Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is Pesten Agrariërs op Systematischer wijze

Stikstofminnende vegetatie met boerenwormkruid in Wageningse uiterwaarden: niks mis mee Momenteel pest de milieubureaucratie weer boeren met een lastenverzwarende miljardenvondst: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), hoewel Pesten van Agrariërs op Systematischer wijze de lading van PAS beter dekt. Voor het berekenen van-meestal willekeurige- stikstofnormen en regels tegen boeren wisten Wageningse en Bilthovense bureaudeskundigen/biolandbouwactivisten [...]

Door |31 augustus 2013|6 Reacties

Jan Rotmans ineens tegen duurzaam: "Rapport energietransitie onwetenschappelijk"

Het was wel even wennen dat niemand minder dan Jan Rotmans, Professor Transitie Management, zich nota bene in Trouw ineens uitsprak tegen de transitie naar duurzame energie. Hij had namelijk een wetenschappelijk rapport van enkele ingenieursbureaus met belangen in de duurzame hoek nageplozen en vastgesteld dat dit rapport onwetenschappelijk was. Het is veelzeggend dat juist [...]

Door |31 augustus 2013|24 Reacties

De zonnedauw lust je rauw

In de Nederlandse postzegelnatuur zijn heuse (hoog)veenvegetaties schaarse bijzonderheden geworden. Maar in de Schotse Highlands strekken hoogvenen zich nog oneindig ver uit. De omgeving stelt hier hoge eisen aan de aanpassing van organismen. De strijd om te overleven is fysiek zwaar door de sterk wisselende weersomstandigheden met vaak venijnige kou en gure winden. Planten zijn [...]

Door |30 augustus 2013|3 Reacties