetisch mis zou zijn met moslims zouden ze het wél van weerwoord voorzien.

Nooit Overtroffen Sukkels
Dit zijn de mensen die ons land informeren over klimaat en energie, zonder zelfs het verschil tussen vermogen en energie te kennen. Puur onvermogen. En dusdanig onbewust onbekwaam dat ook deze blogtik op de vingers enkel de defensie raakt: nou, wij zijn een professionele redactie hoor, ‘kwaliteit blabla, interactief blabla’… professionele informatie-amateurs ja, totaal overbodig op deze planeet, nodeloze internetvulling, categorische publieksmisleiding.

Wie nog wat lovende woorden over de NOS weet mag ze hieronder aanvullen, je betaalt er tenslotte ook voor en het schoppen tegen onweerlegbare sukkels heeft een therapeutische werking.